| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Zmiana przeznaczenia środków trwałych w budowie

Zmiana przeznaczenia środków trwałych w budowie

Spółka zamierzała wybudować domy na sprzedaż. Obecnie zmieniła zamiar i chce przeznaczyć budowane budynki na wynajem (hotele sanatoryjne). Dotychczas grunty pod zabudowę były zaewidencjonowane na towarach, podatek od nieruchomości był rozliczony w czasie (RMK czynne), a odsetki - poprzez pozostałe rozliczenia międzyokresowe. Jak zmiany te należy odzwierciedlać w księgach? Czy można dokonać korekt w bieżącym roku?

Odpisów umorzeniowych od inwestycji w nieruchomości można dokonywać w sytuacji, gdy jednostka stosuje metody wyceny takie jak dla środków trwałych, tj. „według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości”. Zgodnie z przepisami o rachunkowości tego typu inwestycje można wyceniać w dwojaki sposób:

• według zasad stosowanych do środków trwałych,

• według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej.

Metoda wyceny powinna być wybrana przez kierownika jednostki, a fakt wyboru powinien znaleźć odzwierciedlenie w polityce rachunkowości jednostki.

UWAGA

Wszelkie koszty ponoszone w związku z utrzymaniem i obsługą inwestycji w nieruchomości będą odnoszone na poczet pozostałych kosztów operacyjnych.

Przykład 3

Dane z poprzedniego przykładu. Spółka podjęła decyzję o zmianie przeznaczenia budowy. Spółka statutowo zajmuje się wynajmem. Ewidencja kosztów odbywa się na kontach zespołu 4 i 5.

Ewidencja księgowa

1. Przekwalifikowanie gruntu na inwestycje:

Wn „Inwestycje w nieruchomości” 2 000 000

Ma „Towary” 2 000 000

2. Przeksięgowanie w koszty aktywowanego wcześniej podatku od nieruchomości:

Wn „Pozostałe koszty operacyjne” 4 000

Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 4 000

3. Przeksięgowanie aktywowanych kosztów odsetek od kredytu:

Wn „Środki trwałe w budowie” 5 000

Ma „Pozostałe rozliczenia międzyokresowe” 5 000

4. Spłata odsetek od kredytu za bieżący okres:

Wn „Środki trwałe w budowie” 5 000

Ma „Rachunek bankowy” 5 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Po zakończonej budowie nieruchomości można przyjąć na stan inwestycji. Dokonywane odpisy będą obciążały koszty pozostałej działalności operacyjnej.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym nie posługują się pojęciem inwestycji w takim rozumieniu jak ustawa o rachunkowości. Niezależnie od charakteru, zgodnie z przepisami podatkowymi, zawsze będą to środki trwałe, podlegające umorzeniu po oddaniu do używania i wprowadzeniu do kartoteki, zgodnie ze stawką określoną w ustawie. Inwestycjami w rozumieniu ustaw podatkowych są środki trwałe w budowie.

Termin dokonania korekt

Jeżeli jednostka podjęła decyzję o zmianie przeznaczenia budowy w 2008 r., korekt należy dokonać w księgach 2008 r. Jeśli decyzja ta zapadła w 2009 r., ale jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2008 r., należałoby podać informację o niej w informacji dodatkowej do tego sprawozdania.

• art. 3 ust. 1 pkt 15, art. 3 ust. 1 pkt 17 i 32, art. 28 ust. 1 pkt 1a, art. 28 ust. 4 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1466

Jerzy Rybka

główny księgowy w sp. z o.o., licencja MF

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Zdjęcia


CIT 2018. Komentarz299.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK