Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Publikacje » Czasopisma dla księgowych sfery budżetowej » Rachunkowość Budżetowa » Archiwum » 2002 » 20 » Opracowanie projektu...
Opracowanie projektu budżetu gminy
Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji zarządu gminy. Projekt uchwały budżetowej gminy wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego zarząd gminy jest zobowiązany do przedłożenia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.
Dokument zawiera 6275 znaków, pełna treść dostępna będzie po zalogowaniu się.
Obecnie wyświetlane jest maksymalnie 364 znaków.
Źród-o: Rachunkowość Budżetowa 20/2002 (data wydania: 2002-10-16)

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?