| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Zakup i sprzedaż w walucie - ujęcie w ewidencji księgowej

Zakup i sprzedaż w walucie - ujęcie w ewidencji księgowej

Jak dokonywać ujęcia w ewidencji księgowej w przypadku zakupu i sprzedaży w walucie obcej?


Zakup w walucie - ujęcie podatkowe


Zgodnie z art. 15 ust.1. ustawy o PDOP i art. 22 ust. 1 ustawy o PDOF, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, za który uważa się dzień:

- na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku),

albo

- dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku) (...).

A zatem w przypadku zakupu istotna dla określenia właściwego kursu jest data wystawienia dokumentu (faktury, rachunku lub innego dowodu księgowego) na podstawie którego następuje ujęcie kosztu w księgach. Właściwy kurs należy określić wtedy wg kursu z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego datę wystawienia tego dowodu. A zatem nie data otrzymania dowodu, nie data przyjęcia towarów czy inna, decydują o zastosowanym kursie do przeliczenia waluty obcej, lecz data wystawienia dowodu.

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25.10.2010 sygn. IPPB5/423-481/10-3/IŚ: „(...) Za takim rozwiązaniem przemawia okoliczność, iż w przepisie cyt. art. 15 ust. 4e użyto sformułowania „dzień, na który ujęto koszt”, a nie „dzień, w którym ujęto koszt”, czyli, w którym przeprowadzono samą operację księgowania.(...) Zatem dzień wystawienia faktury czy innego dowodu księgowego winien być uwzględniany przy przeliczaniu na złote kosztów wyrażonych w walutach obcych i przy ustalaniu różnic kursowych. (...)Przy różnicach kursowych za koszt poniesiony uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) lub innego dowodu w przypadku braku faktury (art. 15a ust. 7 updop). Wobec tego do przeliczenia waluty obcej na złote należy przyjąć datę wynikającą z faktury lub innego dowodu, a nie np. datę otrzymania tych dokumentów, czy tez inną datę. Będzie to, więc kurs średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu.(...). Należy zaznaczyć, iż podstawą ewidencji księgowej są dane wynikające z określonego dokumentu (faktury, rachunku czy innego dowodu księgowego), sporządzonego (wystawionego) w konkretnym dniu, który to dzień odzwierciedla moment danego zdarzenia gospodarczego, a w przypadku kosztów - moment poniesienia tych kosztów (...)”.

Można wskazać również na stanowisko wyrażone w piśmie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 6 maja 2009 r., zgodnie z którym „w świetle regulacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do przeliczania na złote kosztów uzyskania przychodów z tytułu importu towarów handlowych Spółka winna stosować kurs średni ogłaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu, tj. poprzedzającego dzień wystawienia faktury (rachunku) przez dostawców”.

Sprzedaż w walucie - ujęcie podatkowe


Zgodnie z art.12 ust.2. ustawy o PDOP i art.14 ust.1a ustawy o PDOF, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, za który uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

1) wystawienia faktury albo

2) uregulowania należności.

Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. (art. 12 ust. 3c updop)

A zatem jeżeli faktura została wystawiona wcześniej tj. przed dniem wydania rzeczy, zbycia prawa lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi lub wcześniej uregulowano należność, właściwym kursem będzie średni NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Ponieważ jednak w praktyce zazwyczaj fakturę wystawia się w momencie dokonania sprzedaży, dzień poprzedzający dzień wystawienia tej faktury wyznacza dzień, z którego kurs należy zastosować do wyceny przychodu.

Potwierdzeniem powyższego jest interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 06.07.2009 sygn.: IBPBI/2/423-434/09/AM. „(...) należy stwierdzić, że przychód osiągany przez Spółkę w związku ze świadczeniem usług transportowych powstaje w dacie zaistnienia najwcześniejszego z wymienionych zdarzeń:

§ wykonania usługi,

§ wystawienia faktury,

§ uregulowania należności.

Zatem, za datę powstania przychodu należnego z tytułu świadczonych usług transportowych uważa się dzień wykonania usługi. (...). Jeżeli jednak przed tymi zdarzeniami dojdzie do wystawienia faktury lub do zapłaty należności, wówczas w dacie tych wcześniejszych okoliczności wystąpi przychód należny (...)”.

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.
Serwis Inforlex RODO 3 m-ce + książka RODO dla księgowych i biur rachunkowych198.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK