| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > W jakim momencie należy rozwiązać rezerwę na należności nieściągalne

W jakim momencie należy rozwiązać rezerwę na należności nieściągalne

Kiedy w księgach rachunkowych rozwiązać rezerwę na należności nieściągalne, jeżeli komornik wydał postanowienie o umorzeniu wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji? Czy należałoby to uczynić w momencie otrzymania postanowienia?

Zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, w odniesieniu do:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości,

- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego,

-  należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna,

- należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego,

- należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców.

Zgodnie z art. 35b ust. 3 tej ustawy należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Jednak ustawa o rachunkowości nie podaje definicji należności nieściągalnych. Dlatego moim zdaniem kierownik jednostki powinien przyjąć stosowane w jednostce zasady uznawania należności za nieściągalne.

Można się tu posiłkować ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, która w art. 16 ust. 2 pkt 1 uznaje za należności nieściągalne, m.in. te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana postanowieniem organu egzekucyjnego (komornika), z którego będzie wynikało, że umorzenie egzekucji nastąpiło ze względu na jego bezskuteczność. Przepisy nie określają, w którym dniu wierzytelność staje się nieściągalna. Nie może to nastąpić wcześniej niż z chwilą doręczenia właściwego postanowienia. Ponieważ jednak, na ww. postanowienie przysługuje zażalenie, najbezpieczniej byłoby uznać wierzytelność za nieściągalną w dacie uprawomocnienia się tego postanowienia.

Należy zwrócić również uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 145 kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku, gdy np. wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nieznane organowi, który wydał postanowienie, można żądać wznowienia postępowania. Dlatego moim zdaniem, kierując się zasadą ostrożności, samo otrzymanie postanowienia o umorzeniu wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji nie powinno stanowić podstawy do rozwiązania odpisu aktualizującego - kierownik jednostki na podstawie otrzymanego postanowienia oraz posiadanych dodatkowych informacji w każdym przypadku powinien podejmować decyzję o uznaniu należności za nieściągalną oraz o ewentualnym umorzeniu tej należności. Podjęcie takiej decyzji będzie podstawą odpisania tej należności w ciężar dokonanego uprzednio odpisu aktualizującego jej wartość w księgach rachunkowych jednostki.

 

- Art. 35b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

- Art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

- Art. 145 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

JADWIGA KUDŁACIK

biegły rewident i audytor wewnętrzny, menedżer Działu Audytu, Grupa Gomułka - Audyt

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK