Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Publikacje » Czasopisma dla księgowych firm » Monitor Księgowego » Archiwum » 2006 » 10 » Jak napisać uchwałę...
Jak napisać uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania, podziale zysku lub pokryciu straty oraz udzieleniu absolutorium członkom zarządu i radzie nadzorczej
Przedstawiamy wzory uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania, podziale zysku (lub pokryciu straty) oraz udzieleniu absolutorium członkom zarządu i radzie nadzorczej. Uchwały te prezentujemy na przykładzie protokołu ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku jednostek o innej formie prawnej uchwały te będą różniły się jedynie nazwami organów zatwierdzających (np. w spółce akcyjnej organem tym jest zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy, w spółce osobowej i cywilnej – wspólnicy).
Dokument zawiera 2283 znaków, pełna treść dostępna będzie po zalogowaniu się.
Obecnie wyświetlane jest maksymalnie 539 znaków.
Źród-o: Monitor Księgowego 10/2006 (data wydania: 2006-05-20)

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?