| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych

Środki trwałe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. Środki trwałe odpowiednio pogrupowane zawiera Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT).

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie z PKWiU

2008

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

5

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY  SPECJALISTYCZNE

Grupa ta obejmuje:

– maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych,

– maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie,

– aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych,

– maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich,

– maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych,

– maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna,

– maszyny papiernicze i poligraficzne,

– maszyny włókiennicze i odzieżowe,

– maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry,

– maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych,

– maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,

– maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

O zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy decyduje jej przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

Za odrębny obiekt uważa się z reguły poszczególne maszyny, urządzenia i aparaty wraz z wyposażeniem normalnym lub dodatkowym i specjalnym stałym, stanowiący konstrukcyjną całość.

Obiekty złożone konstrukcyjnie i powiązane ze sobą w ciąg technologiczny w zespoły maszyn lub maszyn i urządzeń, agregaty ekstrakcyjne itp. wraz z wyposażeniem, należy traktować jako jeden obiekt inwentarzowy.

W skład poszczególnego obiektu inwentarzowego, oprócz właściwej maszyny, urządzenia aparatu lub zespołu, wchodzą fundamenty oraz konstrukcje wsporcze i ochronne.

Grupa ta nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów mających postać budowli, sklasyfikowanych w podgrupie 20.

50

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

500

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU AZOTOWEGO I SYNTEZY CHEMICZNEJ

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46–47,

– kruszarek, gniotowników, młynów, sit i sortowników, sklasyfikowanych w rodzaju 521,

– filtrów, sklasyfikowanych w rodzaju 655.

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

501

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO I PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– aparaty szklane i porcelanowe do destylacji (501-0),

– porcelanowe młyny kulowe (501-1),

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

25%

– pojemniki szklane, reaktory szklane i porcelanowe, chłodnice szklane i parownice porcelanowe,

– ultrawirówki, tabletkarki,

– aparaty do mycia i sterylizowania fiolek, ampułek, flakonów i obcinania ampułek,

– aparaty do napełniania, dozowania i pakowania,

– aparaty do drukowania fiolek, ampułek i etykietowania,

– maszyny do wyrobu nici chirurgicznych,

– pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych.

W skład maszyny, urządzenia lub aparatu wchodzą przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje wsporcze itp.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46–47.

14%

502

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIEN SZTUCZNYCH

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

503

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– prasy hydrauliczne do tworzyw sztucznych,

– wytłaczarki ślimakowe z oprzyrządowaniem,

– wtryskarki,

– maszyny powlekające i nasycające, żelatyniarki,

– maszyny do formowania próżniowego,

– zgrzewarki do mas plastycznych,

– ucierarki jedno- i trójwalcowe,

– zwijarki rur bakelitowych, formy wtryskowe,

– pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

504

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GUMOWEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– walcówki i mieszarki zamknięte,

– kalandry i wytłaczarki,

– kotły do wulkanizacji i regeneracji,

– prasy wulkanizacyjne i autoklawy,

– wulkanizatorki specjalne,

– maszyny konfekcyjne,

– krajarki,

– formy do formowania gumy,

– maszyny pomocnicze,

– inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

505

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU NIEORGANICZNEGO, SIARKOWEGO I NAWOZÓW FOSFOROWYCH29)

Rodzaj ten obejmuje także:

– piece prażalnicze fluidyzacyjne do produkcji kwasu siarkowego (505-1).

Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub agregat wraz ze stałym wyposażeniem stanowiącym konstrukcyjną całość. W skład obiektu między innymi wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny, indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.

Granice stanowią – w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego – sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

29) 505-1 piece prażalnicze fluidezyjne

18%

506

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GAZÓW TECHNICZNYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– ubijarki potrząsalne,

28.29.11.0*

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

– aparaty do rektyfikacji powietrza (506-1 i 506-2),

7%

– odgazowywacze (506-3),

20%

– zasobniki tlenu ciekłego oraz wytwornice gazów,

– aparaty do napełniania butli i zbiorników gazami i cieczami,

– pomocnicze aparaty i maszyny przemysłu gazów technicznych,

– pozostałe maszyny i urządzenia przemysłu gazów technicznych.

W skład obiektu m.in. wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny (o ile jest konstrukcyjnie wbudowany), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.

Granice stanowią – w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego – sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

14%

507

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO

Rodzaj ten obejmuje także:

28.29.12.0*

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

– krystalizatory (507-2 i 507-3),

– komory potne (507-4).

7%

Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie (agregat rafineryjny) wraz ze stałym wyposażeniem stanowiący konstrukcyjną całość, w którego skład wchodzą m.in.: przyrządy pomiarowo-kontrolne i sterujące, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (o ile są konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.

Granice stanowią – w przypadku istnienia połączeń obiektu przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – najbliżej położone króćce i zawory, a w przypadku napędu elektrycznego sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

51

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

510

MASZYNY I URZĄDZENIA WIERTNICZE

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia wiertnicze podstawowe, przewoźne i pomocnicze służące do wierceń geologicznych, poszukiwawczych, eksploatacyjnych i technicznych.

Obiektem jest podstawowa lub pomocnicza maszyna wiertnicza, urządzenie wiertnicze lub przewoźny zespół wiertniczy, złożony z określonego zestawu maszyn i urządzeń wiertniczych wraz z agregatem napędowym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– instalacji płuczkowych ssąco-tłoczących (rozbieralnych) kluczy rurowych, śrub ratunkowych oraz głowic płuczkowych poniżej 5 t udźwigu, sklasyfikowanych w rodzaju 800.

28.92.12.0*

20%

511

MASZYNY GÓRNICZE

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny górnicze (w tym obudowy zmechanizowane) stosowane do wydobywania węgla, rud i innych kopalin oraz służące do urabiania, ładowania i podawania,

– obudowy zmechanizowane,

– urządzenia do przygotowania podsadzki płynnej,

– urządzenia przyszybowe (krzesła szybowe, dźwigary, pomosty wahadłowe, przedziały drabinowe itp.),

– urządzenia zapychające,

– maszyny i urządzenia pomocnicze,

– pozostałe maszyny górnicze o podobnej konstrukcji i przeznaczeniu.

28.92.1*

25%

20%

25%

512

MASZYNY I URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI OTWORÓW WIERTNICZYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– kiwony (żurawie pompowe, kiwaki),

– windy wiertnicze, maszty i trojaki do eksploatacji odwiertów,

– uzbrojenia otworów eksploatacyjnych,

– pozostałe urządzenia i zespoły do eksploatacji otworów wiertniczych ropy, gazów, solanek, w tym urządzenia do odwadniania otworów i wykopów wiertniczych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– pomp sklasyfikowanych w podgrupie 44.

28.92.12.0*

10%

513

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZERÓBKI MECHANICZNEJ RUD I WĘGLA

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia służące do wzbogacenia węgla i rud w zakładach przeróbki mechanicznej kopalni węgla i rud.

28.92.40.0*

10%

514

MASZYNY I URZĄDZENIA HUTNICZE

RODZAJ TEN OBEJMUJE:

28.91.11.0*

18%

– maszyny i urządzenia aglomerowni (514-0),

– maszyny i urządzenia wielkopiecowe (514-1),

– maszyny i urządzenia hutnicze stalowni (514-2),

– nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy (514-3 do 514-6),

– pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze (514-9).

10%

Obiektem jest maszyna, urządzenie lub wóz transportowy wraz z normalnym wyposażeniem i silnikiem elektrycznym wbudowanym lub napędzającym jedynie daną maszynę (urządzenie) z osprzętem oraz fundamentem – w przypadku gdy obiekt jest ustawiony na odrębnym fundamencie. Granice obiektu stanowi pierwszy zawór odcinający od przewodów hydraulicznych lub pneumatycznych (o ile przewody takie istnieją).

515

MASZYNY I URZĄDZENIA KOKSOWNICZE I GAZOWNICZE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń transportowych węgla i koksu do zasobników, sklasyfikowanych w rodzaju 643.

28.29.11.0*

18%

516

MASZYNY I URZĄDZENIA ODLEWNICZE

Rodzaj ten obejmuje:

– specjalne maszyny i urządzenia przemysłu odlewniczego do przygotowywania materiałów wsadowych, przeróbki materiałów formierskich i rdzeniarskich,

– maszyny i urządzenia do formowania, odlewania odśrodkowego, grawitacyjnego i pod ciśnieniem,

– formy odlewnicze,

– maszyny do wybijania i czyszczenia odlewów,

– urządzenia odlewnicze cieplne,

– urządzenia do zalewania form odlewniczych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń odlewniczych, takich jak: żeliwiaki, konwertory, piece tyglowe, suszarnie, sklasyfikowanych w podgrupie 45.

25.73.50.0

28.91.11.0*

18%

517

MASZYNY I URZĄDZENIA TORFIARSKIE

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia służące wyłącznie do robót przygotowawczych, eksploatacji głębinowej i powierzchniowej oraz przeróbki, sortowania i załadunku torfu.

Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie torfiarskie.

Skład poszczególnych (obiektów) maszyn lub urządzeń torfiarskich stanowi z reguły kompletna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem oraz silnikiem napędowym elektrycznym lub napędem spalinowym, a w przypadku np. frezarek torfiarskich wyrównujących i spycharek błotnych w skład obiektu wchodzi również ciągnik gąsiennicowy, na którym zawieszona jest spycharka.

28.92.21.0*

28.92.22.0*

28.92.23.0*

28.92.24.0*

28.92.25.0*

28.92.26.0*

28.92.27.0*

28.92.28.0*

14%

518

APARATY I URZĄDZENIA DO POMIARÓW I ZABIEGÓW GEOFIZYCZNYCH, GEODEZYJNYCH, FOTOGRAMETRYCZNYCH, KARTOGRAFICZNYCH ITP.30)

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny, urządzenia i aparaty do pomiarów parametrów fizycznych skał, dokonywania pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych oraz do prac geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych, tj.:

– do pomiarów magnetycznych (518-01),

– do pomiarów geoelektrycznych (518-02),

– do pomiarów sejsmicznych (518-03),

– do pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych (518-1).

Obiektami są kompletne aparaty zdolne do samodzielnej pracy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– pojazdów mechanicznych, na których mogą być usytuowane maszyny, urządzenia i aparaty do pomiarów i zabiegów geofizycznych, sklasyfikowanych w podgrupie 74,

– mikrosond, termometrów, inklimetrów, resistinimetrów, upadomierzy, cekometrów, phametrów, perforatorów pociskowych i bezpociskowych, kawernomierzy itp., sklasyfikowanych w grupie 8.

26.51.12.0

18%

30) Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:

518-01 pomiarów magnetycznych

518-02 pomiarów geologicznych

518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych

518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych

20%

52

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH

520

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU KAMIENIARSKIEGO31)

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki kamienia budowlanego i drogowego, takie jak: trak ramowy i tarczowy (520-0 i 520-1),

– cyrkularki (520-2), cyrkularko-frezarki, cyrkularko-wiertarki,

– szlifierki (520-3), szlifierko-polerki,

– zdziernice poziome lub pionowe,

– tokarki i wiertarki do kamienia (520-4),

– kombajny do robót przygotowawczych (520-5),

– kombajny do wydobywania bloków kamiennych,

– kombajny do produkcji bloczków kamiennych,

– inne maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego.

W skład poszczególnych maszyn i urządzeń dla przemysłu kamieniarskiego wchodzą z reguły silniki elektryczne konstrukcyjnie związane z daną maszyną lub urządzeniem.

28.49.11.0*

28.92.12.0*

28.92.40.0*

14%

31) Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego:

520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe

520-2 cyrkulaki

520-3 szlifierki

520-4 tokarki i wiertarki do kamienia

520-5 kombajny do robót przygotowawczych

10%

521

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MINERALNEGO

28.49.11.0*

28.92.40.0*

14%

522

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO I GIPSOWEGO

28.49.11.0*

28.92.40.0*

14%

523

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia specjalne służące do produkcji cementu.

Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie stanowiące konstrukcyjną całość.

28.49.11.0*

28.92.40.0*

10

524

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU IZOLACYJNEGO32)I KORKOWEGO

Rodzaj ten obejmuje także:

– piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu.

28.49.12.0*

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

32) Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu

25%

525

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI CERAMIKI BUDOWLANEJ, MATERIAŁÓW OGNIOODPORNYCH I SILIKATOWYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia do wyrobu cegły wapienno-piaskowej, w tym autoklawy (525-31)33),

– inne maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych.

Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem oraz fundamentem (o ile występuje), stanowiące konstrukcyjną całość.

W skład poszczególnych maszyn i urządzeń do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych wchodzą z reguły silniki elektryczne, stanowiące indywidualny napęd dla danego obiektu lub stanowiące łącznie z nim konstrukcyjną całość.

28.92.40.0*

28.99.39.0*

14%

33) 525-31 autoklawy

10%

526

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU CERAMIKI SZLACHETNEJ I TECHNICZNEJ

28.49.11.0*

28.99.39.0*

14%

527

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA

28.49.11.0*

28.99.39.0*

14%

528

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH

28.99.39.0*

14%

529

MASZYNY, URZĄDZENIA I AGREGATY DO PRODUKCJI INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Rodzaj ten obejmuje:

28.92.40.0*

28.99.39.0*

14%

– maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji elementów z lastriko (529-81),

– maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji sztucznego kamienia (529-82),

10%

– maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji betonów komórkowych i kruszywowych oraz innych materiałów budowlanych.

Obiektem jest kompletna maszyna, urządzenie lub agregat wraz z wyposażeniem.

W skład poszczególnych obiektów wchodzą zespoły napędowe i transportujące, instalacje (np. elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna), aparatura kontrolno-pomiarowa i sterująca oraz konstrukcje wsporcze i fundamenty.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– młynów kulowych, sklasyfikowanych w rodzaju 521,

– autoklawów, sklasyfikowanych w rodzaju 525,

– betoniarek, sklasyfikowanych w rodzaju 581.

14%

53

MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

531

MASZYNY SPECJALNE DO PRODUKCJI WYROBÓW DROBNEJ GALANTERII METALOWEJ

28.41.11.0*

28.99.39.0*

14%

532

MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW METALOWYCH

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn do obróbki plastycznej metali, sklasyfikowanych w podgrupie 42,

– obrabiarek do metali i maszyn śrubiarskich o wiórowym charakterze obróbki, sklasyfikowanych w podgrupie 41.

28.41.11.0*

28.99.39.0*

14%

533

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI KABLI I PRZEDMIOTÓW ELEKTRYCZNYCH

28.41.11.0*

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

534

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI AKUMULATORÓW I BATERII

28.99.39.0*

14%

535

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI ŻARÓWEK I LAMP ELEKTRONOWYCH34)

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia do przygotowania surowców metalicznych (535-0),

– maszyny i urządzenia do przygotowania surowców niemetalicznych (535-1),

– maszyny i urządzenia do produkcji półprzewodników, wyrobów z nich, obwodów drukowanych i scalonych (535-7),

– inne maszyny i urządzenia służące do produkcji żarówek i lamp elektronowych.

Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie, w skład którego wchodzi: napęd, instalacja elektryczna, wodna, parowa, sprężonego powietrza itp., aparatura kontrolno-pomiarowa oraz fundament.

28.41.11.0*

28.99.39.0*

14%

34) Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali

Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych

Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników

20%

536

MASZYNY I APARATY DO PRODUKCJI TAŚMY FILMOWEJ I MAGNETYCZNEJ, BŁON, PŁYT I PAPIERÓW FOTOGRAFICZNYCH

28.99.39.0*

14%

537

MASZYNY I APARATY DO PRODUKCJI FILMÓW I KOPII FILMOWYCH ORAZ DO REALIZACJI FILMÓW

26.30.13.0

26.40*

26.70.1*

27.40*

28.99.39.0*

14%

538

MASZYNY DO NAWIJANIA CEWEK ORAZ IZOLACJI SILNIKÓW, TRANSFORMATORÓW I KONDENSATORÓW

28.99.39.0*

14%

54

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I POLIGRAFICZNEGO

540

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO ŚCINKI DRZEW ORAZ OBRÓBKI DREWNA

25.73.10.0

25.73.20.0*

28.49.12.0*

14%

541

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU OKLEIN, PŁYT STOLARSKICH I SKLEJEK

28.49.12.0*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

14%

542

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU PŁYT PILŚNIOWYCH I PŁYT WIÓROWYCH

28.49.12.0*

28.99.31.0*
28.99.39.0*

14%

543

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU ZAPAŁEK

28.99.39.0*

14%

544

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU BECZEK, SKRZYŃ I RÓŻNYCH WYROBÓW Z DREWNA

28.99.39.0*

14%

545

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU CELULOZY

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

14%

546

MASZYNY I URZĄDZENIA DO WYROBU PAPIERU I TEKTURY

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

14%

547

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBÓW PAPIERNICZYCH I TEKTUROWYCH

28.29.42.0*

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

14%

548

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY POLIGRAFICZNE

Rodzaj ten obejmuje:

28.23.21.0*

28.94.15.0*

28.99.1

14%

– maszyny i aparaty do produkcji materiału zecerskiego (548-0),

7%

– maszyny i aparaty do wykonania formy drukarskiej i odtwarzania formy drukarskiej,

– maszyny do druku we wszystkich technikach drukarskich,

– maszyny introligatorskie,

– maszyny poligraficzne pomocnicze oraz urządzenia i sprzęt pomocniczy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– przenośników obsługujących maszyny poligraficzne (z wyłączeniem zainstalowanych w suszarkach introligatorskich), sklasyfikowanych w rodzaju 643.

14%

549

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA LUB MATERIAŁÓW ZASTĘPCZYCH W POŁĄCZENIU Z INNYMI MATERIAŁAMI

28.99.39.0*

14%

55

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ

550

MASZYNY DO WSTĘPNEJ OBRÓBKI WŁÓKIEN ŁYKOWYCH

28.29.42.0*

28.94.1*

14%

551

MASZYNY PRZĘDZALNICZE

28.94.1*

14%

552

MASZYNY DO PRODUKCJI NICI, SZNURKÓW I LIN

28.94.1*

14%

553

MASZYNY TKACKIE

28.94.13.0

14%

554

MASZYNY DZIEWIARSKIE I POŃCZOSZNICZE

28.94.14.0

14%

555

MASZYNY WYKOŃCZALNICZE I FARBIARSKIE

28.94.2*

14%

556

MASZYNY DO PRODUKCJI FILCU I ARTYKUŁÓW Z FILCU

28.94*

14%

557

MASZYNY SZWALNICZE, ODZIEŻOWE I DO WYROBU GUZIKÓW

28.94.2*

14%

558

MASZYNY DO PRODUKCJI SKÓRY I WYROBÓW ZE SKÓRY

28.94.24.0*

28.94.30.0

14%

559

POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁÓW WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO

28.94*

14%

56

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ROLNEGO

560

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

28.93.17.0*

10%

561

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PIWOWARSKIEGO I DO PRODUKCJI NAPOI

Rodzaj ten obejmuje:

28.93.1*

10%

– maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi (561-6),

14%

– maszyny, urządzenia i aparaty do słodowania, przygotowywania i warzenia brzeczki chmielowej,

– urządzenia i aparaty fermentowni i leżakowni piw,

– maszyny i urządzenia do rozlewu piwa,

– konserwacji naczyń transportowych i legalizacji beczek.

Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat wraz z normalnym wyposażeniem, w skład której wchodzi indywidualny napęd (silnik elektryczny lub przekładnia) oraz fundament.

Granice obiektu stanowią – w przypadku połączeń maszyny z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – króćce i zawory położone najbliżej obiektu (maszyny).

10%

562

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI DROŻDŻY

28.93.17.0*

10%

563

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH

28.93.14.0*

10%

564

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI OCTU

28.93.17.0*

10%

565

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO

28.93.17.0*

10%

566

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO

28.93.13.0*

28.93.17.0*

10%

567

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO

28.93.13.0*

10%

568

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PIEKARNICZEGO35)

Rodzaj ten obejmuje:

– piece piekarnicze (568-4), w tym piece ceramiczne (568-40 do 568-46), piece cyklotermiczne i specjalne,

– maszyny i urządzenia do przygotowywania surowców i ciasta,

– maszyny i urządzenia do przerobu ciasta i pieczywa,

– maszyny i urządzenia pomocnicze przemysłu piekarniczego.

Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat dla przemysłu piekarniczego wraz z przynależnym do niego wyposażeniem, które z reguły składa się z: indywidualnego napędu (silniki, przekładnie, koła pasowe), instalacji znajdujących się na danym obiekcie do najbliższego zaworu lub wyłącznika, urządzeń stanowiących normalne wyposażenie oraz fundamentu.

28.93.15.0*

28.93.17.0*

14%

35) Rodzaj: 568-40 do 48

10%

57

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

570

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO

28.93.15.0*

28.93.17.0*

14%

571

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH36)

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny do przypraw w płynie (571-3), w tym neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hadralizatory betonowe lub murowane (571-30 i 571-31),

– autoklawy do hydrolizy służące do produkcji koncentratów spożywczych (571-8),

– urządzenia do produkcji makaronu i koncentratów spożywczych w stanie stałym i płynnym.

W skład poszczególnych maszyn, urządzeń lub aparatów dla przemysłu koncentratów spożywczych wchodzą z reguły silniki elektryczne, przekładnie oraz fundament.

Granice obiektu stanowią – w przypadku połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacji – króćce i zawory położone najbliżej obiektu.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów (np.: mieszadeł do proszków, pras-filtrów (błotniarek), półautomatów do dozowania i pakowania), które występują zarówno w przemyśle koncentratów spożywczych, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

28.93.17.0*

14%

36) 571-8 autoklawy do hydrolizy

571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane

25%

572

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁÓW TYTONIOWEGO I ZIELARSKIEGO

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów (np. gniotowników walcowo-bębnowych, młynów tarczowych), które występują zarówno w przemysłach tytoniowym i zielarskim, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

28.93.17.0*

28.93.19.0*
28.93.20.0*

14%

573

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów (zamykarek do puszek, etykieciarek, znakownic), które występują zarówno w przemyśle mięsnym, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

28.93.17.0*

14%

574

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU RYBNEGO

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów (zamykarek puszek, etykietarek, znakownic pudełek), które występują zarówno w przemyśle rybnym, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

28.93.17.0*

14%

575

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO

28.93.17.0*

14%

576

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO

28.93.11.0

28.93.12.0

14%

577

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU JAJCZARSKO-DROBIARSKIEGO

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów (np. mieszadeł do wody wapiennej, pasteryzatorów, znakownic do wieczek), które występują zarówno w przemyśle jajczarsko-drobiarskim, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

28.93.17.0*

14%

578

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GASTRONOMICZNEGO

28.29.50.0

28.93.1*

14%

579

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Rodzaj ten obejmuje:

28.93.1*

14%

– dystrybutory (579-000),

– młynki młotkowe (579-003),

– maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne (579-01),

– maszyny, urządzenia i aparaty do przetwórstwa odpadów zwierzęcych (579–01 i 579–09)37),

– maszyny i urządzenia do przerobu pasz zielonych.

W skład poszczególnego obiektu stanowiącego maszynę, urządzenie lub aparat wchodzą z reguły silniki elektryczne, koła pasowe, przekładnie, wyciągi, wentylatory oraz wyposażenie dodatkowe i fundament.

20%

14%

37) 579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych

20%

58

MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

580

MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny do robót ziemnych, tj.: koparki, ładowarki, pługi ciągnione, zrywarki, spycharki, równiarki, zgarniarki,

– maszyny do robót melioracyjnych – pogłębiarki do kanałów melioracyjnych,

– samojezdne maszyny do oczyszczania rowów (odmularki),

– maszyny do kopania rowów melioracyjnych i profilowania skarp melioracyjnych (koparki drenarskie skrobakowe, wielonaczyniowe, frezujące),

– maszyny do bezrowkowego układania ciągów drenarskich,

– maszyny do robót fundamentowych, jak: kafary, wibropogrążarki, wyciągarki do pali,

– inne maszyny do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych.

Obiektem jest poszczególna maszyna do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych, w skład której z reguły wchodzi: maszyna z podstawowym osprzętem oraz silnik elektryczny, koła pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– spycharek po całkowitym zdemontowaniu osprzętu, które wykorzystywane są jako ciągniki, sklasyfikowanych w podgrupie 74.

28.92.12.0*

28.92.2*
28.92.30.0*
28.92.40.0*

20%

581

MASZYNY DO ROBÓT BUDOWLANYCH

Rodzaj ten obejmuje:

28.24.1*

28.92.40.0*
28.99.39.0*

20%

– wibratory (581-2),

– zacieraczki do tynku (581-3),

– wibromłoty (581-4),

25%

– betoniarki,

– mieszarki do zapraw z pompami do betonu i zapraw,

– torkretnice,

– maszyny do robót malarskich,

– maszyny do podłóg,

– inne maszyny do robót budowlanych.

Obiektem jest poszczególna maszyna służąca do robót budowlanych, w skład której wchodzi maszyna podstawowa oraz – o ile występują – silnik elektryczny lub spalinowy, ewentualnie koło pasowe przy napędzie z transmisji, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym, a przy maszynach stacyjnych – fundament.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– przetwornic występujących przy wibratorach przyczepnych, sklasyfikowanych w rodzaju 347,

– sprężarek występujących przy torkretnicach, sklasyfikowanych w rodzaju 444.

20%

582

MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny do budowy nawierzchni betonowych, bitumicznych i innych (582-1)38),

– odśnieżarki dróg, ulic i placów (582-2)39),

28.24.1*

28.92.2*

28.92.30.0*
28.92.40.0*
28.99.39.0*

18%

– szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg (582-3),

20%

– maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu,

– walce drogowe samobieżne z napędem spalinowym i doczepne,

– pozostałe maszyny do robót drogowych.

Obiektem jest poszczególna maszyna służąca do budowy lub utrzymania dróg, w skład której z reguły wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub spalinowy, z wyłączeniem maszyn do robót drogowych stanowiących przyczepy do różnych typów pojazdów silnikowych oraz osprzęt dodatkowy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn do robót drogowych stanowiących przyczepy do różnych typów pojazdów silnikowych, np. skrapiarek mechanicznych, pługów do odśnieżania dróg itp., sklasyfikowanych w podgrupie 74.

18%

38) Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20 000 l pojemności

10%

39) Z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM

10%

583

KOPARKI I ZWAŁOWARKI UŻYWANE W KOPALNICTWIE ODKRYWKOWYM

Rodzaj ten obejmuje:

– koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla40), torfu i innych złóż (583-0),

28.92.2*

18%

– koparki w piaskowniach przemysłu węglowego (583-1).

7%

Obiektem jest poszczególna maszyna, w skład której z reguły wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub koło pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– koparek, zwałowarek i spycharek, sklasyfikowanych w podgrupie 58.

40) 583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla

7%

584

MASZYNY DO ROBÓT TOROWYCH KOLEJOWYCH

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn i urządzeń mających zastosowanie przy robotach torowych, lecz posiadających charakter maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania, np.: zespoły prądotwórcze, sprężarki, wytwornice acetylenowe, koparki, spycharki, walce itp., które należy sklasyfikować w odpowiednich rodzajach KŚT,

– wagonów towarowych i specjalnych, np. mieszkalnych i technicznych, oraz wagonów przeznaczonych na kuchnie, magazyny, warsztaty, łaźnie, świetlice itp., stanowiących tabor specjalny, sklasyfikowanych w podgrupie 70.

28.92.30.0*

28.99.39.0*

18%

59

MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ

590

MASZYNY I NARZĘDZIA UPRAWOWE

28.30.3*

14%

591

MASZYNY I URZĄDZENIA DO SIEWU, SADZENIA, NAWOŻENIA I DESZCZOWANIA

28.30.33.0*

28.30.34.0*
28.30.60.0*

14%

592

MASZYNY I NARZĘDZIA PIELĘGNACYJNE

28.30.3* 28.30.40.0

14%

593

MASZYNY I URZĄDZENIA DO OCHRONY ROŚLIN

28.30.34.0*

28.30.39.0*
28.30.60.0*

14%

594

MASZYNY I URZĄDZENIA DO ZBIORU ZIEMIOPŁODÓW

28.30.5*

28.30.70.0

14%

595

MASZYNY I URZĄDZENIA OMŁOTOWE, SUSZARNIE I URZĄDZENIA POMOCNICZE

28.30.5*

28.30.86.0*
28.99.31.0*

14%

596

MASZYNY I URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA, SORTOWANIA I ZAPRAWIANIA ZIEMIOPŁODÓW

28.30.81.0*

28.93.20.0*

14%

597

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA PASZOWEGO

28.30.83.0

14%

598

MASZYNY ORAZ URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT

28.30.82.0

28.30.84.0*
28.30.86.0*

14%

599

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I DLA GOSPODARKI LEŚNEJ

28.30.3*

28.30.5*

28.30.8*

28.93.20.0*

14%

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK