Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Publikacje » Czasopisma dla księgowych firm » Monitor Księgowego » Archiwum » 2008 » 13 » Najnowsze...
Najnowsze interpretacje urzędowe. Faktura nie musi zawierać kwoty należności ogółem wyrażonej słownie

Dyrektywa VAT nie ustanawia obowiązku, aby na fakturze zamieszczana była kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem wyrażona słownie. Taki wymóg zawiera jednak § 9 ust. 1 pkt 12 polskiego rozporządzenia w sprawie faktur. W związku z tym, że przepisy prawa krajowego pozostają w sprzeczności z uregulowaniami wspólnotowymi, pierwszeństwo w stosowaniu mają przepisy prawa wspólnotowego. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej uznał, że zgodnie z polskimi przepisami podatnik ma obowiązek umieścić na fakturze kwotę należności ogółem wyrażoną słownie. Jednak, przyznając pierwszeństwo prawu wspólnotowemu, uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. W konsekwencji potwierdził, że faktura nie musi zawierać słownie wyrażonej kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem. Przedstawiamy fragment stanowiska Izby. Pełna treść interpretacji jest dostępna na stronie internetowej „MONITORA księgowego” www.mk.infor.pl w zakładce Archiwum. Interpretacja została wydana w odniesieniu do faktur elektronicznych, ale ma zastosowanie również do faktur papierowych.

Dokument zawiera 2929 znaków, pełna treść dostępna będzie po zalogowaniu się.
Obecnie wyświetlane jest maksymalnie 1193 znaków.
Źród-o: Monitor Księgowego 13/2008 (data wydania: 2008-07-05)

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?