| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > W jaki sposób zakwalifikować dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

W jaki sposób zakwalifikować dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Na jakim koncie i w którym momencie (złożenia informacji o należnej kwocie dofinansowania czy otrzymania środków pieniężnych) należy zaksięgować kwotę dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych?


RADA


Wpływ środków z PFRON z tytułu dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w zależności od przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, zmniejsza koszty wynagrodzeń lub zwiększa pozostałe przychody operacyjne. Ewidencję tę przeprowadza się w dacie otrzymania środków pieniężnych.


UZASADNIENIE


W momencie sporządzenia listy płac księgowana jest wartość wynagrodzenia w pełnej wysokości. W dacie złożenia wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych kwota tego dofinansowania podlega ujęciu na koncie „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne”,

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”.

Po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON jednostka, w zależności od przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, zmniejsza koszty wynagrodzeń lub zwiększa pozostałe przychody operacyjne:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

Ma „Koszty wynagrodzeń”, lub „Pozostałe przychody operacyjne”.

Jeśli powstałaby nadwyżka kwoty miesięcznego dofinansowania nad kwotą wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego, wówczas dokonuje się następującego księgowania:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”,

Ma „Fundusze specjalne”

- w analityce „Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.


Komu przysługuje dofinansowanie


W myśl przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Przy czym dofinansowanie przysługuje pracodawcy, gdy zatrudnione przez niego osoby niepełnosprawne nie osiągnęły wieku emerytalnego i zostały ujęte w ewidencji prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być:

- pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej,

- pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,

- pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy do 25 pracowników.


Pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje dofinansowanie w wysokości:

- 130% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,

- 110% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

- 50% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.


Kwoty dofinansowań dla zakładów pracy chronionej, ustalone w sposób wyżej przedstawiony, zwiększa się o 75% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz niewidomych.


Natomiast pracodawcy, który nie jest zakładem pracy chronionej, zatrudniającemu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników oraz pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającemu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% przysługuje miesięczne dofinansowanie w wysokości:

- 70% z kwot przysługujących pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej, tj. 70% z kwoty 130% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 70% z kwoty 110% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 70% z kwoty 50% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności;

- 90% z kwot przysługujących pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej - w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz pracowników niewidomych.


Miesięczne dofinansowanie nie przysługuje pracodawcy zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i nieosiągającemu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.


Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy pracownika.


UWAGA!

Kwota miesięcznego dofinansowania nie powinna przekroczyć kwoty miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego.


Rozliczenie dofinansowań


Dofinansowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych realizowane jest pierwotnie w formie zaliczki. Natomiast w terminie do 15 lutego następnego roku pracodawca dokonuje rocznego rozliczenia dofinansowania. Skutki rozliczenia ujmuje się w księgach tego roku obrotowego, którego dofinansowanie dotyczy.


Przy sprawdzeniu poprawności rozliczenia bierze się pod uwagę m.in., czy pracodawca był uprawniony do dofinansowania wynagrodzeń poszczególnych pracowników, czy kwotę dofinansowania naliczył z uwzględnieniem prawidłowych mnożników, właściwego stopnia niepełnosprawności pracownika i jego przeciętnego miesięcznego wymiaru czasu pracy.


W razie otrzymania przez pracodawcę kwoty dofinansowania wyższej od należnej trzeba powiadomić Fundusz o wysokości nienależnie pobranej kwoty pomocy i dokonać zwrotu nadwyżki do 15 lutego.


UWAGA!

W przypadku gdy pracodawca, mimo złożenia formularza rocznego wykazującego kwotę nadwyżki, nie dokona jej zwrotu w terminie do 15 lutego, wówczas traci prawo do uzyskiwania bieżących dofinansowań wynagrodzeń.


Aby pracodawca mógł otrzymać dofinansowanie, powinien do ostatniego dnia miesiąca po złożeniu wniosku o wypłatę dofinansowania wpłacić zaległość wobec PFRON.


Jeśli pracodawca nie dopełniłby obowiązku w postaci złożenia rozliczenia rocznego, spowodowałoby to uznanie otrzymanej pomocy za niezgodną z prawem, czego efektem byłaby konieczność zwrotu do PFRON całej kwoty uzyskanej zaliczkowo za dany rok.


Przykład

Spółka jest zakładem pracy chronionej. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka ewidencjonuje wpływ środków dofinansowania z PFRON jako zmniejszenie kosztów wynagrodzeń. Minimalne wynagrodzenie obowiązujące za rok poprzedni wynosi 899,10 zł.


Jednostka złożyła wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń:

- sześciu pracowników zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności - każdy osiąga wynagrodzenie w wysokości 1200 zł,

- czterech pracowników zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - każdy osiąga wynagrodzenie w wysokości 1400 zł.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

1. Lista płac - wynagrodzenie brutto - 16 000 zł, w tym wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych - 12 800 zł:

Wn „Koszty według rodzajów” 16 000

- w analityce „Wynagrodzenia”

Ma „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 16 000

2. Zarachowanie należności z tytułu dofinansowania wynagrodzenia osób niepełnosprawnych ze środków PFRON na podstawie złożonego wniosku - 10 969,02 zł:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 10 969,02

- w analityce „PFRON”

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 10 969,02

3. Wpływy środków pieniężnych z dofinansowania na rachunek bankowy ZPCh - 10 969,02 zł:

Wn „Rachunek bankowy” 10 969,02

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 10 969,02

- w analityce „PFRON”

4. Rozliczenie dofinansowania (równolegle do operacji 3):

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” 10 969,02

Ma „Koszty według rodzajów” 10 969,02

- w analityce „Wynagrodzenia

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Podstawa prawna:
- art. 26a, art. 26c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz.U. Nr 123, poz. 776; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 23, poz. 144


Joanna Gawrońska

biegły rewident

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK