| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Ustalanie obowiązkowych wpłat i otrzymywanych z PFRON dofinansowań

Ustalanie obowiązkowych wpłat i otrzymywanych z PFRON dofinansowań

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 osób, którzy dodatkowo nie osiągają odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, są zobowiązani do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Pozostali pracodawcy, nieobjęci obowiązkowymi wpłatami, mogą ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzeń czy refundację składek ZUS niepełnosprawnych pracowników. O tym, jak ustalać wysokość składek, którzy pracodawcy mogą liczyć na otrzymanie dofinansowania oraz jak to ewidencjonować, przeczytają Państwo w poniższym materiale.


Obowiązek comiesięcznych wpłat na PFRON dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

W księgach rachunkowych zarachowanie obowiązkowej wpłaty na PFRON odbywa się na koncie zespołu 4 „Podatki i opłaty”, w korespondencji z kontem rozrachunkowym „Rozrachunki publicznoprawne - PFRON”. Natomiast uregulowanie zobowiązania należy ująć zapisem Wn „Rozrachunki publicznoprawne - PFRON”, Ma „Rachunek bankowy”.

Podmioty, których mogą dotyczyć wpłaty na Fundusz, mają obowiązek samodzielnie ustalić wysokość wpłaty, jak również złożyć deklarację (odpowiednio: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II, DEK-W, a po zakończeniu roku - deklarację DEK-R.) w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności zobowiązujące do dokonania wpłat i złożenia deklaracji.

Aby dowiedzieć się, czy pracodawca podlega wpłacie na PFRON, należy ustalić stan zatrudnienia ogółem w przeliczeniu na etaty. Stan ten powinien być ustalony w wysokości przeciętnej miesięcznej. Stan zatrudnienia ogółem stanowi sumę stanu zatrudnienia osób niebędących osobami niepełnosprawnymi i stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pod uwagę pracodawca powinien brać wyłącznie pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Pracownikiem jest więc osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie uważa się za pracowników osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie).

Ponadto do liczby pracowników uwzględnianych przy ustalaniu obowiązku wpłat na PFRON nie wlicza się, jeśli nie są to osoby niepełnosprawne, osób:

• zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

• przebywających na urlopach wychowawczych,

• nieświadczących pracy w związku z odbywaniem służby wojskowej albo służby zastępczej,

• będących uczestnikami Ochotniczych Hufców Pracy,

• nieświadczących pracy w związku z uzyskaniem świadczenia rehabilitacyjnego,

• przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy.

Przykład 1

Pracodawca zatrudnia 10 osób na pełny etat, 10 osób na 1/2 etatu (w tym trzy osoby niepełnosprawne) oraz 16 pracowników na 1/4 etatu.

W zakładzie pracy jest zatem zatrudnionych 36 osób. W przeliczeniu na pełne etaty wielkość zatrudnienia wynosi jednak 19 pracowników, co oznacza, że u tego pracodawcy nie powstaje obowiązek dokonywania wpłat na PFRON.

10 + (10 : 2) + (16 : 4) = 19 osób

Wysokość przekazywanej na PFRON kwoty stanowi iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Oblicza się ją według wzoru:

Kz = 0,4065 × Pw × (Zo × 0,06 - Zn)

gdzie:

Kz - kwota zobowiązania,

0,4065 - wskaźnik określony w art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

Pw - przeciętne miesięczne wynagrodzenie,

Zo - zatrudnienie ogółem,

Zn - rzeczywista liczba zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.

Wyliczając zobowiązanie na rzecz PFRON, należy zastosować przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Opublikowaną wartość wynagrodzenia stosujemy do wyliczenia zobowiązania, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia jej przez Prezesa GUS. Komunikat publikowany jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Wyliczając wpłaty na PFRON za sierpień 2008 r., należy przyjąć kwotę 2983,98 zł.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK