| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Ustalenie ulgi podatkowej w podatku od nieruchomości

Ustalenie ulgi podatkowej w podatku od nieruchomości

Rada gminy ustala ulgę podatkową w podatku od nieruchomości. Czy może to jednoosobowo zmienić burmistrz w czasie roku podatkowego? Czy ulga obiecana ustnie przy świadkach ma moc prawną?

Zgodnie z art. 18 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, jeśli ustawy nie stanowią inaczej, przy czym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Przepis art. 5 ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości, z tym że stawki te nie mogą przekroczyć określanych corocznie przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych na każdy rok podatkowy. Wysokość stawek może być różnicowana dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania. W art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono szereg zwolnień o charakterze przedmiotowo-podmiotowym, pozwalając jednocześnie radzie gminy na wprowadzenie na jej obszarze dodatkowych zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 3 ustawy). Delegacja ta nie została przez ustawodawcę obwarowana jakimikolwiek warunkami.
Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w niniejszej ustawie jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), i to ramach jego kompetencji leży decyzja o zastosowaniu przewidzianych prawem ulg podatkowych.
Przepis art. 18 ust. 1 ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wskazuje, iż do udzielania ulg podatkowych, umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego (do dochodów własnych gminy zalicza się wpływy z podatku od nieruchomości), a także zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru tych należności mają zastosowanie przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Przepis art. 13 ust. 1 pkt 1 ordynacji podatkowej wskazuje zaś, iż organem podatkowym jest wójt, burmistrz (prezydent miasta).
Należy jednak zastrzec, że przez pojęcie zwolnienia podatkowego należy rozumieć akt o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, odnoszący się do ogółu podatników lub do przedmiotu opodatkowania, spełniających określone ustawowo lub wprowadzone w drodze uchwały rady gminy warunki. Ulgi podatkowe zaś stanowią formę częściowego ograniczenia istniejącego już ciężaru podatkowego, najczęściej w zakresie jego wysokości.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK