| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Ewidencja księgowa i zasady gospodarowania środkami z funduszy unijnych

Ewidencja księgowa i zasady gospodarowania środkami z funduszy unijnych

Zarówno fundacje, jak i stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia międzygminne, małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, samorządy zawodowe, a także miasta na prawach powiatu mogą ubiegać się o środki z funduszy unijnych. Środki te powinny być gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych, prowadzonych w euro, i wydatkowane do wysokości kwot zgromadzonych na tych rachunkach.

Za wydatki kwalifikowane można uznać przykładowo:
• opłaty bankowe za otwarcie oraz prowadzenie rachunku bankowego, gdy współfinansowanie przez fundusze strukturalne wymaga otwarcia odrębnego rachunku bankowego,
• opłaty za porady, opłaty notarialne, koszty ekspertyz technicznych i finansowych – gdy są bezpośrednio związane z działaniem lub są wymagane do przygotowania i realizacji programu,
• koszty księgowe, koszty audytu – gdy są związane z wymaganiami organu zarządzającego funduszem,
• koszty gwarancji bankowych lub innych instytucji finansowych -- gdy gwarancje takie wymagane są prawem krajowym albo wspólnotowym.
Wydatkami kwalifikowanymi nigdy nie będą:
• grzywny,
• kary finansowe,
• wydatki związane ze sporem sądowym,
• opłaty transakcji finansowych,
• prowizje wymiany walut,
• ujemne różnice kursowe,
• podatek VAT, z wyjątkiem gdy nie podlega odliczeniu,
• inne podatki i opłaty, tj. podatki bezpośrednie oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Rachunki bieżące mogą być obsługiwane przez dowolny oddział banku w ramach zawartej umowy z bankiem.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.


Do konta „Rachunek bankowy” należy prowadzić ewidencję analityczną, która umożliwi ustalenie środków finansowych z każdego wyodrębnionego programu pomocowego w rozbiciu na:
• środki własne,
• dotacje budżetowe, kredyty bankowe, środki UE.
Konto to może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pomocowych z funduszy UE na rachunku bankowym.

Klasyfikacja dotacji

Środki pomocowe (dotacje) jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej mogą być przeznaczane na realizację określonych projektów. Mogą to być dotacje na sfinansowanie:
a) zakupu aktywów trwałych (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych),
b) projektowania, wdrażania czy doskonalenia systemu zarządzania jakością,
c) zastosowania nowych technologii (np. technologii informatycznych),
d) podnoszenia kwalifikacji pracowników,
e) zakupu usług doradczych.
Dotacje otrzymane z UE stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzieloną ze środków publicznych, instytucji, organizacji, spółdzielni, przedsiębiorstwu w celu finansowego wsparcia określonego przedsięwzięcia lub prowadzenia bieżącej działalności.
Zgodnie z MSR nr 20 – Dotacje10 tym mianem określa się pomoc rządową11 (państwową), która przybiera formę przekazania jednostce gospodarczej środków w zamian za spełnienie przez nią w przeszłości lub w przyszłości pewnych warunków związanych z jej działalnością operacyjną. Dotacje państwowe charakteryzują się określoną wartością oraz są prowadzone z państwem, co wyróżnia je od zwykłych transakcji handlowych jednostki. Mogą mieć one różny charakter i zakres.
reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Olimpia Bronowicka

Rzecznik prasowy Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK