| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Jakie błędy należy uznać za błędy podstawowe

Jakie błędy należy uznać za błędy podstawowe

W 2002 r. spółka z o.o. otrzymała pożyczkę od swojego zagranicznego udziałowca. Odsetki za poprzednie lata od tej pożyczki nie zostały naliczone ani ich nie wypłacono. Jak skorygować tę sytuację w księgach na koniec 2006 r.? Sprawozdanie finansowe nie zostało jeszcze zatwierdzone.


rada


Jeżeli spółka uzna, że kwoty nienaliczonych odsetek stanowią istotną wartość w odniesieniu do danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym, wówczas wartość odsetek przypadających na okresy wcześniejsze należy odnieść na kapitał własny jako błąd podstawowy z lat ubiegłych. Zaksięgowanie całej wartości odsetek w ciężar kosztów roku, w którym wykryto brak naliczenia za lata ubiegłe, spowodowałoby, że dane roku bieżącego nie odzwierciedlałyby jasno i rzetelnie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.


uzasadnienie


W prawie bilansowym określono zasady postępowania w przypadku błędów dotyczących sprawozdań finansowych. Jeżeli ujawnione w danym roku obrotowym błędy, dotyczące przeszłych okresów sprawozdawczych, wywierają tak istotny wpływ na sprawozdania finansowe sporządzone i zatwierdzone w poprzednich okresach, że po ich wykryciu nie można uznać, że sprawozdania te były wiarygodne i rzetelne na dzień ich zatwierdzenia - błędy te kwalifikuje się jako błędy podstawowe, a skutki ich korekty odnosi na kapitał własny - jako wynik lat ubiegłych.

Jednostka sama ustala poziom istotności kwalifikujący błędy popełniane w latach ubiegłych jako błędy podstawowe. Powyższe ustalenia powinny zostać zapisane w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.


UWAGA!

Dodatkowo należy mieć na względzie fakt, że kilka pojedynczych, nieistotnych błędów może łącznie stanowić błąd istotny. Zatem zawsze należy rozpatrywać ogół popełnionych błędów.


W ustalaniu istotności można posiłkować się wartościami stosowanymi przez biegłych rewidentów w badaniach sprawozdań finansowych. Przyjęło się, że istotność określa się w przedziałach:

- 1-2% kapitału własnego,

- 5-10% zysku brutto,

- 0,5-1% sumy bilansowej i obrotu.


Podane powyżej wskaźniki nie są obowiązujące, lecz wynikają jedynie ze stosowanej praktyki.


Błędy podstawowe mogą powstać na skutek pomyłek arytmetycznych, nieprawidłowej interpretacji przepisów, nadużyć lub błędnej dekretacji. Wynikają one z błędnej wyceny aktywów wskutek np. niedokonania odpisów aktualizujących bądź nieutworzenia rezerw na zobowiązania.


Do błędów podstawowych nie zalicza się skutków takich zdarzeń, jak zmiany zasad polityki rachunkowości, zmiany szacunków z lat poprzednich, a także błędów nieistotnych czy wyroków sądowych, których rozstrzygnięcia spółka nie znała do dnia bilansowego.


Jeżeli jednostka uzna, że wartość odsetek przypadających na minione okresy jest istotna z punktu widzenia jasności i rzetelności danych prezentowanych w poprzednich latach finansowych, wówczas w ewidencji księgowej naliczone odsetki powinny być ujęte następująco:

Wn „Rozliczenie wyniku finansowego z lat ubiegłych”,

- w analityce - „Skutki błędów podstawowych”,

Ma „Pożyczki otrzymane”.


Takie ujęcie księgowania korekty błędu popełnionego w latach poprzednich nie deformuje wyniku finansowego za rok obrotowy, w którym stwierdzono jego popełnienie.


W sprawozdaniu finansowym skutki błędów podstawowych wykazuje się:

- w pozycji A.VII pasywów bilansu - jako „Zysk (strata) z lat ubiegłych”,

- w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach” - w pozycji zawierającej informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,

- w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym (jeżeli jednostka ma obowiązek sporządzania tego sprawozdania) jako „Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - korekty błędów podstawowych”.


W sytuacji opisanej w pytaniu nie powstanie obowiązek korekty podatku, gdyż odsetki traktowane są przez prawo podatkowe kasowo, czyli będą kosztem dopiero w momencie ich zapłaty.


Jeżeli natomiast wartość odsetek nienaliczonych nie będzie uznana za istotną, skutki korekt takiego błędu wpływają na koszty i przychody roku obrotowego, w którym wykryto błąd. W tym przypadku wartość naliczonych odsetek za cały okres od momentu otrzymania pożyczki przez jednostkę do dnia bilansowego (31 grudnia 2006 r.) zostanie odniesiona na konto „Koszty finansowe”.


Podstawa prawna:
- art. 54 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540


Wioletta Roman

doradca podatkowy

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK