| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych

Czy podatnik, który posiada obywatelstwo polskie lecz jego miejscem zamieszkania stałego znajduje się w Niemczech, jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości?

Wskazać należy, iż podatnik w świetle art. 2 ustawy prawo dewizowe jest nierezydentem polskim (osobą fizyczną posiadającą miejsce zamieszkania poza terytorium kraju). Podobnie w świetle updof, podatnik jest uznawany za nierezydenta polskiego (art. 3 updof), co jednak nie ma wpływu na prowadzoną przez niego ewidencję podatkową,

Zapraszamy na forum o Rachunkowości

Warszawski organ podatkowy podzielił powyższe stanowisko, wyjaśniając, że godnie z art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, zwaną dalej "księgą", z zastrzeżeniem ust. 3 i 5, albo księgi rachunkowe, zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o. 

Odrębne przepisy, o których mowa w tym artykule zawiera ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Jak ująć w księgach koszty postępowania sądowego

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, przepisy tej ustawy, stosuje się z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Definicja osoby zagranicznej zawarta została w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) w art. 5 pkt 2 lit. a), z treści której wynika, iż jest to osoba nie posiadająca obywatelstwa polskiego.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nierezydent państwa polskiego posiada obywatelstwo polskie i na terytorium RP uzyskuje przychody (dochody) z tytułu świadczenia usług tłumaczeń przysięgłych języka niemieckiego.

Darowizny na cele charytatywne w księgach rachunkowych

Podsumowując, mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że skoro podatnik posiada obywatelstwo polskie - czyli nie jest w świetle przepisu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej uznany za osobę zagraniczną, do której stosuje się przepisy o rachunkowości - to nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jednakże, jak podkreślił organ podatkowy, dodać należy, iż podatnik winien mieć na uwadze ograniczenie wynikające z treści art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z którego wynika, iż obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, jeżeli ich przychody w rozumieniu art. 14 za poprzedni rok podatkowy wynosiły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK