| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak rozliczać należne z góry przychody z tytułu usług archiwizacyjnych

Jak rozliczać należne z góry przychody z tytułu usług archiwizacyjnych

Firma świadczy usługi archiwizacji dokumentów. Okres składowania zasobów archiwalnych jest różny i wynosi od kilku do kilkudziesięciu lat. Opłata za usługę archiwizacji pobierana jest z góry na podstawie faktury.

 

Najczęściej spotykany czas objęty fakturą to 5, 25 lub 50 lat. Czy przychód w firmie powstanie w momencie wystawienia faktury, czy też powinien być odniesiony na rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczany w czasie?

 


rada


Opłatę za usługi archiwizacji obejmujące kilka lub kilkadziesiąt lat spółka powinna odnieść na rozliczenia międzyokresowe przychodów i zaliczać do przychodów sukcesywnie przez cały okres świadczenia usługi. Zasada ta dotyczy rozliczenia przychodów zarówno w ujęciu księgowym, jak i podatkowym.


uzasadnienie


Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości rozliczenia międzyokresowe przychodów, dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności, obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych.

Dlatego prawidłowe będzie zaksięgowanie należnej z góry opłaty za usługi archiwizacyjne na rozliczenia międzyokresowe, a następnie zaliczanie jej do przychodów sukcesywnie przez okres świadczenia usługi. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że przy opłaconych z góry usługach ciągłych trwających dłużej niż jeden rok część rozliczeń odroczonych w czasie przychodów ma charakter długoterminowy. Konieczne staje się zatem, na koniec każdego roku obrotowego, dokonywanie podziału pozostałych do rozliczenia przychodów na długo- i krótkoterminowe.

Odrębną kwestią jest ujawnienie rozliczanych w czasie przychodów w informacji dodatkowej do bilansu. Jeżeli wartość uzyskanych wpływów ze sprzedaży usług archiwizacyjnych oraz szacowanych kosztów utrzymania archiwum jest dla firmy istotna, to ze względu na długotrwały charakter transakcji należy w informacji dodatkowej zamieścić stosowną informację.


PRZYKŁAD


Rok obrotowy spółki trwa od kwietnia do marca. Firma Alfa sp. z o.o. świadczy usługi archiwizacyjne na rzecz firmy Beta sp. z o.o. Opłata miesięczna za usługę wynosi 1000 zł.

31 marca 2007 r. Alfa sp. z o.o. wystawiła firmie fakturę na usługi archiwizacji obejmujące okres od 1 kwietnia 2007 r. do 31 marca 2012 r. Tego samego dnia Beta sp. z o.o. uregulowała zobowiązanie wobec firmy Alfa sp. z o.o. Wartość faktury wynosi 60 000 zł.

Ewidencja księgowa

Księgi roku bieżącego

1. Sprzedaż usług archiwizacyjnych - wystawienie faktury:

Wn „Rozrachunki z odbiorcami” 60 000

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

- w analityce „Długoterminowe” 48 000

- w analityce „Krótkoterminowe” 12 000

2. Zapłata za fakturę:

Wn „Rachunek bankowy” 60 000

Ma „Rozliczenia z odbiorcami” 60 000


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Księgi w okresach następnych:

1. Polecenie księgowania - rata przychodu przypadająca na miesiąc sprawozdawczy - 1000 zł. Wartość przypadająca za cały rok obrotowy - 12 000 zł

- ewidencja roczna:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

- w analityce „Krótkoterminowe” 12 000

Ma „Przychody z tytułu wykonania usług” 12 000

2. Polecenie księgowania - przekwalifikowanie przychodów przypadających na następny rok sprawozdawczy - księgowanie na dzień bilansowy:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

- w analityce „Długoterminowe” 12 000

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

- w analityce „Krótkoterminowe” 12 000


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jak podatkowo rozliczać usługi archiwizacji


W świetle zarówno ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Takie podejście na ogół nie jest kwestionowane przez organy podatkowe. Poniżej, jako przykład, zamieściliśmy fragment interpretacji dotyczącej rozliczania przychodów z tytułu usług archiwizacyjnych w odniesieniu do podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, przedstawionej przez Izbę Skarbową w Bydgoszczy w piśmie z 10 maja 2005 r. (nr PB2/4117-SIP-3/05).

W przypadku pobierania wpłat na poczet usług o charakterze ciągłym, wykonywanych w dłuższym okresie, w tym również w następnych okresach sprawozdawczych (miesiącu, roku podatkowym), rozliczenie przychodu powinno nastąpić w miesiącu (roku podatkowym) wykonywania usługi lub częściowego jej wykonania. W razie częściowego wykonania w danym okresie usług objętych umową przychodem jest należność za wykonaną w tym okresie część usług. Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoli na zachowanie istotnej z ekonomicznego punktu widzenia przy wykonywaniu usług zasady współmierności kosztów. Tym samym, mając na uwadze powyższe, jak również treść zawartej przez Panią umowy, w ocenie tutejszego organu przychodem w każdym miesiącu archiwowania akt będzie - za okres 50 lat - 1/600 wniesionej opłaty za cały okres ich archiwowania.


Podstawa prawna:
- art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

- art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824

- art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540


Anna Dyczkowska

księgowa z licencją MF

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK