| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Jak ustalić różnice kursowe przy płatności ratalnej

Jak ustalić różnice kursowe przy płatności ratalnej

Spółka sprzedająca towar kontrahentowi zagranicznemu ustaliła, że zapłata nastąpi w czterech równych ratach. Jak w takiej sytuacji obliczać różnice kursowe?

 

 

RADA

Różnice kursowe należy obliczać proporcjonalnie do otrzymanej na rachunek bankowy należności, z zastosowaniem kursu kupna ustalonego przez bank obsługujący spółkę.

UZASADNIENIE

Bieżące operacje gospodarcze w walutach obcych należy ujmować w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

l kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług jednostka korzysta - w przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań,

l średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - w przypadku pozostałych operacji.

Jeżeli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których bank, z którego usług korzysta jednostka, lub Narodowy Bank Polski nie ustalają kursu, to kurs tych walut należy określić w relacji do wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez Narodowy Bank Polski.

Wynika z tego, że wystawiając fakturę w walucie obcej, należy zastosować średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień wystawienia faktury. W momencie wpływu należności na rachunek bankowy spółka stosuje do wyceny kurs kupna waluty określony przez bank obsługujący jednostkę. Nie ma tu znaczenia, że na konto wpłynęła tylko część należności. W takiej sytuacji różnice kursowe należy obliczać za każdym razem proporcjonalnie do otrzymanej kwoty.

Przykład

Spółka sprzedała kontrahentowi zagranicznemu towar o wartości 100 000 euro. Ustalono, że płatność nastąpi w czterech równych ratach, tj. po 25 000 euro. Kurs euro obowiązujący w dniu wystawienia faktury wynosił 3,4866 PLN/EUR.

Ewidencja księgowa:

1. Faktura dokumentująca sprzedaż towaru: 100 000 euro × 3,4866 PLN/EUR = 348 660 zł

Wn „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi” 348 660

Ma „Przychody ze sprzedaży” 348 660

2. Wpływ pierwszej raty. Kurs kupna waluty stosowany przez bank wynosił 3,4752 PLN/EUR. Wartość otrzymanej należności: 25 000 euro × 3,4752 PLN/EUR = 86 880 zł

Wn „Rachunek walutowy” 86 880

Ma „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi” 86 880

3. Ustalenie różnic kursowych w stosunku do otrzymanej kwoty: 25 000 euro × (3,4752 PLN/EUR - 3,4866 PLN/EUR) = -285 zł

Wn „Koszty finansowe” 285

- w analityce „Ujemne różnice kursowe”

Ma „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi” 285

4. Wpływ drugiej raty. Kurs kupna waluty stosowany przez bank wynosił 3,4910 PLN/EUR. Wartość otrzymanej należności: 25 000 euro × 3,4910 PLN/EUR = 87 275 zł

Wn „Rachunek walutowy” 87 275

Ma „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi” 87 275

5. Ustalenie różnic kursowych w stosunku do otrzymanej kwoty: 25 000 euro × (3,4910 PLN/EUR - 3,4866 PLN/EUR) = 110 zł

Wn „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi” 110

Ma „Przychody finansowe” 110

- w analityce „Dodatnie różnice kursowe”

6. Wpływ trzeciej raty. Kurs kupna waluty stosowany przez bank wynosił 3,4920 PLN/EUR. Wartość otrzymanej należności: 25 000 euro × 3,4920 PLN/EUR = 87 300 zł

Wn „Rachunek walutowy” 87 300

Ma „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi” 87 300

7. Ustalenie różnic kursowych w stosunku do otrzymanej kwoty: 25 000 euro × (3,4920 PLN/EUR - 3,4866 PLN/EUR) = 135 zł

Wn „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi” 135

Ma „Przychody finansowe” 135

- w analityce „Dodatnie różnice kursowe”

8. Wpływ czwartej, ostatniej raty. Kurs kupna waluty stosowany przez bank wynosił 3,4500 PLN/EUR. Wartość otrzymanej należności: 25 000 euro × 3,4500 PLN/EUR = 86 250 zł

Wn „Rachunek walutowy” 86 250

Ma „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi” 86 250

9. Ustalenie różnic kursowych w stosunku do otrzymanej kwoty: 25 000 euro × (3,4500 PLN/EUR - 3,4866 PLN/EUR) = -915 zł

Wn „Koszty finansowe” 915

- w analityce „Ujemne różnice kursowe”

Ma „Rozrachunki z odbiorcami zagranicznymi” 915

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Jaki kurs zastosować do wyceny przychodów do celów podatkowych

Według przepisów ustawy o podatkach dochodowych uzyskiwane przychody należy przeliczać po kursie średnim NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Istnieje zatem rozbieżność w tym zakresie między ustawą o rachunkowości a ustawą podatkową. Jednak od roku 2009 zmienią się przepisy ustawy o rachunkowości w kwestii dotyczącej wyceny przychodów (kosztów) wyrażonych w walutach obcych. Ich brzmienie dostosowano do przepisów podatkowych. W związku z tym od nowego roku do wyceny przychodów i kosztów w walutach obcych zastosowanie będzie miał średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu/poniesienia kosztu. Do tego czasu jednostki powinny albo odrębnie ustalać wycenę dla celów rachunkowych i podatkowych lub - jeśli wartości nie są istotne - do wyceny przyjąć kurs ustalany dla celów podatkowych.

l art. 30 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 393


Wioletta Chaczykowska

księgowa z licencją MF

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Zdjęcia


CIT 2018. Komentarz (książka)299.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK