| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak rozliczyć przychody i koszty w spółce komandytowej

Jak rozliczyć przychody i koszty w spółce komandytowej

Komandytariusz w spółce komandytowej ma udział w kapitale na poziomie 10%. Jednocześnie w umowie spółki określono jego udział w zyskach i stratach spółki na poziomie 40%. Czy komandytariusz ma 10%, czy też 40% udziału w przychodach i kosztach przy obliczaniu podatku dochodowego?


RADA


W opisanej sytuacji komandytariusz ma 40% udziału w przychodach i kosztach spółki. W przypadku tak skonstruowanej umowy spółki bez znaczenia jest proporcja udziału komandytariusza w kapitale spółki.


UZASADNIENIE


Komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki (art. 123 k.s.h.). Nie oznacza to jednak, że zawsze przychody i koszty wspólnika w takiej spółce oblicza się w proporcji do wniesionych do spółki aktywów. W umowie można bowiem tę regułę wyłączyć. W konsekwencji będzie mieć zastosowanie art. 8 ust. 1 updof. Przepis ten określa, jak obliczać - rozliczając podatek dochodowy wspólników - przychody w takich spółkach, jak np. cywilna, jawna, komandytowa.


Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (...) u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.


W przepisie tym, w jego pierwszym zdaniu, nie jest określone, co należy rozumieć przez pojęcie „przychody z udziału”. Dla części organów podatkowych są to - w odniesieniu do komandytariusza - „przychody z udziału w kapitale wniesionym do spółki komandytowej”. Taka interpretacja oznaczałaby, że w spółce, w której komandytariusz wniósł np. 10% jej kapitału, jego udział w przychodach i kosztach uzyskania przychodów z całej działalności spółki dla celów podatku dochodowego wynosiłby 10%. Nawet gdyby umowa spółki dawała komandytariuszowi prawo nie do 10% zysków spółki, ale np. do 40%. Jest to błędna interpretacja przepisów. Zazwyczaj jest korygowana przez izby skarbowe. Przykładem może być pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 grudnia 2006 r. (nr 1401/BP-I/4230Z-112/06/SZ). Dyrektor uznał, że kontrowersyjny przepis stanowi o udziale w zyskach, a nie o udziale w kapitale, jeżeli umowa spółki w odmienny sposób, niż proporcją według wniesionego kapitału, nakazuje rozliczać zyski i straty spółki. Interpretacja dyrektora dotyczyła pytania podatnika, który wniósł wkład do spółki komandytowej w wysokości 0,5% jej kapitału, z jednoczesnym prawem do udziału w zysku w 95% oraz stratach w 95%.


Z przytoczonych powyżej przepisów oraz zakładanego przez (...) komandytariusza udziału w zyskach i stratach spółki komandytowej w wysokości 95% wynika, że zarówno przychody, jak i koszty uzyskania przychodu winny być rozliczane przez wspólników (...) proporcjonalnie do ich udziałów w zyskach spółki komandytowej. W przypadku podatnika proporcja ta wyniesie 95%.


PRZYKŁAD


Andrzej Lipko wniósł jako komandytariusz do spółki komandytowej 10 000 zł. Była to 1/10 kapitałów wniesionych do spółki przez wszystkich wspólników. Umowa spółki przyznawała komandytariuszowi 30% udziału w zyskach i 30% udziału w stratach. Księgowa spółki na potrzeby obliczania miesięcznych zaliczek od podatku dochodowego oraz zeznania rocznego przyjęła, że komandytariusz ma 30% udziału w przychodach i kosztach spółki.

Podstawa prawna:

- art. 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824

- art. 123 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540


Małgorzata Korycka

konsultant biura rachunkowego

reklama

Źródło:

Monitor Księgowego

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Federacja Konsumentów

Federacja Konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »