| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Ewidencja księgowa > Jak dokumentować i ewidencjonować wydanie wyrobów na wytwarzany we własnym zakresie środek trwały

Jak dokumentować i ewidencjonować wydanie wyrobów na wytwarzany we własnym zakresie środek trwały

Firma jest producentem stolarki budowlanej z PCV i aluminium. Obecnie buduje na własne potrzeby nową halę produkcyjną z pomieszczeniami biurowymi. Do hali tej zostaną wyprodukowane okna i drzwi i zamontowane przez pracowników firmy. Jak należy ująć takie operacje w księgach rachunkowych? Jaki dokument może być podstawą przekazania wyrobów na wytwarzany we własnym zakresie środek trwały? Czy w związku z przekazaniem wyrobów własnych powstanie obowiązek naliczenia VAT należnego i wystawienia faktury wewnętrznej?


RADA

Przekazanie wyrobów własnych na potrzeby budowy środka trwałego nie powoduje powstania obowiązku naliczenia podatku należnego VAT i wystawienia faktury wewnętrznej. Tradycyjnie przekazanie wyrobów gotowych z magazynu na potrzeby m.in. budowy środków trwałych dokumentowane jest dowodem o symbolu „Wz” - wydanie materiałów (wyrobów). W dokumencie tym określany jest m.in. cel wydania (np. budowa środka trwałego, produkcja, sprzedaż). Wycena przekazanych wyrobów odbywa się według kosztu wytworzenia, zgodnie z przyjętymi w jednostce zasadami wyceny rozchodu. Sposób ewidencji księgowej przekazania wyrobów własnych na potrzeby budowy środka trwałego przedstawiamy wraz z przykładem liczbowym w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

W związku z przekazaniem produktów wytworzonych w Państwa przedsiębiorstwie (stolarki budowlanej z PCV i aluminium) na potrzeby budowy hali produkcyjnej z pomieszczeniami biurowymi (środka trwałego w budowie) nie powstanie obowiązek naliczenia podatku należnego VAT i wystawienia faktury wewnętrznej. Nie jest to bowiem odpłatna dostawa towarów w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (podobnie jak nie podlega opodatkowaniu VAT przekazywanie materiałów do produkcji tejże stolarki).

Przekazane okna, drzwi i futryny, podobnie jak koszty wynagrodzeń oraz składki ZUS obciążające pracodawcę i inne ewentualne świadczenia na rzecz pracowników, zatrudnionych przy montażu okien i drzwi w budowanej hali, zwiększą wartość początkową tej hali.

Wartość początkową środka trwałego będzie stanowić w tym przypadku koszt wytworzenia zgodnie z art. 28 ust. 3 oraz art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości.

Ustawodawca nie określił szczegółowo, jakie nakłady należy zaliczyć do kosztów budowy środków trwałych. Ustawa o rachunkowości wskazuje, że koszt wytworzenia środka trwałego obejmuje ogół jego kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania. Do kosztów wytworzenia należy również zaliczyć:

1) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, oraz

2) koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.

Wszystkie koszty związane z budową środków trwałych, poniesione przed ich oddaniem do używania, powinny zostać zgromadzone na koncie 080 „Środki trwałe w budowie”. W ewidencji szczegółowej powinny być ujęte:

1) koszty bezpośrednie dotyczące wyodrębnionych przyszłych środków trwałych oraz

2) koszty wspólne (pośrednie) podlegające rozliczeniu na poszczególne środki trwałe w proporcji do poniesionych na ich wytworzenie kosztów bezpośrednich.

Obecnie nie obowiązują sformalizowane formularze (wzory) druków dokumentujących operacje gospodarcze, m.in. przekazanie wyrobów gotowych na potrzeby budowy środka trwałego. Oznacza to, że Państwa jednostka powinna opracować potrzebne jej dowody oraz zasady ich obiegu i kontroli. Tradycyjnie przekazanie wyrobów gotowych z magazynu na potrzeby m.in. budowy środków trwałych dokumentowane jest dowodem o symbolu „Wz” - wydanie materiałów (wyrobów). W dokumencie tym określany jest m.in. cel wydania (np. budowa środka trwałego, produkcja, sprzedaż), a wycena przekazanych wyrobów odbywa się według kosztu wytworzenia, zgodnie z przyjętymi w jednostce zasadami wyceny rozchodu.

Czytelnik nie podał żadnych informacji na temat stosowanych w jego firmie zasad ewidencji kosztów, układu kont oraz stosowanego wariantu rachunku zysków i strat.

Na podstawie informacji o produkcji elementów stolarki budowlanej można założyć, że ewidencja kosztów prowadzona jest w zespole 4 ZPK „Koszty według rodzaju i ich rozliczenie” oraz w zespole 5 ZPK „Koszty wg typów działalności i ich rozliczenie”.

Jeżeli firma Czytelnika stosuje porównawczy wariant rachunku zysków i strat, to ewidencja przekazania m.in. wyrobów na rzecz budowy środków trwałych wymaga pośrednictwa konta 790 „Obroty wewnętrzne” oraz konta 791 „Koszt (własny) obrotów wewnętrznych”.

W jednostkach sporządzających rachunek zysków i strat w wersji porównawczej konta 790 i 791 służą do rejestracji tych operacji gospodarczych, których rozliczenie powoduje wyjście kosztów z tzw. kręgu kosztowego kont zespołów 4, 5 i 6. Za pomocą tych kont koryguje się wielkość poniesionych kosztów według rodzajów, ewidencjonowanych w zespole 4 - do tej wielkości kosztów, która jest związana z przychodami danego okresu.

Przy prowadzeniu kont 790 i 791 ich salda powinny być sobie równe, z tym że konto 790 wykazuje saldo Ma, natomiast konto 791 saldo Wn. Aby zachować tę zgodność, wskazane jest równoległe dokonywanie zapisów na tych kontach, np.:

• wydanie wyrobów gotowych z magazynu do własnej placówki handlu detalicznego księguje się:

Wn konto 791 „Koszt (własny) obrotów wewnętrznych”,

Ma konto 601 „Wyroby gotowe”

i równolegle:

Wn konto 331 „Towary w punktach sprzedaży detalicznej”,

Ma konto 790 „Obroty wewnętrzne”;

• koszty likwidacji (kasacji) środków trwałych, wytworzonych w ramach działalności pomocniczej:

Wn konto 791 „Koszt (własny) obrotów wewnętrznych”,

Ma konto 531 „Koszty działalności pomocniczej”

oraz

Wn konto 769 „Inne pozostałe koszty operacyjne”,

Ma konto 790 „Obroty wewnętrzne”;

• wydanie wyrobów gotowych na rzecz budowy środka trwałego ujmuje się:

Wn konto 791 „Koszt (własny) obrotów wewnętrznych”,

Ma konto 601 „Wyroby gotowe”

oraz

Wn konto 080 „Środki trwałe w budowie”,

Ma konto 790 „Obroty wewnętrzne”.

Należy dodać, że zapisy na kontach 790 i 791 dostarczają informacji na potrzeby sporządzenia rachunku zysków i strat wykazywanych w wariancie porównawczym w pozycji A.III jako koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki. Na dzień bilansowy saldo konta 790 przenoszone jest bezpośrednio na wynik finansowy, a saldo konta 791 na stronę Wn konta 490 „Rozliczenie kosztów”.

Saldo Ma konta 790 wykazywane jest w rachunku zysków i strat w wersji porównawczej jako koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (poz. A.III), natomiast saldo konta 490 jako zmiana stanu produktów (poz. A.II rachunku wyników). Saldo Ma konta 490 oznacza zwiększenie (wartość dodatnia), natomiast saldo Wn oznacza zmniejszenie (wartość ujemna).

Podobnie jest w przypadku ewidencji kosztów wyłącznie w zespole 4, co zmusza do stosowania porównawczego wariantu rachunku zysków i strat, z tą różnicą, że w takim przypadku stosuje się wyłącznie konto 790 „Obroty wewnętrzne”. W takim przypadku saldo konta 790 na dzień bilansowy przenoszone jest na wynik finansowy zapisem: Wn 790, Ma 860 i wykazywane jako koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK