| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama

Porady prawne

Podwyższenie ceny dostarczonego uprzednio towaru

Aktualizacja: 10.03.2005

W wyniku zastosowania określonych warunków dostawy nastąpiło podwyższenie ceny dostawy towarów uprzednio dostarczonych. W jaki sposób należy udokumentować zwiększenie ceny towaru? »

Podmiot, na który jest wystawiana faktura

Aktualizacja: 10.03.2005

Spółka zajmująca się kolportażem prasy zamierza podpisać umowę z posłem Parlamentu Europejskiego na kolportaż wydawanego czasopisma. Czasopismo będzie kolportowane na terytorium Polski. Zgodnie z życzeniem posła faktura za usługi kolportażowe miałaby być wystawiana na jeden z organów UE. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe? »

Postępowanie odwoławcze - możliwość oceny dowodów przez stronę

Aktualizacja: 10.03.2005

W mojej sprawie organy podatkowe wszczęły postępowanie, które dotyczyło skorzystania przeze mnie dwa lata temu z ulgi budowlanej w podatku dochodowym. Postępowanie to zostało zakończone wydaniem (niekorzystnej dla mnie) decyzji, od której się odwołałem. Proszę o wyjaśnienie, czy w postępowaniu w II instancji też powinienem dostać 7-dniowy termin na wypowiedzenie się w sprawie zebranych w sprawie dowodów? Jeśli tak, to czy takie uprawnienie przysługuje mi również wtedy, gdy w postępowaniu tym nie zebrano żadnych nowych dowodów? »

Obowiązek udzielenia informacji podatkowych

Aktualizacja: 10.03.2005

Prowadzę w formie spółki cywilnej działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego artykułami metalowymi. W ramach prowadzonej działalności współpracuję z kontrahentami z całej Polski. Otrzymałam od urzędu skarbowego pismo z żądaniem podania informacji o wartości należności wynikających z umów zawartych z jednym z moich kontrahentów. Obawiam się, że w sytuacji, kiedy mój kontrahent dowie się o przekazanych przeze mnie informacjach, nasza współpraca może się zakończyć. Czy organy podatkowe mogą żądać ode mnie takich informacji? »

Opodatkowanie marży - zasady ewidencjonowania

Aktualizacja: 10.03.2005

Jak i co ewidencjonować w kasie fiskalnej w przypadku usług, które są opodatkowane "z marży"? Czy tylko zapłaty i przedpłaty? Czy może należy ewidencjonować również marżę, a nawet faktury zakupu? Czy prowadzący biura podróży muszą osobno wpisywać do kasy marżę, a osobno wartość usług własnych? Pozostaje jednak jeszcze kwestia usług kupionych od podmiotów trzecich dla bezpośredniej korzyści turysty. »

Korekta faktury VAT sprzed 1 maja 2004 r.

Aktualizacja: 10.03.2005

Chciałbym wstawić korektę faktury VAT (zmniejszającą cenę usługi) sprzed maja 2004 r. na usługę transportu międzynarodowego z Polski do Francji. Jak ją rozliczyć w deklaracji VAT-7: za miesiąc wystawienia korekty, za miesiąc otrzymania potwierdzenia korekty, czy za kwiecień 2004 r.? W obecnym wzorze deklaracji VAT-7 nie ma pozycji sprzedaży traktowanej jako eksport, opodatkowanej stawką 0 proc. »

Dochody z odpłatnego zbycia zagranicznych papierów wartościowych

Aktualizacja: 09.03.2005

Zajmuję się inwestowaniem na giełdzie. Obecnie zamierzam sprzedać część moich akcji, przy czym będą to zarówno akcje spółki polskiej, notowane na giełdzie warszawskiej, jak i akcje spółek zagranicznych. Czy jest jakaś różnica w opodatkowaniu dochodów ze zbycia tych akcji ze względu na miejsce ich uzyskania? »

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu udziału w spółce komandytowej

Aktualizacja: 09.03.2005

Zamierzamy założyć spółkę komandytową. Jakie będą zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu działalności prowadzonej w tej formie? »

Koszty konkursu dla pracowników

Aktualizacja: 09.03.2005

Firma ogłosiła wśród swoich pracowników konkurs na temat wiedzy o firmie. Zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę rzeczową w wysokości 299 zł. Czy wydatek poniesiony na zakup tej nagrody jest kosztem uzyskania przychodów dla firmy? Czy świadczenie to jest przychodem dla pracownika? »

Kara umowna za odstąpienie od umowy jako koszt

Aktualizacja: 08.03.2005

Spółka dzierżawi grunt rolny na okres 10 lat. Dzierżawa wiąże się z koniecznością dokonania inwestycji w sprzęt, które w kontekście uzyskiwanych przychodów stają się nieopłacalne. Kalkulacja ekonomiczna skłania nas do decyzji zerwania tej umowy za cenę zapłacenia przewidywanej umową kary umownej. Czy zapłacona w tych okolicznościach kara umowna stanowiłaby koszt uzyskania przychodu? »

VAT odliczony w wyniku korekty jako przychód

Aktualizacja: 08.03.2005

Spółka z o.o. użytkuje w działalności gospodarczej maszynę drukarską nabytą w sierpniu 2004 r. za kwotę 244 000 zł (44 000 zł stanowi VAT naliczony przy jej nabyciu). Zakupiony środek trwały spółka używa do wykonywania czynności opodatkowanych i zwolnionych od VAT. Ustalony współczynnik proporcji odzwierciedlający strukturę sprzedaży pozwalał spółce w trakcie 2004 r. odliczyć 50 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu maszyny, tj. kwotę 22 000 zł. Pozostała kwota, która nie została odliczona w zakresie rozliczeń VAT, zwiększyła wartość początkową maszyny drukarskiej, od której nalicza się odpisy amortyzacyjne. Po zakończeniu roku proporcja sprzedaży opodatkowanej do zwolnionej w sprzedaży ogółem wyniosła 60 proc. Tym samym spółka w korekcie za styczeń 2005 r. zwiększyła odliczenie VAT naliczonego przy zakupie maszyny drukarskiej o piątą część powstałej różnicy, tj. o kwotę 880 zł (4400 zł/5). Czy nasze postępowanie było prawidłowe? »

Jak udokumentować zwrot kosztów usługi prawnej wierzycielowi przez dłużnika

Aktualizacja: 08.03.2005

Pozwaliśmy do sądu dłużnika. Ponieśliśmy koszty usługi prawnej w sierpniu 2004 r., w wysokości 2000 zł + VAT. We wrześniu 2004 r. dłużnik podpisał z nami ugodę, gdzie zobowiązał się zwrócić poniesione do tej pory koszty. Zwrócił 2440 zł (czyli z VAT). Dłużnik nie chciał wówczas faktury (czy też refaktury). Obecnie dłużnik żąda wystawienia refaktury, ponieważ chciałby odliczyć VAT. Czy po takim okresie czasu mam obowiązek wystawić refakturę? Jeśli tak, z jaką datą (grudzień 2004 r.) i kiedy umieścić ją w deklaracji VAT-7: w grudniu 2004 r. czy też zrobić korektę do sierpnia 2004 r.? »

Wspieranie celów społecznie użytecznych poprzez udział w aukcji

Aktualizacja: 08.03.2005

Nasza firma stara się wspierać działające w jej regionie różne organizacje zajmujące się pomocą na rzecz potrzebujących, wspieraniem kultury, ochroną zdrowia itp. Aby nasza działalność na rzecz społeczności lokalnej nie była tak anonimowa, zamierzamy w tym roku uczestniczyć również w bardziej medialnych przedsięwzięciach, np. aukcjach na rzecz wsparcia miejscowych jednostek kultury lub ochrony zdrowia. Czy taka forma wsparcia celów społecznie pożytecznych będzie dla nas korzystna od strony podatkowej? »

Czy usługa pośrednictwa związana z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów podlega opodatkowaniu w Polsce

Aktualizacja: 07.03.2005

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą i osiągam przychody m.in. z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na terytorium Czech. Otrzymuję od pośrednika czeskiego rachunek za pośrednictwo w sprzedaży (określona kwota od każdej sprzedanej sztuki). Rachunek zawiera NIP nabywcy i dostawcy dla transakcji wewnątrzwspólnotowych. Czy mam to potraktować jako import usług i wystawić fakturę wewnętrzną? Jeżeli tak, to jaką zastosować stawkę VAT? Urząd twierdzi, że 22%, ja natomiast uważam, że jest to usługa pośrednictwa związana z dostawą wewnątrzwspólnotową towarów i należy zastosować stawkę 0%. Czy w przypadku gdy będzie to 0%, należy dokonać korekty deklaracji VAT-7 i wykazać import usług ze stawką podatku 0%? »

Czy sprzedaż dzieł sztuki przez stowarzyszenie może korzystać ze zwolnienia

Aktualizacja: 07.03.2005

Związek Artystów Plastyków, jako stowarzyszenie, prowadzi działalność statutową i gospodarczą. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej w całości przeznaczamy na działalność statutową. Jesteśmy czynnym podatnikiem VAT. ZPAP w statucie realizuje swe cele poprzez, między innymi, tworzenie różnych form pomocy koleżeńskiej i socjalnej dla swoich członków. W związku z powyższym, przygotowujemy aukcję dzieł sztuki (obrazy, grafiki), przekazanych nam w formie darowizny od artystów plastyków. Czy sprzedaż dzieł sztuki na aukcji podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Czy podstawą opodatkowania podatkiem VAT będzie kwota uzyskana ze sprzedaży pomniejszona o podatek VAT? Jeśli tak, to jaką stawką należy opodatkować tę transakcję? »

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »