zamknij okno Następny artykuł

Jak udokumentować przejście z księgowości tzw. ręcznej na prowadzoną przy użyciu programu finansowo-księgowego

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Księgi rachunkowe » Rachunkowość

Faktoring pełny przyspieszony w księgach rachunkowych faktora

Ostatnia aktualizacja: 2007-09-20
Autor: Katarzyna Kreczmańska-Gigol
Źródło: Prawo Przedsiębiorcy Nr 036/2007 z dnia 2007-09-04
Na czym polega faktoring pełny? Od czego zależy wysokość prowizji faktora? Czy dyskonto z umowy faktoringu księgowane jest jako przychód ze sprzedaży? W jakiej pozycji bilansu faktor ujawnia płatność należną od dłużnika?

Faktoring obejmuje przelew wierzytelności z przedsiębiorcy na faktora - instytucję faktoringową oraz świadczenie usług na rzecz tego przedsiębiorcy - faktoranta przez instytucję faktoringową. Zwykle przelew wierzytelności nie jest jednorazowy. W ramach umowy faktoringu dochodzi wielokrotnie do przelewu wierzytelności do wysokości ustalonego limitu faktoringowego i w całym okresie obowiązywania umowy faktor świadczy usługi na rzecz faktoranta. Współpraca między faktorem i faktorantem jest współpracą długookresową, a nie incydentalną. Sposób funkcjonowania faktoringu przedstawia rysunek nr 1.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Faktorant, który jest wierzycielem, przelewa swoje wierzytelności wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej na faktora i dzięki temu nie musi czekać na dokonanie płatności przez dłużnika. Otrzymuje gotówkę od faktora przed terminem płatności wierzytelności. Tak dzieje się w przypadku faktoringu przyspieszonego i zaliczkowego. Przy faktoringu wymagalnościowym płatność ze strony faktora za przelaną na niego wierzytelność następuje dopiero w terminie płatności wierzytelności, ale nastąpi również wtedy, gdy dłużnik faktoringowy nie zapłaci. A zatem faktorant zyskuje pewność, że otrzyma zapłatę.

Wielkość wynagrodzenia faktora

Dla faktora nabywanie wierzytelności i świadczenie usług na rzecz faktoranta jest przedmiotem prowadzonej działalności. W zamian za swoje usługi otrzymuje zapłatę od faktoranta. Na zapłatę tę przy faktoringu pełnym składa się najczęściej: prowizja przygotowawcza, prowizja administracyjna, prowizja za przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika oraz oprocentowanie1. Opłaty występujące przy faktoringu pełnym różnią się od faktoringu niepełnego opłatą za del credere, czyli prowizją za przejęcie ryzyka wypłacalności dłużnika. W praktyce prowizje pobierane przy faktoringu pełnym są wyższe od prowizji pobieranych przy faktoringu niepełnym o ok. 0,5 proc. Czynniki, które mają wpływ na wysokość prowizji za del credere, przedstawia rys. 2.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Ryzyko niewypłacalności dłużnika

Faktoring pełny oznacza taką transakcję, gdzie ryzyko wypłacalności dłużnika przejmuje faktor. Jeśli w umowie faktoringu nie zostanie zaznaczone, kogo obciąża ryzyko wypłacalności dłużnika, to zawsze obciążać ono będzie faktora. Faktoring pełny nazywany jest też faktoringiem właściwym. Jest to pierwotna forma faktoringu. Faktoring niepełny, czyli niewłaściwy, w którym ryzyko wypłacalności dłużnika pozostaje u faktoranta, jest odstąpieniem od reguły i potrzebuje szczególnego zapisu w umowie2.

Konsekwencją dla faktora podpisania umowy faktoringu pełnego jest możliwość dochodzenia należności jedynie od dłużnika. Jeśli dłużnik nie wywiąże się z płatności, to faktor nie ma prawa domagać się zapłaty od faktoranta. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy dłużnik nie płaci, ponieważ kwestionuje istnienie wierzytelności, na przykład towar dostarczony dłużnikowi był uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem. Za istnienie wierzytelności odpowiada faktorant, natomiast za wypłacalność dłużnika odpowiada tylko wówczas, gdy przyjmuje na siebie taką odpowiedzialność3.

W ramach umowy faktoringu pełnego faktor przejmuje na siebie ryzyko wypłacalności dłużnika, ale inne rodzaje ryzyka związane z realizacją kontraktu zawartego między faktorantem a dłużnikiem faktoringowym dalej ponosi faktorant. Obowiązkiem faktora jest dokonanie zapłaty za przelaną wierzytelność i świadczenie usług na rzecz faktoranta wynikających z umowy faktoringowej, a w zamian otrzymuje zapłatę w postaci opłat faktoringowych od faktoranta.

Ewidencja księgowa

Księgowania transakcji faktoringu pełnego przyspieszonego dokonywane przez faktora obrazuje poniższy przykład.

Przykład 1

Firma FAKTOR, zajmująca się profesjonalnie świadczeniem usług faktoringowych, podpisała umowę faktoringu z firmą STOLARZ handlującą meblami. Firma STOLARZ sprzedaje meble do kilkudziesięciu odbiorców. W związku z tym, że odbiorcami firmy STOLARZ są znane sieci handlowe o dobrej sytuacji finansowej i dużej renomie na rynku, FAKTOR zdecydował się na przejęcie ich ryzyka wypłacalności.

Warunki umowy są następujące:

l limit faktoringu - 3 mln zł,

l forma faktoringu - faktoring pełny przyspieszony, czyli faktor płaci za 100 proc. wierzytelności w momencie jej wykupu,
Strona
1
2
3
4
5
6 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?