| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych

Środki trwałe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. Środki trwałe odpowiednio pogrupowane zawiera Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT).

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie
z PKWiU

2008

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

7

ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa ta obejmuje:

– kolejowy tabor szynowy, naziemny i podziemny o różnej szerokości toru,

– tramwajowy tabor szynowy,

– samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne,

– statki i konstrukcje pływające,

– statki powietrzne,

– pozostałe środki transportu, np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Grupa ta nie obejmuje:

– samobieżnych maszyn rolniczych, budowlanych lub przemysłowych, sklasyfikowanych w grupie 5.

O zaliczeniu środka transportu do odpowiedniej podgrupy środkówtrwałych decyduje jego przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

70

TABOR KOLEJOWY NAZIEMNY

700

TABOR KOLEJOWY NAZIEMNY52)

Rodzaj ten obejmuje:

– tabor kolejowy przystosowany do ruchu po naziemnych drogach szynowych, włączając naziemny tabor górskich kolei liniowych,

– żurawie kolejowe, pługi odśnieżne oraz urządzenia wagonów towarowych, które stanowią konstrukcyjną całość z podwoziem, na którym są zmontowane.

Obiektem taboru kolejowego naziemnego są:

– lokomotywy: elektryczne, spalinowe i parowe,

– tendry parowozowe,

– wagony motorowe oraz wagony doczepne do wagonów motorowych,

– jednostki ruchome elektryczne: wagony silnikowe, wagony rozrządcze, wagony doczepne,

– wagony osobowe,

– wagony towarowe,

– wagony techniczne,

– drezyny i przyczepy do drezyn (700-7).

W skład obiektu naziemnego taboru szynowego wchodzi:

– stałe oprzyrządowanie,

– wyposażenie w narzędzia związane z obsługą taboru w ruchu,

– wewnętrzna instalacja wodociągowa, ściekowa, oświetleniowa, ogrzewcza i urządzenia hamulcowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– taboru kolejowego podziemnego, sklasyfikowanego w podgrupie 71,

– taboru tramwajowego, sklasyfikowanego w podgrupie 72,

– lokomotywek i wózków szynowych naziemnych, sklasyfikowanych w podgrupie 73,

– jednostek taboru kolejowego naziemnego, które uległy częściowemu demontażowi i po adaptacji zmieniły na stałe swoje przeznaczenie, sklasyfikowanych zgodnie z ich przeznaczeniem w odpowiednich rodzajach KŚT (np. rodzaj 514 – tabor hutniczy czy rodzaj 584 – maszyny do torowych robót kolejowych),

– przenośnych urządzeń wewnętrznych zainstalowanych w wagonach maszyn, urządzeń technicznych, aparatów specjalnych itp., które stanowią samodzielne obiekty, sklasyfikowanych w innych rodzajach KŚT.

30.20*

7%

52) 700-7 drezyny i przyczepy do drezyn

14%

71

TABOR KOLEJOWY PODZIEMNY

710

TABOR KOLEJOWY PODZIEMNY53)

Rodzaj ten obejmuje tabor kolejowy przystosowany wyłącznie do ruchu pod ziemią, którego obiektem jest:

– lokomotywa, w tym lokomotywa akumulatorowa (710-01), lokomotywa ognioszczelna i typu „Karlik” (710-02 i 710-03),

– wagon kopalniany (710-10 do 710-14),

– wagon i tabor metra.

W skład obiektu wchodzą urządzenia napędowe, sterownicze, pomiarowe, zasilające, sprzęgowe i hamulcowe oraz instalacja oświetleniowa i inne części konstrukcyjne obiektu.

30.20*

7%

53) 710-01 lokomotywy akumulatorowe

710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu „Karlik”

710-10 do 14 wozy kopalniane

14%

72

TABOR TRAMWAJOWY

720

TABOR TRAMWAJOWY

Rodzaj ten obejmuje:

– wagony tramwajowe służące do przewozu pasażerów i transportu towarów,

– tabor tramwajowy techniczny.

W skład obiektu wchodzi w przypadku:

– wagonu osobowego silnikowego – nadwozie i podwozie wraz z zespołami roboczymi,

– wagonu osobowego doczepnego – nadwozie i podwozie wraz z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie,

– wagonu technicznego lub towarowego – dodatkowe urządzenia wbudowane do wagonu (silnikowego lub doczepnego) lub urządzenia na nich zmontowane, które stanowią integralną część wagonu technicznego lub towarowego.

30.20*

7%

73

POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY

730

POZOSTAŁY TABOR SZYNOWY NAZIEMNY

Rodzaj ten obejmuje:

– tabor szynowy naziemny dopuszczony wyłącznie do ruchu wewnątrz zakładu.

Obiektem taboru jest kompletne urządzenie, tj.:

– poszczególna lokomotywa spalinowa, spalinowo-elektryczna,

– wózek platformowy, wózek skrzyniowy, wózek kłonicowy, wózek suszarniany,

– wywrotka boczna-zsypowa,

– wózek do przewozu materiałów sypkich, pyłowych, ciężarów skupionych itp.,

– wózki podwieszone jednoszynowe.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– lokomotywek i wózków kopalnianych, sklasyfikowanych w podgrupie 71,

– lokomotyw parowych, sklasyfikowanych w podgrupie 70,

– taboru szynowego naziemnego, sklasyfikowanego w podgrupie 70,

– taboru szynowego hutniczego, sklasyfikowanego w rodzaju 514.

30.20*

7%

74

POJAZDY MECHANICZNE

740

MOTOCYKLE, PRZYCZEPY I WÓZKI MOTOCYKLOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– motocykle i skutery, włącznie z przyczepami pasażerskimi,

– motocykle i riksze towarowe, włącznie z przyczepami ciężarowymi.

Obiektem jest poszczególny pojazd mechaniczny wraz z normalnym wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– pojazdów mechanicznych służących do bliskiego transportu, takich jak: wózki magazynowe lub peronowe, sklasyfikowanych w podgrupie 76.

30.91.1

20%

741

SAMOCHODY OSOBOWE

Rodzaj ten obejmuje:

– samochody osobowe wyposażone w silnik o pojemności skokowej > 500 cm3,

– pojazdy typu Quad o pojemności skokowej silnika => 49 cm3,

– samochody osobowe zasadniczo przeznaczone do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– samochodów osobowych przerobionych na samochody ciężarowe, sklasyfikowanych w rodzaju 742,

– samochodów specjalnych, sklasyfikowanych w rodzaju 743,

– pojazdów samochodowych przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu dziewięciu lub więcej osób (włączając kierowcę), sklasyfikowanych w rodzaju 744.

29.10.2

20%

742

SAMOCHODY CIĘŻAROWE

Rodzaj ten obejmuje:

– pojazdy samochodowe do transportu towarów, tj.:

– samochody ciężarowe uniwersalne do transportu różnych towarów,

– samochody ciężarowe przystosowane konstrukcyjnie do transportu tylko określonych towarów,

– podwozia do samochodów ciężarowych wyposażone w silnik.

29.10.41.0

29.10.42.0*

29.10.44.0*

20%

743

SAMOCHODY SPECJALNE

Rodzaj ten obejmuje:

– pojazdy samowyładowcze przeznaczane do użytku poza drogami publicznymi,

– pojazdy-amfibie, samochodziki golfowe, pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu i podobne,

– samochody sanitarne do transportu chorych, w tym pogotowia ratunkowego,

– pojazdy samochodowe, które ze względu na swą konstrukcję przeznaczone są do wykonywania innych prac niż transport towarów i przewóz osób, takie jak:

– piaskarki, betoniarki samochodowe, pojazdy przepompowujące beton,

– pojazdy strażackie, pojazdy do czyszczenia ulic, kanałów ściekowych, pasów startowych lotnisk (np. polewaczki, zmywarki, polewarko-zmywarki, samochody asenizacyjne, pługi śnieżne),

– pojazdy stanowiące objazdowe punkty usługowe, kuchnie polowe,

– ciężarówki-warsztaty, pojazdy pogotowia technicznego,

– ruchome przychodnie rentgenowskie i ruchome kliniki medyczne, w tym dentystyczne,

– żurawie samochodowe (dźwigi samojezdne),

– samojezdne wieże wiertnicze,

– generatory przewoźne,

– radiowe wozy transmisyjne, wozy operatorskie i filmowe,

– pozostałe samochody specjalne, gdzie indziej niesklasyfikowane.

28.92.29.0

29.10.44.0*

29.10.5

14%

744

POJAZDY SAMOCHODOWE PRZEZNACZONE KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU DZIEWIĘCIU LUB WIĘCEJ OSÓB, WŁĄCZAJĄC KIEROWCĘ

29.10.30.0*

20%

745

TROLEJBUSY I SAMOCHODY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM54), 55)

Rodzaj ten obejmuje:

– trolejbusy (czerpiące prąd z przewodów napowietrznych),

– samochody o napędzie elektrycznym akumulatorowym.

29.10.30.0*

29.10.42.0*

54) Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym

14%

55) Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym

18%

746

CIĄGNIKI

Rodzaj ten obejmuje:

– ciągniki kierowane przez pieszego,

– ciągniki rolnicze – mieszczą się tu pojazdy silnikowe skonstruowane do stosowania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych,

– ciągniki gąsienicowe,

– ciągniki samochodowe, w tym: ciągniki siodłowe, ciągniki balastowe oraz do ciągnięcia naczep lub przyczep.

28.30.10.0

28.30.2

28.92.50.0

29.10.43.0

14%

747

NACZEPY

Rodzaj ten obejmuje:

– naczepy mieszkalne lub turystyczne (kempingowe),

– naczepy do przewozu towarów.

29.20.22.0*

29.20.23.0*

14%

748

PRZYCZEPY

Rodzaj ten obejmuje:

– przyczepy mieszkalne lub turystyczne (kempingowe),

– przyczepy do przewozu towarów.

29.20.22.0*

29.20.23.0*

14%

75

TABOR KONNY

750

TABOR KONNY

Rodzaj ten obejmuje:

– powozy na uroczyste okazje (ceremonialne), powozy kryte, kolaski, dorożki, kabriolety, bryczki, karety,

– karawany,

– wozy gospodarcze,

– wózki do wyścigów kłusaków (sulky),

– dziecięce wózki ciągnięte przez osiołki i kucyki, używane w ZOO, parkach itp.,

– pojazdy dostawcze wszelkiego rodzaju, meblowozy,

– sanie.

30.99.10.0*

76

POZOSTAŁY TABOR BEZSZYNOWY

760

WÓZKI JEZDNIOWE Z POMOSTEM STAŁYM O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM (AKUMULATOROWE)

28.22.15.0*

14%

761

WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z NISKO PODNOSZONĄ PLATFORMĄ O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM (AKUMULATOROWE)

28.22.15.0*

14%

762

WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE, MECHANICZNE, WYSOKIEGO PODNOSZENIA (WIDŁOWE) O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM (AKUMULATOROWE)

28.22.15.0*

14%

763

WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE, MECHANICZNE, WYSOKIEGO PODNOSZENIA (WIDŁOWE) O NAPĘDZIE SPALINOWYM

28.22.15.0*

14%

764

WÓZKI JEZDNIOWE TRANSPORTOWE ZE STAŁĄ PLATFORMĄ I ŻURAWIEM O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM (AKUMULATOROWE)

28.22.15.0*

14%

768

POZOSTAŁE WÓZKI JEZDNIOWE

28.22.15.0*

14%

77

TABOR PŁYWAJĄCY

770

TABOR TRANSPORTU MORSKIEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– liniowce pasażerskie,

– statki wycieczkowe i inne jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe,

– łodzie z napędem śmigłowym, wodoloty i poduszkowce,

– promy wszelkiego typu,

– tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów skroplonych,

30.11.2*

30.12.1*

7%

– kontenerowce (770-13),

14%

– chłodniowce,

– pozostałe jednostki pływające do przewozu osób lub towarów oraz pozostałe jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów.

Obiektem jest poszczególna jednostka pływająca wraz ze stałym wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– taboru poruszającego się po wodach śródlądowych i zalewach morskich, sklasyfikowanego w rodzaju 774.

7%

771

TABOR RYBOŁÓWSTWA MORSKIEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– statki rybackie,

– statki-przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa.

30.11.31.0*

7%

772

TABOR TECHNICZNY I RATOWNICZY MORSKI

Rodzaj ten obejmuje:

– holowniki i pchacze pełnomorskie,

– pogłębiarki, latarniowce, dźwigi pływające,

– pozostałe ratownicze morskie jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane.

30.11.32.0*

30.11.33.0*

7%

773

TABOR TRANSPORTU ŚRÓDLĄDOWEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– statki wycieczkowe, łodzie wypoczynkowe lub sportowe,

– łodzie wiosłowe i kajaki,

– motorówki,

30.11.2*

30.12.1*

7%

– wodoloty (773-1010),

14%

– promy wszelkiego typu,

– łodzie z napędem śmigłowym,

– statki inspekcyjne, barki i pozostały tabor z napędem,

– barki, krypy, łodzie i pozostały tabor bez napędu,

– pozostałe jednostki pływające do przewozu osób i towarów.

Obiektem jest poszczególna jednostka pływająca wraz ze stałym wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– silników przyczepnych używanych do łodzi, sklasyfikowanych w grupie 3,

– taboru rybołówstwa śródlądowego, sklasyfikowanego w rodzaju 779.

7%

774

TABOR TECHNICZNY I RATOWNICZY ŚRÓDLĄDOWY

Rodzaj ten obejmuje:

– holowniki i pchacze na rzekach śródlądowych,

– pogłębiarki, latarniowce, dźwigi pływające,

– pozostałe ratownicze śródlądowe jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane.

30.11.32.0*

30.11.33.0*

7%

778

POZOSTAŁY TABOR PŁYWAJĄCY

Rodzaj ten obejmuje:

– okręty wojenne,

– tabor rybołówstwa śródlądowego,

– platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające lub podwodne,

– tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne i inne konstrukcje pływające,

– pozostałe jednostki pływające, gdzie indziej niesklasyfikowane.

30.11.10.0

30.11.31.0*

30.11.40.0

30.11.50.0

7%

78

TABOR LOTNICZY

780

SAMOLOTY

Rodzaj ten obejmuje:

– samoloty towarowe i transportowe,

– samoloty pasażerskie,

– samoloty rozpoznawcze, patrolowe, szturmowe, poszukiwania okrętów podwodnych, bombowe,

– samoloty szkolno-treningowe,

– samoloty sanitarne, ratownicze,

– samoloty do obsługi rolnictwa,

– samoloty do wykonywania fotografii, doświadczalne i inne.

Obiektem jest samolot wraz ze stałym jego wyposażeniem normalnym i specjalnym, o ile taki występuje.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– spadochronów,

– hydroplanów, sterowców itp., sklasyfikowanych w rodzaju 789.

30.30.32.0

30.30.33.0

30.30.34.0

14%

781

ŚMIGŁOWCE

Rodzaj ten obejmuje:

– śmigłowce służące do przewozu osób i towarów,

– śmigłowce przystosowane do obsługi rolnictwa, leśnictwa,

– śmigłowce służące do ratownictwa.

Obiektem jest poszczególny śmigłowiec (helikopter) wraz ze stałym wyposażeniem.

30.30.31.0

14%

782

SZYBOWCE

Rodzaj ten obejmuje:

– szybowce przejściowe, treningowe, wyczynowe, akrobacyjne, doświadczalne i inne,

– motoszybowce (odmiana szybowca wyposażona w silnik umożliwiający samodzielny start).

Obiektem jest poszczególny szybowiec wraz ze stałym wyposażeniem.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– wciągarek i przeciągarek, sklasyfikowanych w rodzaju 641.

30.30.20.0*

20%

783

BALONY

Rodzaj ten obejmuje:

– balony-sondy do wynoszenia sondujących urządzeń radiowych na duże wysokości,

– balony pilotowane wypuszczane w celu wyznaczenia prędkości i kierunku wiatru,

– balony pułapowe stosuje się do określenia wysokości chmur,

– pozostałe balony stosowane w lotnictwie lub meteorologii.

30.30.20.0*

18%

788

POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU LOTNICZEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– lotnie i pozostałe statki powietrzne bez napędu,

– symulatory lotu,

– statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych.

30.30.1

30.30.20.0*

30.30.40.0

18%

79

POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU

790

POZOSTAŁE ŚRODKI TRANSPORTU

Rodzaj ten obejmuje:

– wózki inwalidzkie,

– rowery dwukołowe i inne, w tym dziecięce,

– pojazdy typu Quad o pojemności skokowej silnika < 49 cm3, przeznaczone dla dzieci,

– pojazdy wprawiane w ruch ręcznie: wózki bagażowe, wózki ręczne, sanki, wózki na zakupy itp.,

– pojazdy ciągnięte przez zwierzęta, inne niż konie,

– pozostałe środki transportu, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– pojazdów typu Quad o pojemności skokowej silnika => 49 cm3, sklasyfikowanych w rodzaju 741.

30.40.10.0

30.91.3

30.92.10.0

30.92.20.0

30.99.10.0*

32.40.31.0

18%

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK