| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE

Rozliczanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE

Większość beneficjentów realizujących projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych UE jest zdania, iż najtrudniejszą częścią danego przedsięwzięcia jest etap jego rozliczenia. Pierwsze doświadczenia zdobyte przez poszczególne instytucje, odpowiedzialne za wdrażanie programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy pomocowych EU, wydają się potwierdzać tę opinię. Zdobycie dofinansowania nie gwarantuje ostatecznie refundacji poniesionych kosztów.


Zasada 1 rozporządzenia 448/2004: koszty faktycznie poniesione

Koszty faktycznie poniesione (rozp. 448/2004 – zasada 1, pkt 1)
Jest to podstawowa zasada odnosząca się do kwalifikowalności wydatków. Mówi, że tylko wydatki faktycznie poniesione i odpowiednio udokumentowane będą podlegać refundacji z funduszy strukturalnych. Co do zasady, wydatek dokumentuje pokwitowana faktura, która powinna zawierać naniesioną przez dostawcę usług wzmiankę typu: „zapłacono dnia...” oraz pieczęć i podpis wystawcy. Jeśli nie jest to możliwe, płatności można potwierdzić również innymi dokumentami rachunkowymi/księgowymi o równoważnej do ww. faktury wartości dowodowej.
Według ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r., zgodnie z enumeratywnym brzmieniem art. 21. 1., dowód księgowy powinien zawierać co najmniej:
1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego,
2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej,
3) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
4) datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu,
5) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
6) stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania.
W zależności od wydatku, dokumenty potwierdzające ich poniesienie mogą się różnić. Zgodnie z podręcznikiem opracowanym przez Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym usytuowany w Ministerstwie Gospodarki i Pracy – „Kwalifikowalność wydatków w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich” – dowodami księgowymi mogą być np.:
• lista płac – stanowiąca dokument do wypłaty wynagrodzeń zgodnie z zawartą umową;
• rachunek za pracę wykonaną na podstawie umowy-zlecenia/o dzieło – stanowiący dowód zapłaty za usługę wykonaną na rzecz projektu;
• deklaracja rozliczeniowa składek ZUS – stanowiąca dowód na poniesienie wydatków związanych z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne etc. (jako dowód wydatków należy załączyć zbiorczą deklarację ZUS, polecenie przelewu do ZUS, wykaz osób, za które została zapłacona składka ZUS, wraz z łączną kwotą składki za wymienione w wykazie osoby oraz oświadczenie, że ww. wykaz osób oraz wysokość składki jest zgodna ze stanem faktycznym).
reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Ksiegowosc.infor.pl
CIT 2018. Komentarz299.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK