| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Jak rozliczyć w księgach zakup środków trwałych sfinansowanych z PFRON

Jak rozliczyć w księgach zakup środków trwałych sfinansowanych z PFRON

Jak ująć w księgach rachunkowych zakup środka trwałego dla osoby niepełnosprawnej? Zakup ten będzie refundowany z PFRON. Czy środek trwały będzie mógł być amortyzowany? Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT? Jak rozliczyć otrzymane dofinansowanie?


RADA

Środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Następnie zwiększają one stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych.

29.90 złPodróże służbowe - Raporty INFOR - PDF

UZASADNIENIE

Zasady dofinansowania pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne reguluje ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne spełniające określone warunki, może otrzymać, na wniosek, ze środków Funduszu, zwrot kosztów:

• poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,

• adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,

• adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy.

UWAGA!

Zwrot kosztów związanych z przystosowaniem istniejących lub tworzonych stanowisk pracy dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów pracodawcy wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Aktywa trwałe kupione ze środków PFRON księguje się na zasadach ogólnych. Odpisy amortyzacyjne przeprowadzane są zgodnie z polityką rachunkowości stosowaną w spółce. Należy jedynie pamiętać, że aby poszczególne składniki majątku można było zaliczyć do środków trwałych, muszą one być kompletne, zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki o okresie użytkowania dłuższym niż rok.

Kwotę otrzymanego z PFRON dofinansowania zakupu wyposażenia ewidencjonuje się następująco:

Wn „Rachunek bankowy”,

Ma „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

- w analityce „Dofinansowanie z PFRON”.

Konto „Rozliczenia międzyokresowe przychodów” służy do zaksięgowania środków otrzymanych na zakup niefinansowych aktywów trwałych, jak również otrzymanych nieodpłatnie niefinansowych aktywów trwałych. Wartość tych przychodów podlega rozliczeniu w czasie w korespondencji z kontem „Pozostałe przychody operacyjne”, równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych kupionych dzięki otrzymanym dotacjom lub otrzymanym nieodpłatnie aktywom trwałym.

Nabycie środka trwałego z otrzymanej na ten cel dotacji PFRON:

Wn „Środki trwałe”,

Ma „Rozrachunki z odbiorcami”.

Umorzenie oddanego do używania środka trwałego, kupionego z dotacji:

Wn „Amortyzacja”,

Ma „Umorzenie środków trwałych”.

Równoległe księgowanie (na podstawie polecenia księgowania):

Wn „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”

- w analityce „Dofinansowanie z PFRON”,

Ma „Pozostałe przychody operacyjne”.

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Zdjęcia


Biuletyn Głównego Księgowego189.00 zł

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

PAŹ24
TydzieńPWŚCPSN
40293012345
416789101112
4213141516171819
4320212223242526
4427282930310102

Poznaj platformę INFORFK

Ostatnio na forum

Narzędzia księgowego

Eksperci infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem Infor.pl »