| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Klasyfikacja Środków Trwałych

Klasyfikacja Środków Trwałych

Środki trwałe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów posiadanych przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych. Środki trwałe odpowiednio pogrupowane zawiera Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT).

Symbol KŚT

Wyszczególnienie

Powiązanie z PKWiU

2008

Stawka amortyzacji

grupa

podgrupa

rodzaj

5

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY  SPECJALISTYCZNE

Grupa ta obejmuje:

– maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych,

– maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie,

– aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych,

– maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich,

– maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych,

– maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna,

– maszyny papiernicze i poligraficzne,

– maszyny włókiennicze i odzieżowe,

– maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry,

– maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych,

– maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,

– maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

O zaliczeniu maszyny, urządzenia lub aparatu do odpowiedniej podgrupy decyduje jej przeznaczenie oraz konstrukcja i wyposażenie.

Za odrębny obiekt uważa się z reguły poszczególne maszyny, urządzenia i aparaty wraz z wyposażeniem normalnym lub dodatkowym i specjalnym stałym, stanowiący konstrukcyjną całość.

Obiekty złożone konstrukcyjnie i powiązane ze sobą w ciąg technologiczny w zespoły maszyn lub maszyn i urządzeń, agregaty ekstrakcyjne itp. wraz z wyposażeniem, należy traktować jako jeden obiekt inwentarzowy.

W skład poszczególnego obiektu inwentarzowego, oprócz właściwej maszyny, urządzenia aparatu lub zespołu, wchodzą fundamenty oraz konstrukcje wsporcze i ochronne.

Grupa ta nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów mających postać budowli, sklasyfikowanych w podgrupie 20.

50

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

500

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU AZOTOWEGO I SYNTEZY CHEMICZNEJ

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46–47,

– kruszarek, gniotowników, młynów, sit i sortowników, sklasyfikowanych w rodzaju 521,

– filtrów, sklasyfikowanych w rodzaju 655.

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

501

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU FARMACEUTYCZNEGO I PRZEMYSŁÓW POKREWNYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– aparaty szklane i porcelanowe do destylacji (501-0),

– porcelanowe młyny kulowe (501-1),

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

25%

– pojemniki szklane, reaktory szklane i porcelanowe, chłodnice szklane i parownice porcelanowe,

– ultrawirówki, tabletkarki,

– aparaty do mycia i sterylizowania fiolek, ampułek, flakonów i obcinania ampułek,

– aparaty do napełniania, dozowania i pakowania,

– aparaty do drukowania fiolek, ampułek i etykietowania,

– maszyny do wyrobu nici chirurgicznych,

– pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu farmaceutycznego i przemysłów pokrewnych.

W skład maszyny, urządzenia lub aparatu wchodzą przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje wsporcze itp.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46–47.

14%

502

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIEN SZTUCZNYCH

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

503

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU TWORZYW SZTUCZNYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– prasy hydrauliczne do tworzyw sztucznych,

– wytłaczarki ślimakowe z oprzyrządowaniem,

– wtryskarki,

– maszyny powlekające i nasycające, żelatyniarki,

– maszyny do formowania próżniowego,

– zgrzewarki do mas plastycznych,

– ucierarki jedno- i trójwalcowe,

– zwijarki rur bakelitowych, formy wtryskowe,

– pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu tworzyw sztucznych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

504

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GUMOWEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– walcówki i mieszarki zamknięte,

– kalandry i wytłaczarki,

– kotły do wulkanizacji i regeneracji,

– prasy wulkanizacyjne i autoklawy,

– wulkanizatorki specjalne,

– maszyny konfekcyjne,

– krajarki,

– formy do formowania gumy,

– maszyny pomocnicze,

– inne maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu gumowego.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

505

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU NIEORGANICZNEGO, SIARKOWEGO I NAWOZÓW FOSFOROWYCH29)

Rodzaj ten obejmuje także:

– piece prażalnicze fluidyzacyjne do produkcji kwasu siarkowego (505-1).

Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub agregat wraz ze stałym wyposażeniem stanowiącym konstrukcyjną całość. W skład obiektu między innymi wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny, indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.

Granice stanowią – w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego – sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

29) 505-1 piece prażalnicze fluidezyjne

18%

506

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GAZÓW TECHNICZNYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– ubijarki potrząsalne,

28.29.11.0*

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

– aparaty do rektyfikacji powietrza (506-1 i 506-2),

7%

– odgazowywacze (506-3),

20%

– zasobniki tlenu ciekłego oraz wytwornice gazów,

– aparaty do napełniania butli i zbiorników gazami i cieczami,

– pomocnicze aparaty i maszyny przemysłu gazów technicznych,

– pozostałe maszyny i urządzenia przemysłu gazów technicznych.

W skład obiektu m.in. wchodzą: przyrządy kontrolno-pomiarowe, wykładziny, wymurówki, izolacja, silnik elektryczny (o ile jest konstrukcyjnie wbudowany), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.

Granice stanowią – w przypadku istnienia połączeń obiektu z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – najbliżej położone króćce i zawory, natomiast w przypadku napędu elektrycznego – sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

14%

507

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU RAFINERYJNEGO

Rodzaj ten obejmuje także:

28.29.12.0*

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

– krystalizatory (507-2 i 507-3),

– komory potne (507-4).

7%

Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie (agregat rafineryjny) wraz ze stałym wyposażeniem stanowiący konstrukcyjną całość, w którego skład wchodzą m.in.: przyrządy pomiarowo-kontrolne i sterujące, wykładziny, wymurówki, izolacja, silniki elektryczne (o ile są konstrukcyjnie wbudowane), indywidualne konstrukcje wsporcze i fundamenty itp.

Granice stanowią – w przypadku istnienia połączeń obiektu przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – najbliżej położone króćce i zawory, a w przypadku napędu elektrycznego sprzęgło względnie koło napędowe na wale.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– aparatów do wymiany ciepła oraz maszyn i aparatów do operacji i procesów materiałowych, sklasyfikowanych w podgrupach 46 i 47.

51

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY WIERTNICZE, GÓRNICZE, GAZOWNICZE, ODLEWNICZE, TORFIARSKIE ORAZ GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE

510

MASZYNY I URZĄDZENIA WIERTNICZE

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia wiertnicze podstawowe, przewoźne i pomocnicze służące do wierceń geologicznych, poszukiwawczych, eksploatacyjnych i technicznych.

Obiektem jest podstawowa lub pomocnicza maszyna wiertnicza, urządzenie wiertnicze lub przewoźny zespół wiertniczy, złożony z określonego zestawu maszyn i urządzeń wiertniczych wraz z agregatem napędowym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– instalacji płuczkowych ssąco-tłoczących (rozbieralnych) kluczy rurowych, śrub ratunkowych oraz głowic płuczkowych poniżej 5 t udźwigu, sklasyfikowanych w rodzaju 800.

28.92.12.0*

20%

511

MASZYNY GÓRNICZE

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny górnicze (w tym obudowy zmechanizowane) stosowane do wydobywania węgla, rud i innych kopalin oraz służące do urabiania, ładowania i podawania,

– obudowy zmechanizowane,

– urządzenia do przygotowania podsadzki płynnej,

– urządzenia przyszybowe (krzesła szybowe, dźwigary, pomosty wahadłowe, przedziały drabinowe itp.),

– urządzenia zapychające,

– maszyny i urządzenia pomocnicze,

– pozostałe maszyny górnicze o podobnej konstrukcji i przeznaczeniu.

28.92.1*

25%

20%

25%

512

MASZYNY I URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI OTWORÓW WIERTNICZYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– kiwony (żurawie pompowe, kiwaki),

– windy wiertnicze, maszty i trojaki do eksploatacji odwiertów,

– uzbrojenia otworów eksploatacyjnych,

– pozostałe urządzenia i zespoły do eksploatacji otworów wiertniczych ropy, gazów, solanek, w tym urządzenia do odwadniania otworów i wykopów wiertniczych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– pomp sklasyfikowanych w podgrupie 44.

28.92.12.0*

10%

513

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZERÓBKI MECHANICZNEJ RUD I WĘGLA

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia służące do wzbogacenia węgla i rud w zakładach przeróbki mechanicznej kopalni węgla i rud.

28.92.40.0*

10%

514

MASZYNY I URZĄDZENIA HUTNICZE

RODZAJ TEN OBEJMUJE:

28.91.11.0*

18%

– maszyny i urządzenia aglomerowni (514-0),

– maszyny i urządzenia wielkopiecowe (514-1),

– maszyny i urządzenia hutnicze stalowni (514-2),

– nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy (514-3 do 514-6),

– pozostałe maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze (514-9).

10%

Obiektem jest maszyna, urządzenie lub wóz transportowy wraz z normalnym wyposażeniem i silnikiem elektrycznym wbudowanym lub napędzającym jedynie daną maszynę (urządzenie) z osprzętem oraz fundamentem – w przypadku gdy obiekt jest ustawiony na odrębnym fundamencie. Granice obiektu stanowi pierwszy zawór odcinający od przewodów hydraulicznych lub pneumatycznych (o ile przewody takie istnieją).

515

MASZYNY I URZĄDZENIA KOKSOWNICZE I GAZOWNICZE

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń transportowych węgla i koksu do zasobników, sklasyfikowanych w rodzaju 643.

28.29.11.0*

18%

516

MASZYNY I URZĄDZENIA ODLEWNICZE

Rodzaj ten obejmuje:

– specjalne maszyny i urządzenia przemysłu odlewniczego do przygotowywania materiałów wsadowych, przeróbki materiałów formierskich i rdzeniarskich,

– maszyny i urządzenia do formowania, odlewania odśrodkowego, grawitacyjnego i pod ciśnieniem,

– formy odlewnicze,

– maszyny do wybijania i czyszczenia odlewów,

– urządzenia odlewnicze cieplne,

– urządzenia do zalewania form odlewniczych.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– urządzeń odlewniczych, takich jak: żeliwiaki, konwertory, piece tyglowe, suszarnie, sklasyfikowanych w podgrupie 45.

25.73.50.0

28.91.11.0*

18%

517

MASZYNY I URZĄDZENIA TORFIARSKIE

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia służące wyłącznie do robót przygotowawczych, eksploatacji głębinowej i powierzchniowej oraz przeróbki, sortowania i załadunku torfu.

Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie torfiarskie.

Skład poszczególnych (obiektów) maszyn lub urządzeń torfiarskich stanowi z reguły kompletna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem oraz silnikiem napędowym elektrycznym lub napędem spalinowym, a w przypadku np. frezarek torfiarskich wyrównujących i spycharek błotnych w skład obiektu wchodzi również ciągnik gąsiennicowy, na którym zawieszona jest spycharka.

28.92.21.0*

28.92.22.0*

28.92.23.0*

28.92.24.0*

28.92.25.0*

28.92.26.0*

28.92.27.0*

28.92.28.0*

14%

518

APARATY I URZĄDZENIA DO POMIARÓW I ZABIEGÓW GEOFIZYCZNYCH, GEODEZYJNYCH, FOTOGRAMETRYCZNYCH, KARTOGRAFICZNYCH ITP.30)

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny, urządzenia i aparaty do pomiarów parametrów fizycznych skał, dokonywania pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych oraz do prac geodezyjnych, fotogrametrycznych i kartograficznych, tj.:

– do pomiarów magnetycznych (518-01),

– do pomiarów geoelektrycznych (518-02),

– do pomiarów sejsmicznych (518-03),

– do pomiarów i zabiegów geofizycznych w otworach wiertniczych (518-1).

Obiektami są kompletne aparaty zdolne do samodzielnej pracy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– pojazdów mechanicznych, na których mogą być usytuowane maszyny, urządzenia i aparaty do pomiarów i zabiegów geofizycznych, sklasyfikowanych w podgrupie 74,

– mikrosond, termometrów, inklimetrów, resistinimetrów, upadomierzy, cekometrów, phametrów, perforatorów pociskowych i bezpociskowych, kawernomierzy itp., sklasyfikowanych w grupie 8.

26.51.12.0

18%

30) Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:

518-01 pomiarów magnetycznych

518-02 pomiarów geologicznych

518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych

518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych

20%

52

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH

520

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU KAMIENIARSKIEGO31)

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia do mechanicznej obróbki kamienia budowlanego i drogowego, takie jak: trak ramowy i tarczowy (520-0 i 520-1),

– cyrkularki (520-2), cyrkularko-frezarki, cyrkularko-wiertarki,

– szlifierki (520-3), szlifierko-polerki,

– zdziernice poziome lub pionowe,

– tokarki i wiertarki do kamienia (520-4),

– kombajny do robót przygotowawczych (520-5),

– kombajny do wydobywania bloków kamiennych,

– kombajny do produkcji bloczków kamiennych,

– inne maszyny i urządzenia dla przemysłu kamieniarskiego.

W skład poszczególnych maszyn i urządzeń dla przemysłu kamieniarskiego wchodzą z reguły silniki elektryczne konstrukcyjnie związane z daną maszyną lub urządzeniem.

28.49.11.0*

28.92.12.0*

28.92.40.0*

14%

31) Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego:

520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe

520-2 cyrkulaki

520-3 szlifierki

520-4 tokarki i wiertarki do kamienia

520-5 kombajny do robót przygotowawczych

10%

521

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MINERALNEGO

28.49.11.0*

28.92.40.0*

14%

522

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO I GIPSOWEGO

28.49.11.0*

28.92.40.0*

14%

523

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia specjalne służące do produkcji cementu.

Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie stanowiące konstrukcyjną całość.

28.49.11.0*

28.92.40.0*

10

524

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU IZOLACYJNEGO32)I KORKOWEGO

Rodzaj ten obejmuje także:

– piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu.

28.49.12.0*

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

32) Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu

25%

525

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI CERAMIKI BUDOWLANEJ, MATERIAŁÓW OGNIOODPORNYCH I SILIKATOWYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia do wyrobu cegły wapienno-piaskowej, w tym autoklawy (525-31)33),

– inne maszyny i urządzenia do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych.

Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie wraz z normalnym wyposażeniem oraz fundamentem (o ile występuje), stanowiące konstrukcyjną całość.

W skład poszczególnych maszyn i urządzeń do produkcji ceramiki budowlanej, materiałów ognioodpornych i silikatowych wchodzą z reguły silniki elektryczne, stanowiące indywidualny napęd dla danego obiektu lub stanowiące łącznie z nim konstrukcyjną całość.

28.92.40.0*

28.99.39.0*

14%

33) 525-31 autoklawy

10%

526

MASZYNY DLA PRZEMYSŁU CERAMIKI SZLACHETNEJ I TECHNICZNEJ

28.49.11.0*

28.99.39.0*

14%

527

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA

28.49.11.0*

28.99.39.0*

14%

528

MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH

28.99.39.0*

14%

529

MASZYNY, URZĄDZENIA I AGREGATY DO PRODUKCJI INNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Rodzaj ten obejmuje:

28.92.40.0*

28.99.39.0*

14%

– maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji elementów z lastriko (529-81),

– maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji sztucznego kamienia (529-82),

10%

– maszyny, urządzenia i agregaty do produkcji betonów komórkowych i kruszywowych oraz innych materiałów budowlanych.

Obiektem jest kompletna maszyna, urządzenie lub agregat wraz z wyposażeniem.

W skład poszczególnych obiektów wchodzą zespoły napędowe i transportujące, instalacje (np. elektryczna, hydrauliczna, pneumatyczna), aparatura kontrolno-pomiarowa i sterująca oraz konstrukcje wsporcze i fundamenty.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– młynów kulowych, sklasyfikowanych w rodzaju 521,

– autoklawów, sklasyfikowanych w rodzaju 525,

– betoniarek, sklasyfikowanych w rodzaju 581.

14%

53

MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW Z METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH

531

MASZYNY SPECJALNE DO PRODUKCJI WYROBÓW DROBNEJ GALANTERII METALOWEJ

28.41.11.0*

28.99.39.0*

14%

532

MASZYNY DO PRODUKCJI WYROBÓW METALOWYCH

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn do obróbki plastycznej metali, sklasyfikowanych w podgrupie 42,

– obrabiarek do metali i maszyn śrubiarskich o wiórowym charakterze obróbki, sklasyfikowanych w podgrupie 41.

28.41.11.0*

28.99.39.0*

14%

533

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI KABLI I PRZEDMIOTÓW ELEKTRYCZNYCH

28.41.11.0*

28.99.20.0*

28.99.39.0*

14%

534

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI AKUMULATORÓW I BATERII

28.99.39.0*

14%

535

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI ŻARÓWEK I LAMP ELEKTRONOWYCH34)

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny i urządzenia do przygotowania surowców metalicznych (535-0),

– maszyny i urządzenia do przygotowania surowców niemetalicznych (535-1),

– maszyny i urządzenia do produkcji półprzewodników, wyrobów z nich, obwodów drukowanych i scalonych (535-7),

– inne maszyny i urządzenia służące do produkcji żarówek i lamp elektronowych.

Obiektem jest poszczególna maszyna lub urządzenie, w skład którego wchodzi: napęd, instalacja elektryczna, wodna, parowa, sprężonego powietrza itp., aparatura kontrolno-pomiarowa oraz fundament.

28.41.11.0*

28.99.39.0*

14%

34) Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali

Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych

Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników

20%

536

MASZYNY I APARATY DO PRODUKCJI TAŚMY FILMOWEJ I MAGNETYCZNEJ, BŁON, PŁYT I PAPIERÓW FOTOGRAFICZNYCH

28.99.39.0*

14%

537

MASZYNY I APARATY DO PRODUKCJI FILMÓW I KOPII FILMOWYCH ORAZ DO REALIZACJI FILMÓW

26.30.13.0

26.40*

26.70.1*

27.40*

28.99.39.0*

14%

538

MASZYNY DO NAWIJANIA CEWEK ORAZ IZOLACJI SILNIKÓW, TRANSFORMATORÓW I KONDENSATORÓW

28.99.39.0*

14%

54

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO I POLIGRAFICZNEGO

540

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO ŚCINKI DRZEW ORAZ OBRÓBKI DREWNA

25.73.10.0

25.73.20.0*

28.49.12.0*

14%

541

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU OKLEIN, PŁYT STOLARSKICH I SKLEJEK

28.49.12.0*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

14%

542

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU PŁYT PILŚNIOWYCH I PŁYT WIÓROWYCH

28.49.12.0*

28.99.31.0*
28.99.39.0*

14%

543

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU ZAPAŁEK

28.99.39.0*

14%

544

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU BECZEK, SKRZYŃ I RÓŻNYCH WYROBÓW Z DREWNA

28.99.39.0*

14%

545

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBU CELULOZY

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

14%

546

MASZYNY I URZĄDZENIA DO WYROBU PAPIERU I TEKTURY

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

14%

547

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO WYROBÓW PAPIERNICZYCH I TEKTUROWYCH

28.29.42.0*

28.95.1*

28.99.31.0*

28.99.39.0*

14%

548

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY POLIGRAFICZNE

Rodzaj ten obejmuje:

28.23.21.0*

28.94.15.0*

28.99.1

14%

– maszyny i aparaty do produkcji materiału zecerskiego (548-0),

7%

– maszyny i aparaty do wykonania formy drukarskiej i odtwarzania formy drukarskiej,

– maszyny do druku we wszystkich technikach drukarskich,

– maszyny introligatorskie,

– maszyny poligraficzne pomocnicze oraz urządzenia i sprzęt pomocniczy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– przenośników obsługujących maszyny poligraficzne (z wyłączeniem zainstalowanych w suszarkach introligatorskich), sklasyfikowanych w rodzaju 643.

14%

549

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA LUB MATERIAŁÓW ZASTĘPCZYCH W POŁĄCZENIU Z INNYMI MATERIAŁAMI

28.99.39.0*

14%

55

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PRODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ

550

MASZYNY DO WSTĘPNEJ OBRÓBKI WŁÓKIEN ŁYKOWYCH

28.29.42.0*

28.94.1*

14%

551

MASZYNY PRZĘDZALNICZE

28.94.1*

14%

552

MASZYNY DO PRODUKCJI NICI, SZNURKÓW I LIN

28.94.1*

14%

553

MASZYNY TKACKIE

28.94.13.0

14%

554

MASZYNY DZIEWIARSKIE I POŃCZOSZNICZE

28.94.14.0

14%

555

MASZYNY WYKOŃCZALNICZE I FARBIARSKIE

28.94.2*

14%

556

MASZYNY DO PRODUKCJI FILCU I ARTYKUŁÓW Z FILCU

28.94*

14%

557

MASZYNY SZWALNICZE, ODZIEŻOWE I DO WYROBU GUZIKÓW

28.94.2*

14%

558

MASZYNY DO PRODUKCJI SKÓRY I WYROBÓW ZE SKÓRY

28.94.24.0*

28.94.30.0

14%

559

POZOSTAŁE MASZYNY I URZĄDZENIA DLA PRZEMYSŁÓW WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO

28.94*

14%

56

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ROLNEGO

560

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CUKROWNICZEGO

28.93.17.0*

10%

561

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PIWOWARSKIEGO I DO PRODUKCJI NAPOI

Rodzaj ten obejmuje:

28.93.1*

10%

– maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi (561-6),

14%

– maszyny, urządzenia i aparaty do słodowania, przygotowywania i warzenia brzeczki chmielowej,

– urządzenia i aparaty fermentowni i leżakowni piw,

– maszyny i urządzenia do rozlewu piwa,

– konserwacji naczyń transportowych i legalizacji beczek.

Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat wraz z normalnym wyposażeniem, w skład której wchodzi indywidualny napęd (silnik elektryczny lub przekładnia) oraz fundament.

Granice obiektu stanowią – w przypadku połączeń maszyny z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacyjnej – króćce i zawory położone najbliżej obiektu (maszyny).

10%

562

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI DROŻDŻY

28.93.17.0*

10%

563

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI WYROBÓW SPIRYTUSOWYCH

28.93.14.0*

10%

564

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PRODUKCJI OCTU

28.93.17.0*

10%

565

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU ZIEMNIACZANEGO

28.93.17.0*

10%

566

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO

28.93.13.0*

28.93.17.0*

10%

567

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MŁYNARSKIEGO

28.93.13.0*

10%

568

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU PIEKARNICZEGO35)

Rodzaj ten obejmuje:

– piece piekarnicze (568-4), w tym piece ceramiczne (568-40 do 568-46), piece cyklotermiczne i specjalne,

– maszyny i urządzenia do przygotowywania surowców i ciasta,

– maszyny i urządzenia do przerobu ciasta i pieczywa,

– maszyny i urządzenia pomocnicze przemysłu piekarniczego.

Obiektem jest poszczególna maszyna, urządzenie lub aparat dla przemysłu piekarniczego wraz z przynależnym do niego wyposażeniem, które z reguły składa się z: indywidualnego napędu (silniki, przekładnie, koła pasowe), instalacji znajdujących się na danym obiekcie do najbliższego zaworu lub wyłącznika, urządzeń stanowiących normalne wyposażenie oraz fundamentu.

28.93.15.0*

28.93.17.0*

14%

35) Rodzaj: 568-40 do 48

10%

57

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

570

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO

28.93.15.0*

28.93.17.0*

14%

571

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU KONCENTRATÓW SPOŻYWCZYCH36)

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny do przypraw w płynie (571-3), w tym neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hadralizatory betonowe lub murowane (571-30 i 571-31),

– autoklawy do hydrolizy służące do produkcji koncentratów spożywczych (571-8),

– urządzenia do produkcji makaronu i koncentratów spożywczych w stanie stałym i płynnym.

W skład poszczególnych maszyn, urządzeń lub aparatów dla przemysłu koncentratów spożywczych wchodzą z reguły silniki elektryczne, przekładnie oraz fundament.

Granice obiektu stanowią – w przypadku połączeń z przewodami instalacji parowej, gazowej, powietrznej, wodnej lub kanalizacji – króćce i zawory położone najbliżej obiektu.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów (np.: mieszadeł do proszków, pras-filtrów (błotniarek), półautomatów do dozowania i pakowania), które występują zarówno w przemyśle koncentratów spożywczych, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

28.93.17.0*

14%

36) 571-8 autoklawy do hydrolizy

571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane

25%

572

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁÓW TYTONIOWEGO I ZIELARSKIEGO

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów (np. gniotowników walcowo-bębnowych, młynów tarczowych), które występują zarówno w przemysłach tytoniowym i zielarskim, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

28.93.17.0*

28.93.19.0*
28.93.20.0*

14%

573

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MIĘSNEGO

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów (zamykarek do puszek, etykieciarek, znakownic), które występują zarówno w przemyśle mięsnym, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

28.93.17.0*

14%

574

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU RYBNEGO

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów (zamykarek puszek, etykietarek, znakownic pudełek), które występują zarówno w przemyśle rybnym, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

28.93.17.0*

14%

575

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO

28.93.17.0*

14%

576

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU MLECZARSKIEGO

28.93.11.0

28.93.12.0

14%

577

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU JAJCZARSKO-DROBIARSKIEGO

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn, urządzeń i aparatów (np. mieszadeł do wody wapiennej, pasteryzatorów, znakownic do wieczek), które występują zarówno w przemyśle jajczarsko-drobiarskim, jak i w innych branżach przemysłu rolno-spożywczego, sklasyfikowanych w podgrupie 43.

28.93.17.0*

14%

578

MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU GASTRONOMICZNEGO

28.29.50.0

28.93.1*

14%

579

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Rodzaj ten obejmuje:

28.93.1*

14%

– dystrybutory (579-000),

– młynki młotkowe (579-003),

– maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne (579-01),

– maszyny, urządzenia i aparaty do przetwórstwa odpadów zwierzęcych (579–01 i 579–09)37),

– maszyny i urządzenia do przerobu pasz zielonych.

W skład poszczególnego obiektu stanowiącego maszynę, urządzenie lub aparat wchodzą z reguły silniki elektryczne, koła pasowe, przekładnie, wyciągi, wentylatory oraz wyposażenie dodatkowe i fundament.

20%

14%

37) 579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych

20%

58

MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH

580

MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH I FUNDAMENTOWYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny do robót ziemnych, tj.: koparki, ładowarki, pługi ciągnione, zrywarki, spycharki, równiarki, zgarniarki,

– maszyny do robót melioracyjnych – pogłębiarki do kanałów melioracyjnych,

– samojezdne maszyny do oczyszczania rowów (odmularki),

– maszyny do kopania rowów melioracyjnych i profilowania skarp melioracyjnych (koparki drenarskie skrobakowe, wielonaczyniowe, frezujące),

– maszyny do bezrowkowego układania ciągów drenarskich,

– maszyny do robót fundamentowych, jak: kafary, wibropogrążarki, wyciągarki do pali,

– inne maszyny do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych.

Obiektem jest poszczególna maszyna do robót ziemnych, melioracyjnych i fundamentowych, w skład której z reguły wchodzi: maszyna z podstawowym osprzętem oraz silnik elektryczny, koła pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– spycharek po całkowitym zdemontowaniu osprzętu, które wykorzystywane są jako ciągniki, sklasyfikowanych w podgrupie 74.

28.92.12.0*

28.92.2*
28.92.30.0*
28.92.40.0*

20%

581

MASZYNY DO ROBÓT BUDOWLANYCH

Rodzaj ten obejmuje:

28.24.1*

28.92.40.0*
28.99.39.0*

20%

– wibratory (581-2),

– zacieraczki do tynku (581-3),

– wibromłoty (581-4),

25%

– betoniarki,

– mieszarki do zapraw z pompami do betonu i zapraw,

– torkretnice,

– maszyny do robót malarskich,

– maszyny do podłóg,

– inne maszyny do robót budowlanych.

Obiektem jest poszczególna maszyna służąca do robót budowlanych, w skład której wchodzi maszyna podstawowa oraz – o ile występują – silnik elektryczny lub spalinowy, ewentualnie koło pasowe przy napędzie z transmisji, pompy i osprzęt dodatkowy, jak również przenośne kable zasilające przy maszynach o napędzie elektrycznym, a przy maszynach stacyjnych – fundament.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– przetwornic występujących przy wibratorach przyczepnych, sklasyfikowanych w rodzaju 347,

– sprężarek występujących przy torkretnicach, sklasyfikowanych w rodzaju 444.

20%

582

MASZYNY DO ROBÓT DROGOWYCH

Rodzaj ten obejmuje:

– maszyny do budowy nawierzchni betonowych, bitumicznych i innych (582-1)38),

– odśnieżarki dróg, ulic i placów (582-2)39),

28.24.1*

28.92.2*

28.92.30.0*
28.92.40.0*
28.99.39.0*

18%

– szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg (582-3),

20%

– maszyny i urządzenia do zagęszczania gruntu,

– walce drogowe samobieżne z napędem spalinowym i doczepne,

– pozostałe maszyny do robót drogowych.

Obiektem jest poszczególna maszyna służąca do budowy lub utrzymania dróg, w skład której z reguły wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub spalinowy, z wyłączeniem maszyn do robót drogowych stanowiących przyczepy do różnych typów pojazdów silnikowych oraz osprzęt dodatkowy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn do robót drogowych stanowiących przyczepy do różnych typów pojazdów silnikowych, np. skrapiarek mechanicznych, pługów do odśnieżania dróg itp., sklasyfikowanych w podgrupie 74.

18%

38) Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20 000 l pojemności

10%

39) Z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM

10%

583

KOPARKI I ZWAŁOWARKI UŻYWANE W KOPALNICTWIE ODKRYWKOWYM

Rodzaj ten obejmuje:

– koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla40), torfu i innych złóż (583-0),

28.92.2*

18%

– koparki w piaskowniach przemysłu węglowego (583-1).

7%

Obiektem jest poszczególna maszyna, w skład której z reguły wchodzi maszyna podstawowa, silnik elektryczny lub koło pasowe, pompy i osprzęt dodatkowy.

Rodzaj ten nie obejmuje:

– koparek, zwałowarek i spycharek, sklasyfikowanych w podgrupie 58.

40) 583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla

7%

584

MASZYNY DO ROBÓT TOROWYCH KOLEJOWYCH

Rodzaj ten nie obejmuje:

– maszyn i urządzeń mających zastosowanie przy robotach torowych, lecz posiadających charakter maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania, np.: zespoły prądotwórcze, sprężarki, wytwornice acetylenowe, koparki, spycharki, walce itp., które należy sklasyfikować w odpowiednich rodzajach KŚT,

– wagonów towarowych i specjalnych, np. mieszkalnych i technicznych, oraz wagonów przeznaczonych na kuchnie, magazyny, warsztaty, łaźnie, świetlice itp., stanowiących tabor specjalny, sklasyfikowanych w podgrupie 70.

28.92.30.0*

28.99.39.0*

18%

59

MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ

590

MASZYNY I NARZĘDZIA UPRAWOWE

28.30.3*

14%

591

MASZYNY I URZĄDZENIA DO SIEWU, SADZENIA, NAWOŻENIA I DESZCZOWANIA

28.30.33.0*

28.30.34.0*
28.30.60.0*

14%

592

MASZYNY I NARZĘDZIA PIELĘGNACYJNE

28.30.3* 28.30.40.0

14%

593

MASZYNY I URZĄDZENIA DO OCHRONY ROŚLIN

28.30.34.0*

28.30.39.0*
28.30.60.0*

14%

594

MASZYNY I URZĄDZENIA DO ZBIORU ZIEMIOPŁODÓW

28.30.5*

28.30.70.0

14%

595

MASZYNY I URZĄDZENIA OMŁOTOWE, SUSZARNIE I URZĄDZENIA POMOCNICZE

28.30.5*

28.30.86.0*
28.99.31.0*

14%

596

MASZYNY I URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA, SORTOWANIA I ZAPRAWIANIA ZIEMIOPŁODÓW

28.30.81.0*

28.93.20.0*

14%

597

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA PASZOWEGO

28.30.83.0

14%

598

MASZYNY ORAZ URZĄDZENIA DO CHOWU I HODOWLI ZWIERZĄT

28.30.82.0

28.30.84.0*
28.30.86.0*

14%

599

POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I DLA GOSPODARKI LEŚNEJ

28.30.3*

28.30.5*

28.30.8*

28.93.20.0*

14%

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK