| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Porady prawne > Postępowanie odwoławcze - możliwość oceny dowodów przez stronę

Postępowanie odwoławcze - możliwość oceny dowodów przez stronę

W mojej sprawie organy podatkowe wszczęły postępowanie, które dotyczyło skorzystania przeze mnie dwa lata temu z ulgi budowlanej w podatku dochodowym. Postępowanie to zostało zakończone wydaniem (niekorzystnej dla mnie) decyzji, od której się odwołałem. Proszę o wyjaśnienie, czy w postępowaniu w II instancji też powinienem dostać 7-dniowy termin na wypowiedzenie się w sprawie zebranych w sprawie dowodów? Jeśli tak, to czy takie uprawnienie przysługuje mi również wtedy, gdy w postępowaniu tym nie zebrano żadnych nowych dowodów?

Przed wydaniem decyzji organ podatkowy wyznacza stronie postępowania podatkowego siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego (art. 200 § 1 ordynacji podatkowej). Od zasady tej wprowadzono kilka wyjątków (art. 200 § 2). Nie stosuje się jej bowiem:
• gdy w wyniku postępowania wszczętego na wniosek strony ma zostać wydana decyzja w całości uwzględniająca wniosek strony,
• gdy chodzi o ustalenie zobowiązań podatkowych, które ustalane są corocznie, jeżeli stan faktyczny, na podstawie którego ustalono wysokość zobowiązania podatkowego za poprzedni okres, nie uległ zmianie,
• w postępowaniach w sprawie umorzenia zaległości podatkowych z urzędu,
• w sprawach zabezpieczenia i zastawu skarbowego.
Przepis art. 200 ordynacji podatkowej dotyczy bardzo ważnego uprawnienia podatnika – prawa do zajęcia stanowiska w postępowaniu dowodowym i możliwości obrony swoich racji w ostatniej fazie postępowania podatkowego – tuż przed wydaniem decyzji przez organ podatkowy. Nakaz ten dotyczy postępowania podatkowego zarówno w I, jak i w II instancji.
Należy zauważyć, że skoro przepis ten przewiduje pewne (wymienione wyżej) wyjątki od nakazu umożliwienia stronie wypowiedzenia się w sprawie zebranych dowodów, to nie można tych ograniczeń rozszerzać. Nie można zatem uznać, że wyjątkiem będzie postępowanie prowadzone w II instancji, także gdy w postępowaniu tym nie zebrano żadnych nowych dowodów. Nawet w sytuacji niezebrania nowych dowodów w postępowaniu odwoławczym, zastosowanie art. 200 § 1 ordynacji podatkowej daje stronie możliwość wypowiedzenia się także co do zupełności postępowania dowodowego. Jest to równie ważna kwestia w ocenie postępowania dowodowego jak samo wypowiedzenie się co do zebranych dowodów.
Ponadto zgodnie z art. 227 § 2 ww. ustawy organ podatkowy, do którego wpłynęło odwołanie (organ I instancji), przekazując sprawę organowi odwoławczemu, obowiązany jest ustosunkować się do przedstawionych zarzutów. Zastosowanie art. 200 § 1 daje stronie możliwość zajęcia stanowiska wobec tej argumentacji organu pierwszej instancji. Argumentacja ta stanowi bowiem część składową materiału dowodowego i podlega ocenie organu odwoławczego na równi ze wszystkimi innymi dowodami ujawnionymi w postępowaniu.
Reasumując, obowiązek wyznaczenia stronie 7-dniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego (art. 200 § 1 ordynacji podatkowej) ciąży także na organie odwoławczym, niezależnie od tego, czy w toku postępowania odwoławczego zebrano dodatkowe dowody (tak również Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 4 sierpnia 2004 r., sygn. akt FSK 156/04).
Julita Karaś-Gasparska
Podstawa prawna:
art. 200 i 227 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60).


reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK