| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Umorzenie podatku od nieruchomości w księgach

Umorzenie podatku od nieruchomości w księgach

Otrzymaliśmy decyzję o umorzeniu podatku od nieruchomości za pierwszy kwartał 2007 r. Jak to wykazać w księgach?

 

rada

 

W momencie otrzymania decyzji o umorzeniu należy zaksięgować wartość umorzonego podatku na koncie w zespole 7 „Pozostałe przychody operacyjne”. Ponadto powstałą sytuację należy opisać w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.

uzasadnienie

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, do poboru którego upoważniony jest samorząd gminny (rada gminy). Sposób ewidencji wynika z trybu jego ustalenia i płacenia.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i podobne podmioty gospodarcze będące podatnikami podatku od nieruchomości są obowiązane:

l w terminie do 15 stycznia każdego roku złożyć organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

l wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Jeżeli podatnikiem jest osoba fizyczna, wysokość podatku ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy.

Organ podatkowy może w uzasadnionych przypadkach wprowadzić zwolnienia podmiotowe lub przedmiotowe albo umorzyć podatek od nieruchomości. Przy założeniu, że umorzenie nastąpiło po złożeniu deklaracji w obowiązującym terminie, pomimo braku zapłaty zadeklarowanego podatku, jednostka, kierując się zasadą memoriału, powinna zaliczyć do koszów działalności zadeklarowaną kwotę.

Przykład

W maju 2007 r. spółka otrzymała decyzję o umorzeniu podatku od nieruchomości za I kwartał 2007 r. w wysokości 3000 zł. Ponieważ wcześniej zostały zarachowane koszty z tytułu podatku od nieruchomości, spółka zaewidencjonuje w księgach 2007 r. przychód z tytułu umorzonego podatku.

Wariant I

Jednostka prowadzi ewidencję kosztów tylko na kontach zespołu 4.

Ewidencja księgowa

1. Księgowanie podatku od nieruchomości w koszty na podstawie deklaracji:

Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 12 000

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 12 000

- w analityce „Rozrachunki z urzędem gminy z tytułu podatku od nieruchomości”

2. Zarachowanie w koszty raty za styczeń 2007 r.:

Wn „Podatki i opłaty” 1 000

Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1 000

3. Zarachowanie w koszty raty za luty 2007 r.:

Wn „Podatki i opłaty” 1 000

Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1 000

4. Zarachowanie w koszty raty za marzec 2007 r.:

Wn „Podatki i opłaty” 1 000

Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1 000

5. Zarachowanie w koszty raty za kwiecień 2007 r.:

Wn „Podatki i opłaty” 1 000

Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1 000

6. Otrzymanie decyzji o umorzeniu podatku od nieruchomości:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 3 000

- w analityce „Rozrachunki z urzędem gminy z tytułu podatku od nieruchomości”

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 3 000

7. Zapłata przelewem zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości raty za kwiecień wraz z odsetkami od nieterminowej zapłaty w wysokości 10 zł:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 1 000

- w analityce „Rozrachunki z urzędem gminy z tytułu podatku od nieruchomości”

Wn „Koszty finansowe”

- w analityce „Odsetki zapłacone budżetowe” 10

Ma „Rachunki bankowe” 1 010

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Wariant II

Jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5.

Ewidencja księgowa

1. Księgowanie podatku od nieruchomości w koszty na podstawie deklaracji:

a) ewidencja kosztu w zespole 4

Wn „Podatki i opłaty” 12 000

Ma „Rozrachunki publicznoprawne” 12 000

- w analityce „Rozrachunki z urzędem gminy z tytułu podatku od nieruchomości”

b) przeniesienie kosztu do rozliczenia w czasie

Wn „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 12 000

Ma „Rozliczenie kosztów” 12 000

2. Zarachowanie w koszty raty za styczeń 2007 r.:

Wn „Koszty według typów działalności” 1 000

Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1 000

3. Zarachowanie w koszty raty za luty 2007 r.:

Wn „Koszty według typów działalności” 1 000

Ma„Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1 000

4. Zarachowanie w koszty raty za marzec 2007 r.:

Wn „Koszty według typów działalności” 1 000

Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1 000

5. Zarachowanie w koszty raty za kwiecień 2007 r.:

Wn „Koszty według typów działalności” 1 000

Ma „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” 1 000

6. Otrzymanie decyzji o umorzeniu podatku od nieruchomości:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne” 3 000

- w analityce „Rozrachunki z urzędem gminy z tytułu podatku od nieruchomości”

Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 3 000

7. Zapłata przelewem zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości raty za kwiecień wraz z odsetkami od nieterminowej zapłaty w wysokości 10 zł:

Wn „Rozrachunki publicznoprawne”

- w analityce „Rozrachunki z urzędem gminy z tytułu podatku od nieruchomości” 1 000

Wn „Koszty finansowe”

- w analityce „Odsetki zapłacone budżetowe” 10

Ma „Rachunki bankowe” 1 010

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1828

Krystyna Michaluk

finalistka konkursu Księgowy Roku 2006, księgowa z licencją MF

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Biuletyn Rachunkowości

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK