| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jak wykazać w księgach wyjazd na szkolenie w czasie godzin pracy

Jak wykazać w księgach wyjazd na szkolenie w czasie godzin pracy

Jak rozliczyć w księgach wyjazd na szkolenie w czasie godzin pracy własnym samochodem pracownika? Czy można to zaliczyć do kosztów podróży służbowych?


rada


Jeżeli szkolenie odbywa się poza stałym miejscem pracy określonym w umowie o pracę, wyjazd taki należy uznać za podróż służbową. Jeśli jednak szkolenie odbywa się na terenie stałego miejsca pracy, wyjazd nie będzie delegacją. Pracownik może jednak wystąpić do pracodawcy o zwrot kosztów z tytułu jazdy lokalnej własnym samochodem. Szczegóły ewidencji w uzasadnieniu.


uzasadnienie


Pracodawca powinien dokładnie określić miejsce wykonywania pracy, aby można było stwierdzić, kiedy pracownikowi przysługują uprawnienia do świadczeń z tytułu podróży służbowej.

Z definicji wynika, że z podróżą służbową mamy do czynienia wtedy, gdy pracownik musi wykonywać obowiązki poza stałym miejscem pracy. Stałe miejsce świadczenia pracy nie musi być związane z siedzibą pracodawcy.

Pracownikowi z tytułu podróży służbowej przysługują diety oraz zwrot kosztów:

- przejazdów,

- noclegów,

- dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

- innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.


Jak obliczyć należności z tytułu diet przysługujących w podróży krajowej


Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i wynosi 23 zł za dobę podróży.

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży do powrotu po wykonaniu zadania, w następujący sposób:

1. Jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

- od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,

- ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2. Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

- do 8 godzin - przysługuje połowa diety,

- ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.


UWAGA!

Dieta nie przysługuje, jeśli pracownikowi zapewniono całodzienne, bezpłatne wyżywienie.


Jak rozliczyć w księgach podróż własnym samochodem


Pracownik może odbyć podróż własnym samochodem, jednak musi na to uzyskać zgodę pracodawcy. Pracownikowi podróżującemu prywatnym samochodem przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu.


Przykład

Pracownika wysłano na szkolenie odbywające się poza miejscem pracy. Pojechał na nie własnym samochodem. Szkolenie trwało od 8.00 do 16.00. Pracownik rozpoczął podróż o godz. 6.00, a zakończył o godz. 18.00. W związku z tym przysługuje mu dieta w wysokości 11,50 zł (połowa diety). Według rozliczenia przedstawionego na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu pracownik przejechał 250 km. Stawka za jeden kilometr przebiegu dla samochodu osobowego o pojemności skokowej powyżej 900 cm3 wynosi 0,7846 zł.

250 km × 0,7846 zł = 196,15 zł

Dodatkowo pracownik poniósł koszty z tytułu opłaty parkingowej w wysokości 10 zł, oraz za przejazd autostradą - 15 zł. Razem wydatki wyniosły 232,65 zł.

Ewidencja księgowa

1. Rozliczenie przez pracownika kosztów delegacji:

Wn „Podróże służbowe” 232,65

Ma „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 232,65

2. Zwrot poniesionych kosztów:

Wn „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 232,65

Ma „Rachunek bankowy” 232,65


Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości obowiązujących limitów.


Wszelkie nadwyżki świadczeń przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej ponad limity określone w rozporządzeniach powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychody ze stosunku pracy. Nadwyżki ponad określone limity stanowią również podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.


Koszty używania przez pracownika samochodu osobowego nienależącego do pracodawcy do odbycia podróży służbowej


W sprawie zasad naliczania podatku dochodowego od osób fizycznych od kwot otrzymywanych przez pracownika jako zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych wypowiedział się m.in. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z 21 kwietnia 2004 r. (nr OG/005/48/P0DII/25/2004). Stwierdził on, że aby pracownik mógł skorzystać z prywatnego samochodu dla odbycia podróży służbowej, musi wystąpić z takim wnioskiem do pracodawcy, a ten musi wyrazić na to zgodę (pracodawca nie może nakazać pracownikowi użycia do tego celu prywatnego samochodu). Tylko w takiej sytuacji, tj. oddelegowania pracownika, zwrot kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej odbytej pojazdem niebędącym własnością pracodawcy jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stawka zwolniona z opodatkowania nie może być wyższa niż stawka wymieniona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.


W razie ustalenia przez pracodawcę stawki za jeden kilometr w wysokości wyższej niż przewidziana w powołanym rozporządzeniu nadwyżka stanowi dochód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu na ogólnych zasadach.


Podstawa prawna:
- art. 29 § 1, art. 775 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 221, poz. 1615

- art. 34a ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym - j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 235, poz. 1701

- art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a) ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1824

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy - Dz.U. Nr 27, poz. 271; ost.zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2376


Małgorzata Kawczyńska

główna księgowa, finalistka konkursu Księgowy Roku 2005

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Tabędzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK