| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Jak poprawnie zaksięgować nabycie akcji

Jak poprawnie zaksięgować nabycie akcji

Jak należałoby ująć w księgach rachunkowych nabycie akcji spółki X, w ilości 1000 szt. od osoby fizycznej Y które zostały wycenione na 6 zł. Zapłata za te akcje następuje akcjami spółki, która je nabywa poprzez nową emisję. Wartość nominalna to 0,10 zł, a emisyjna 5 zł. Z którą transakcją należy rozliczyć koszty prawne i doradcze poniesione na przeprowadzenie tej transakcji?


Barbara Mielcarska

menedżer, departament rachunkowości HLB Frąckowiak i Wspólnicy

Nabycie akcji ujmuje się w księgach rachunkowych spółki nabywającej w zależności od przewidywanego terminu zbycia tych akcji. Akcje traktowane jako aktywa finansowe, w przypadku gdy są przeznaczone do zbycia w okresie nieprzekraczającym dwunastu miesięcy (licząc od dnia bilansowego), stanowią składnik inwestycji krótkoterminowych. Natomiast gdy planowane jest ich zbycie po upływie jednego roku, zalicza się je do inwestycji długoterminowych.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, nabyte aktywa finansowe ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.

Natomiast zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem, aktywa finansowe wprowadza się do ksiąg rachunkowych na dzień zawarcia kontraktu w cenie nabycia, to jest w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych. Przy ustalaniu wartości godziwej na ten dzień uwzględnia się poniesione przez jednostkę koszty transakcji. Do kosztów transakcji zalicza się w szczególności prowizje maklerskie, w tym za pośrednictwo w nabywaniu lub zbywaniu instrumentów finansowych, opłaty giełdowe i inne nałożone przez uprawnione instytucje w związku z zawarciem transakcji, prowizje za doradztwo, podatki i opłaty wynikające z obowiązujących przepisów.

Jednocześnie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów, akcji oraz innych papierów wartościowych.

Jeżeli chodzi natomiast o nową emisję akcji, to powoduje ona podwyższenie kapitału akcyjnego w wysokości odpowiadającej ilości wyemitowanych akcji pomnożonej przez wartość nominalną jednej akcji. Z kolei nadwyżka ceny sprzedaży akcji ponad ich wartość nominalną odnoszona jest na kapitał zapasowy tzw. agio emisyjne. Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego, powinny zmniejszać kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. Akcje mogą być nabywane zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.

Przykładową transakcję księgujemy przy dodatkowych założeniach, że ilość wyemitowanych akcji to 1200 szt. Usługi prawne i doradcze w części dotyczącej: nabycia akcji: 500 zł i emisji akcji: 1000 zł. Agio: 1200 szt. x (5zł/szt. - 0,1 zł/szt.) = 5880 zł.

1. Nabycie akcji: strona Wn konta - Krótkoterminowe/Długoterminowe aktywa finansowe 6000 zł (1000 szt. x 6 zł/szt.), strona Ma konta - Pozostałe rozrachunki - osoba fizyczna Y 6000 zł.

2. Koszty transakcji: strona Wn konta - Krótkoterminowe aktywa finansowe lub Długoterminowe aktywa finansowe 500 zł, strona Ma - Zobowiązania z tyt. dostaw i usług 500 zł.

Operacje związane z nową emisją akcji, pokrywającą wartość nabytych akcji od pana Y.

1. Podwyższenie kapitału akcyjnego w związku z nową emisją w momencie zarejestrowania podwyższenia przez sąd rejestrowy: strona Wn konta - Pozostałe rozrachunki - osoba fizyczna Y 6000 zł (1200 szt. x 5 zł/szt.), strona Ma konta - Kapitał akcyjny 120 zł (wartość nominalna akcji), Ma konta - Kapitał zapasowy 5880 zł.

2. Koszty emisji akcji: strona Wn konta - Kapitał zapasowy 1000 zł, strona Ma konta - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1000 zł.

W wyniku powyższego nastąpi kompensata wzajemnych rozrachunków pomiędzy osobą fizyczną Y i spółką.

(AP)

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »