| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Porady prawne

Jak rozliczyć niezrealizowane różnice kursowe oraz różnice powstałe w wyniku kompensaty

Aktualizacja: 30.05.2005

Na koniec roku bilansowego dokonuję rozliczenia różnic kursowych dotyczących transakcji kupna i sprzedaży - ale tylko niezrealizowanych (zrealizowane, czyli zapłacone, są rozliczane na bieżąco). Czy różnice te stanowią koszt i przychód podatkowy (do 2004 r. i od 2005 r.)? Jeżeli nie stanowią kosztu podatkowego (i przychodu) - to jak prawidłowo ujmować zapisy w księgach? »

Czy wydatek na stratę związaną z awarią stanowi koszt uzyskania przychodu

Aktualizacja: 30.05.2005

Spółka posiada plac (plus dwa budynki gospodarcze), który dzierżawi innemu przedsiębiorcy. Pod placem znajduje się instalacja wodno-kanalizacyjna odprowadzająca wodę i ścieki. W styczniu instalacja pękła i woda wylewała się do ziemi. Na zewnątrz nie było oznak awarii. Do momentu odczytu licznika zużyto 8819 m3 wody na kwotę 17 638 zł netto. Zakład wodociągów wystawił fakturę. Nieruchomość nie była ubezpieczona, posiadamy tylko ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej OC związane z działalnością firmy. Jak rozliczyć taki wydatek? Czy może on stanowić koszt uzyskania i podstawę do odliczenia podatku VAT? »

Moment rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych

Aktualizacja: 23.05.2005

Jesteśmy nowo powstałą spółką z o.o. W tym miesiącu zakupiliśmy większość maszyn i urządzeń niezbędnych nam do produkcji mleka. Od kiedy powinniśmy rozpoczynać dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od tych maszyn i urządzeń, skoro rozpoczęliśmy działalność w tym samym miesiącu, w którym dokonano zakupu? »

Elementy składowe opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego

Aktualizacja: 23.05.2005

Jesteśmy firmą, która ma obowiązek poddawania swojego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta. Mamy wątpliwości, czy opinia i raport będące efektem badania za 2004 r. zawierają wszelkie konieczne elementy. Jakie elementy powinna zawierać opinia i raport? »

Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu dla niepełnosprawnego jest zwolnione z akcyzy

Aktualizacja: 23.05.2005

Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu osobowego, który będzie służył do transportu osoby niepełnosprawnej. Czy w tej sytuacji, ze względu na przeznaczenie samochodu, będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku akcyzowego? Czy należy w tym celu przedłożyć w urzędzie celnym jakieś stosowne dokumenty? »

Opodatkowanie VAT przychodów członka zarządu osób prawnych

Aktualizacja: 23.05.2005

Jestem członkiem zarządu spółki z o.o. powołanym na to stanowisko mocą uchwały wspólników. Nie łączy mnie ze spółką żaden inny stosunek prawny, tj. umowa o pracę czy kontrakt menedżerski. Proszę o wyjaśnienie, czy nowelizacja ustawy o VAT oznacza dla mnie konieczność opodatkowania VAT mojego wynagrodzenia? »

Przyspieszona amortyzacja samochodu osobowego

Aktualizacja: 23.05.2005

Prowadzę własną firmę, która zajmuje się sprzedażą hurtową i opłacam podatek dochodowy od osób fizycznych. Posiadam dwa wprowadzone do ewidencji środków trwałych i używane już przez ponad rok samochody osobowe i chciałbym zastosować przyspieszoną amortyzację dla tych samochodów. Czy jest to możliwe dla samochodów osobowych? Jeśli tak, to na jakich zasadach? »

Jak udokumentować wydanie towaru opłaconego w formie zaliczki

Aktualizacja: 23.05.2005

Fakturę zaliczkową na 100% wartości zamówionego towaru wystawiono w listopadzie 2004 r. Towar wydano w styczniu 2005 r. Czy powinno być to udokumentowane fakturą, czy tylko WZ? Czy wolno wystawić drugą fakturę, w przypadku gdy wystawiono 100% fakturę zaliczkową? »

Ewidencja kosztów nabycia gruntu i uzbrojenia terenu w ramach inwestycji

Aktualizacja: 19.05.2005

W styczniu 2005 r. spółka zakupiła działkę, na której zamierza wybudować budynek produkcyjno-handlowy. Wydatki poniesione na nabycie gruntu wyniosły brutto 12 200 zł, zapłacone przelewem sprzedającemu, oraz brutto 976 zł opłat notarialnych, zapłaconych gotówką. Ponieważ działka jest nieuzbrojona, spółka zleciła wykonanie projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej, którego koszt wyniósł 1830 zł brutto. Jak należy prawidłowo zaewidencjonować wydatki poniesione w związku z budową budynku produkcyjno-handlowego? »

Zaniechanie dekretacji ręcznej na dokumentach

Aktualizacja: 19.05.2005

Jak należy rozumieć nowelizację ustawy o rachunkowości, tj. art. 21 ust 1a, który stwierdza, że można zaniechać zamieszczania na dowodzie księgowym dekretacji z uwagi na technikę dokumentowania zapisów księgowych. Czy zaniechanie dekretacji ręcznej na dokumentach i oznaczenie ich numerem automatycznie nadanym przez system f-k oraz załączenie wydruku komputerowego dekretów jest wystarczającym argumentem do zaniechania pracochłonnego dekretowania ręcznego tych dokumentów? »

Jakie są skutki sprzedaży części samochodów sprowadzanych z UE

Aktualizacja: 11.05.2005

Prowadzę handel używanymi częściami. W związku z tą działalnością chcę sprowadzać całe samochody z Niemiec i rozbierać na części. Czy do sprzedaży tych części mogę stosować procedurę marży i jak prawidłowo wycenić ich zakup, np. koszt zakupu 40 euro + akcyza 65%, czyli koszt zakupu 277 zł? Jakie dodatkowe opłaty będę zobowiązany ponieść w przypadku sprowadzenia samochodu i nierejestrowania go - zostanie sprzedany na części? »

Kiedy rozliczyć fakturę za usługi wykonane w poprzednim miesiącu

Aktualizacja: 11.05.2005

Pod jaką datą powinnam zaksięgować fakturę VAT za wykonane usługi, jeżeli wystawiłam ją 1 lutego 2005 r., a data wykonania to 26 stycznia 2005 r.? Czy przychód z tego tytułu oraz należny VAT powinno się zaliczyć jeszcze do stycznia? »

Czy dotacje na zakup środków trwałych powodują obowiązek korekty

Aktualizacja: 11.05.2005

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W ciągu całego 2004 r. zakupiliśmy środki trwałe w różnych miesiącach: lutym, kwietniu, maju, czerwcu, grudniu. Zakup środków był dofinansowany częściowo z funduszu PHARE. Dotacje otrzymaliśmy w lutym i listopadzie. Środki trwałe pochodzą z dostaw krajowych i z importu. Przy sprzedaży naszych wyrobów na kraj stosujemy stawkę 22% VAT, a przy WDT - 0%.Otrzymaliśmy refundacje wynagrodzeń uczniów oraz pracowników interwencyjnych z powiatowego urzędu pracy, które zaliczyliśmy do przychodów. Czy dokonuję korekty podatku naliczonego za 2004 r. od zakupionych środków trwałych w wysokości 1/5 przez 5 kolejnych lat? Czy stosuję proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego w 2005 roku? »

Jak opodatkować sprzedaż towaru pośrednikowi z UE

Aktualizacja: 11.05.2005

Jak zakwalifikować następującą transakcję? Jakie rodzi ona skutki w podatku od towarów i usług dla sprzedawcy (podatnika VAT UE)? Nasz nabywca - pośrednik zarejestrowany w Niemczech jako podatnik VAT UE, kupuje u nas towar, który odbiera z naszego magazynu. Następnie dostarcza towar do innej polskiej firmy w celu wykonania na nim usługi. Towar trafia do odbiorcy finalnego (odbiorca nie jest nabywcą) po wykonaniu na nim usługi, która polega na prostowaniu prętów stalowych, więc przed wykonaniem usługi i po jest to ten sam towar. »

Czy można uzyskać zwrot VAT nie wykonując czynności opodatkowanych

Aktualizacja: 06.05.2005

Kupiliśmy w Danii naczepę (a więc nie środek transportu). W ciągu 7 dni od dnia sprzedaży wystawiliśmy fakturę wewnętrzną. Urząd skarbowy nakazał nam złożenie deklaracji VAT-23 i zapłacenie podatku w ciągu 14 dni (chociaż naczepa nie jest środkiem transportu i w dodatku nie była nowa). Otrzymaliśmy VAT-25, który przedstawiliśmy w urzędzie komunikacji. I teraz jest problem, bo naszym zdaniem niepotrzebnie zapłaciliśmy VAT na początku lutego br. Przy wypełnianiu deklaracji VAT-7 kazano nam zapłatę ująć w poz. 37. W styczniu 2005 r. nie wykazaliśmy w deklaracji VAT sprzedaży. Czy możemy liczyć na zwrot zapłaconego VAT od środka trwałego i ewentualnie kiedy? Urząd twierdzi, że dopiero w miesiącu, w którym nastąpi sprzedaż, będziemy mogli wykazać zapłacony niepotrzebnie VAT do zwrotu i tylko do wysokości sprzedaży - 22%. Wygląda na to, że wykonując usługi opodatkowane poza terytorium kraju, nie odliczymy tej kwoty nigdy. »

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK