| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Wspieranie celów społecznie użytecznych poprzez udział w aukcji

Wspieranie celów społecznie użytecznych poprzez udział w aukcji

Nasza firma stara się wspierać działające w jej regionie różne organizacje zajmujące się pomocą na rzecz potrzebujących, wspieraniem kultury, ochroną zdrowia itp. Aby nasza działalność na rzecz społeczności lokalnej nie była tak anonimowa, zamierzamy w tym roku uczestniczyć również w bardziej medialnych przedsięwzięciach, np. aukcjach na rzecz wsparcia miejscowych jednostek kultury lub ochrony zdrowia. Czy taka forma wsparcia celów społecznie pożytecznych będzie dla nas korzystna od strony podatkowej?

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zawiera zachętę do wspierania przez podatników celów społecznie użytecznych poprzez możliwość odliczenia od dochodu dokonanych wydatków. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. podatnicy mogą odliczać od dochodu przed opodatkowaniem darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie. Odliczenie z tytułu darowizn nie może przekroczyć 10 proc. dochodu.
Skorzystanie przez podatnika z przedmiotowego odliczenia wymaga, aby przekazane przez niego wsparcie skierowane było do ściśle określonych podmiotów i przeznaczone na ściśle określone cele, a ponadto miało formę darowizny. Umowa darowizny ma miejsce wtedy, gdy darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W przypadku uczestnictwa w aukcji organizowanej przez podmiot prowadzący działalność społecznie pożyteczną kwota przekazana przez firmę nie będzie mogła być uznana za darowiznę. W trakcie aukcji licytowane są z reguły różnego rodzaju rzeczy (często o symbolicznej wartości), a uzyskane z licytacji pieniądze zasilają konto podmiotu, dla wsparcia którego zorganizowana została aukcja.
Uczestnik aukcji, który w licytacji zaoferuje najwyższą cenę za konkretną rzecz, niezależnie od jej rzeczywistej wartości, staje się po uiszczeniu wylicytowanej kwoty właścicielem tej rzeczy. Dlatego też w tym przypadku nie można mówić o darowiźnie, lecz o umowie kupna-sprzedaży. W związku z powyższym, jeśli firma chciałaby skorzystać z ulgi przewidzianej w art. 18 ust. 1 u.p.d.o.p., powinna zadbać, aby przekazanie wsparcia nastąpiło z zachowaniem warunków przewidzianych dla darowizn. Natomiast w przedstawionym przypadku, zdaniem autora, możliwe jest zaliczenie poniesionego wydatku do kosztów uzyskania przychodów. Jak pisze Czytelnik spółka myśli o udziale w aukcjach, ponieważ chce, aby jej działalność nie była anonimowa. Celem udziału w aukcji jest więc upowszechnienie marki firmy i jej działalności.
Działania, które mają na celu upowszechnienie marki firmy, uczynienie jej bardziej znanej, należy kwalifikować do działań reklamowych. Jeżeli motywem udziału spółki w aukcji jest chęć rozpowszechnienia marki firmy, to działania takie mają charakter szeroko rozumianych działań reklamowych. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p. wydatki na reklamę są ograniczone limitem wynoszącym 0,25 proc. przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Czy udział w aukcji, dzięki któremu spółka liczy na upowszechnienie marki swojej firmy, może być traktowany jako reklama o przymiocie – publiczna? Zdaniem autora może, pod warunkiem że z aukcji ukażą się odpowiednie informacje medialne, które zapewnią spółce upowszechnienie znajomości jej marki u potencjalnie nieograniczonego kręgu odbiorców informacji medialnych. Jeżeli więc spółka zapewni sobie, że po aukcji pojawią się w gazetach, radiach czy telewizji informacje o aukcji z wymieniem nazwy firmy, jako biorącej udział w tym społecznie szczytnym celu, to spółka będzie miała podstawy zaliczenia wydatków na wylicytowany przedmiot do kosztów uzyskania przychodów, bez limitu. Wniosek taki można wyciągnąć z wyroku NSA z 19 kwietnia 2002 r. (sygn. akt. I SA/Łd 762/01), w którym czytamy: „Reklama i promocja nie musi być prowadzona tylko w postaci ogłoszeń i reklam prasowych, ale również przez umiejętne układanie relacji podmiotów gospodarczych z mediami i wywoływanie poprzez ich publikację zainteresowania produkowanym towarem”. Jeżeli spółka w wyniku udziału w aukcji zapewni sobie w mediach (choćby lokalnych) ukazanie się odpowiednich informacji prasowych zawierających treści upowszechniające markę firmy, jej produkty itp., to w tych okolicznościach można będzie poniesione wydatki na licytację przedmiotu uznać za wydatki na reklamę publiczną.
Rafał Ziarnicki
Podstawa prawna:
art. 16 ust. 1 pkt 28, art. 18 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.).


reklama

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

LeftHand

Firma LeftHand od ponad 15 lat istnieje na rynku oprogramowania księgowego na systemy Linux i Windows.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »