| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Jak ująć w pkpir zakup towaru otrzymanego długo po fakturze

Jak ująć w pkpir zakup towaru otrzymanego długo po fakturze

Zakupiłam towar z importu. Faktura została wystawiona z datą 20 lutego 2009 r. Dokument SAD jest z 2 kwietnia 2009 r. Towar dostarczono 6 kwietnia 2009 r. W jakiej dacie ująć ten towar w księdze? Według jakiego kursu przeliczyć zakup tego towaru w pkpir?

RADA

Zakup towaru powinien zostać ujęty w księdze w miesiącu jego otrzymania, tj. w kwietniu, ale w kolumnie 2 pkpir - data zdarzenia gospodarczego - powinna widnieć data wystawienia otrzymanej faktury, tj. 20 lutego 2009 r. Do przeliczenia tej faktury w księdze należy zastosować średni kurs NBP z 19 lutego 2009 r. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Sposób ujęcia zakupu towarów handlowych w księdze jest taki sam dla obu metod jej prowadzenia, tj. kasowej i memoriałowej. Zakup towaru handlowego powinien być wpisany do księgi niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży (§ 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pkpir). Jeżeli towar został dostarczony przed otrzymaniem faktury, to zapisu w księdze należy dokonać na podstawie sporządzonego dowodu przyjęcia lub specyfikacji dostawcy (§ 16 rozporządzenia w sprawie pkpir). W przedstawionym przypadku faktura potwierdzająca zakup została wystawiona na długo przed dostawą towaru. Jak postąpić w takim przypadku?

Dniem poniesienia kosztu uzyskania przychodu dla podatników prowadzących pkpir jest dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do ujęcia kosztu w księdze (art. 22 ust. 6b updof). Od zasady tej są pewne wyjątki, np. wynagrodzenia pracownicze ujmowane w dacie wypłaty.

W analizowanym przypadku zakup towaru powinien zostać ujęty w księdze w miesiącu jego otrzymania, tj. w kwietniu, ale w kolumnie 2 księgi - data zdarzenia gospodarczego - powinna widnieć data wystawienia otrzymanej faktury, tj. 20 lutego 2009 r. Ten sposób ujęcia towaru zgodny jest z:

• § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie pkpir - towar ujęty jest niezwłocznie po jego otrzymaniu,

• art. 22 ust. 6b updof - datą poniesienia kosztu jest data wystawienia faktury będącej podstawą zapisu w księdze,

• ust. 3 objaśnień do pkpir - w kolumnie 2 księgi wpisujemy dzień miesiąca, który wynika z dokumentu stanowiącego podstawę wpisu.

Podkreślmy jednak, że organy podatkowe w różny sposób podchodzą do tego zagadnienia. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu w piśmie z 5 września 2007 r., nr PDP/415-25/Int 64/07, stwierdził bowiem:

Natomiast jeżeli podatnik najpierw otrzymał fakturę, a dopiero po pewnym czasie otrzymał zakupiony towar, to zdaniem tut. organu zakup ten również powinien zostać wpisany do księgi pod datą faktycznego otrzymania tego towaru.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 14 kwietnia 2009 r., nr ILPB1/415-104/09-2/AA, uznał natomiast:

W sytuacji kiedy faktura dokumentująca nabycie towaru handlowego została wystawiona przed dostawą towaru (np. w miesiącu poprzedzającym dostawę), to w kolumnie 2 podatkowej księgi przychodów i rozchodów „Data zdarzenia gospodarczego” należy wpisać datę wystawienia faktury. Data wystawienia faktury jest datą poniesienia kosztu uzyskania przychodów.

Przeliczenie kosztów w walucie obcej

Koszty poniesione w walutach obcych należy przeliczać na złote według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 22 ust. 1 zdanie drugie updof). W przedstawionym przypadku dniem poniesienia kosztu jest 20 lutego 2009 r. (dzień wystawienia faktury). Do przeliczenia tej faktury w księdze należy więc zastosować średni kurs NBP z 19 lutego 2009 r. (czwartek, dzień roboczy). Przy zapłacie za fakturę należy rozliczyć jeszcze różnicę kursową.

PRZYKŁAD

Podatnik zakupił w Chinach partię towaru w dniu 20 lutego 2009 r. Zakup potwierdza wystawiona w tym dniu faktura. Jego wartość wynosi 2500 USD. Podatnik otrzymał towar w dniu 6 kwietnia. Płatność za niego nastąpiła z konta podatnika w dniu 15 kwietnia br. Wartość zakupu przeliczono na złote według średniego kursu NBP dolara z 19 lutego 2009 r., który wynosił 3,6952. Wartość zakupu po przeliczeniu na złote wyniosła 9238 zł (2500 USD x 3,6952). Załóżmy, że cło wyniosło 300 zł. Cena zakupu towaru wynosi więc 9538 zł (9238 zł + 300 zł). Kwotę 9538 zł ujęto w kolumnie 10 pkpir - zakup towarów handlowych - w kwietniu, ale w kolumnie 2 księgi - data zdarzenia gospodarczego - wpisano 20 lutego 2009 r. W kolumnie 16 - uwagi - zaznaczono, że towar został otrzymany w kwietniu. W dacie 15 kwietnia rozliczono w pkpir różnicę kursową. Faktyczny kurs sprzedaży dolara zastosowany przez bank do przeliczenia płatności wynosił 3,3356. Po przeliczeniu wartość transakcji wyniosła 8339 zł (2500 USD x 3,3356). Oznacza to, że podatnik rozliczył na przychodzie dodatnią różnicę kursową, która wynosiła 899 zł (9238 zł - 8339 zł). Dodatnią różnicę podatnik zapisał w kolumnie 8 pkpir - pozostałe przychody - w dacie 15 kwietnia.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

• art. 22 ust. 1, art. 22 ust. 6b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800

• § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Dz.U. Nr 152, poz. 1475; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 140, poz. 988

Grzegorz Ziółkowski

doradca podatkowy

reklama

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »