zamknij okno Następny artykuł

Samochód od darczyńcy

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Księgi rachunkowe » Rachunkowość

Jak ewidencjonować transakcje przy użyciu kart płatniczych

Ostatnia aktualizacja: 2007-07-17
Autor: Anna Kędziora
Źródło: Monitor Księgowego
Jak prawidłowo ewidencjonować pobranie i rozliczanie środków z karty kredytowej firmy (pełna księgowość)?

rada

 

Ewidencja transakcji firmową kartą płatniczą przebiega według zasad określonych dla innych rozliczeń bezgotówkowych. W celu zachowania kontroli nad wydatkowanymi pieniędzmi z kart płatniczych zalecane jest stosowanie konta "Środki pieniężne w drodze". Szczegóły - w uzasadnieniu.

uzasadnienie

Karty płatnicze są jedną z form rozliczeń bezgotówkowych z bankiem. Prawo bankowe (art. 4 ust. 1 pkt 4) określa kartę płatniczą jako:

kartę identyfikującą wydawcę i upoważnionego posiadacza, uprawniającą do wypłaty gotówki lub dokonywania zapłaty, a w przypadku karty wydanej przez bank lub instytucję ustawowo upoważnioną do udzielania kredytu - także do dokonywania wypłaty gotówki lub zapłaty z wykorzystaniem kredytu.

Zasady wydawania i używania kart płatniczych zostały określone w ustawie z 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.

Typowe operacje związane z transakcjami z użyciem kart płatniczych to:

l wypłata gotówki z bankomatu,

l zapłata za towary i usługi.

Ewidencja w księgach rachunkowych transakcji z użyciem karty płatniczej odbywa się według zasad określonych dla innych rozliczeń bezgotówkowych. W celu zachowania kontroli płatności dokonywanych z użyciem kart płatniczych zalecane jest stosowanie konta "Środki pieniężne w drodze", w ramach którego można wyodrębnić konta analityczne odpowiadające każdej z wykorzystywanych kart. Pozwala to wychwycić zdarzające się rozbieżności między obciążeniem rachunku bankowego a np. dokonaną zapłatą za fakturę (lub kwotą pieniędzy przekazanych do kasy jednostki).

Innym rozwiązaniem może być wyodrębnienie konta syntetycznego (o numerze np. 158) "Karty płatnicze", działającego jak konto środków pieniężnych w drodze. W tym przypadku funkcjonowanie tego konta i sposób rozliczania płatności dokonywanych kartami płatniczymi należy opisać w zakładowym planie kont.

PRZYKŁAD

(wypłata gotówki z bankomatu)

W maju 2007 r. jednostka pobrała z bankomatu do kasy gotówkę w kwocie 5000 zł. Prowizja z tego tytułu - na podstawie wyciągu bankowego - wyniosła 50 zł.

Ewidencja księgowa

1. Pobranie gotówki z bankomatu i przyjęcie do kasy firmy na podstawie dowodu wpłaty KP

Wn konto 100 "Kasa" 5000 złStrona
1
2
3 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?