| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Prawo Unii Europejskiej > Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Obowiązki przedsiębiorcy ubiegającego się o dotację z UE

Jak kontrolowane jest wydatkowanie pieniędzy z funduszy strukturalnych? Jakie obowiązki informacyjne ciążą na przedsiębiorstwach korzystających z dofinansowania?

Wnioskowanie przez beneficjenta o wypłatę środków finansowych
Aby otrzymać dofinansowanie inwestycji, czyli refundację poniesionych kosztów, beneficjent jest zobowiązany do złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz.U. Nr 216, poz. 2206).
Beneficjent składa wypełniony wniosek w NFOŚiGW. Wraz z wnioskiem beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich dokumentów księgowych potwierdzających dokonanie płatności (kopie faktur lub innych równoważnych dowodów księgowych wraz z kopiami dowodów zapłaty, kopie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych) oraz odpowiednich dokumentów w przypadku zakupu używanego środka trwałego (np. certyfikaty potwierdzające spełnianie przez używany środek trwały odpowiednich norm). Należy także pamiętać, że wszystkie dokumenty powinny być przedstawione w postaci kserokopii z oryginału poświadczonej za zgodność z oryginałem. Do wniosku o płatność beneficjent dołącza również dokumentację potwierdzającą wykonanie rzeczowe projektu lub jego etapu, zgodnie z warunkami umowy.
W ramach wniosku o płatność beneficjent informuje o:
kwocie kwalifikowanej dla każdej faktury z wyszczególnieniem kwoty VAT,
podziale ogólnej kwoty kwalifikowanej wniosku na kategorie wydatków,
podziale ogólnej kwoty kwalifikowanej wniosku na źródła finansowania.
Natomiast w sytuacji, kiedy wniosek o płatność jest jednocześnie podstawą do dokonania przez NFOŚiGW końcowego rozliczenia rzeczowego, beneficjent przedkłada dodatkowo wszelkie dokumenty wymagane w umowie o dofinansowanie projektu. Obejmuje to m.in. kserokopie świadectw przejęcia lub w niektórych przypadkach świadectw wykonania inwestycji wraz z załączonymi do nich protokołami odbioru i protokołami przekazania, np. instalacji do eksploatacji, zestawienia obiektów wykonanych w ramach rozliczanego przedsięwzięcia itp.
W przypadku braku wymaganych dokumentów lub niejasności beneficjent, w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez NFOŚiGW, pod rygorem odrzucenia wniosku o płatność, jest zobowiązany do uzupełnienia braków lub złożenia wyjaśnień. Jeśli beneficjent nie uzupełni braków w terminie, wniosek o refundację akceptowany jest do wysokości zatwierdzonych wydatków. Pozostała kwota wniosku będzie podlegała ponownej weryfikacji po dostarczeniu wymaganych wyjaśnień lub uzupełnieniu braków.
reklama

Polecamy artykuły

Źródło:

Prawo Przedsiębiorcy
Rachunkowość Budżetowa764.15 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK