zamknij okno Następny artykuł

Jak wykazać w księgach opakowania zwrotne

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Ewidencja księgowa » Rachunkowość

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - ewidencja w księgach

Ostatnia aktualizacja: 2007-08-09
Autor: Joanna Jesionowska
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy

1. Zarachowanie zobowiązania wobec niemieckiego kontrahenta (4000 euro x 3,86 zł/ euro): Wn konto "Rozliczenie zakupu" 15 440 zł/Ma konto "Rozrachunki z dostawcami" 15 440 zł.

2. Przyjęcie towaru na magazyn: Wn konto "Towary" 15 440 zł/Ma konto "Rozliczenie zakupu" 15 440 zł.

3. VAT wynikający z faktury wewnętrznej, który jest jednocześnie VAT naliczonym i należnym: Wn konto "VAT naliczony i jego rozliczenie" 3405,60 zł/Ma konto "Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego" 3405,60 zł.

4. Zapłata zobowiązania według kursu sprzedaży (4000 euro x 3,90 zł/euro): Wn konto "Rozrachunki z dostawcami" 15 600 zł/Ma konto "Rachunek walutowy" 15 600 zł.

Wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty. Oznacza to, że mamy do czynienia z ujemną różnicą kursową, którą należy odnieść w koszty finansowe.

5. Zarachowanie ujemnej różnicy kursowej (3,90 zł/euro - 3,86 zł/euro): Wn konto "Koszty finansowe" 160 zł/Ma konto "Rozrachunki z dostawcami" 160 zł.

Joanna Jesionowska

Podstawa prawna:

- art. 20 ust. 5 i 6, art. 86 ust. 2 pkt 4, art. 106 ust. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn.zm.),

- § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 z późn.zm.),

- art. 15 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn.zm.),

- art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn.zm.).

 Strona
« 1
2

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?