| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych przy przekształceniu spółki

Zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych przy przekształceniu spółki

Generalnie zmiana formy prawnej spółki stanowi przesłankę do zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych. Ustawa o rachunkowości przewiduje jednak możliwość skorzystania z uproszczeń w tym zakresie.

PRZYKŁAD 3

Jawna w akcyjną

1. W marcu 2015 r. wspólnicy spółki jawnej prowadzącej księgi rachunkowe podjęli uchwałę o przekształceniu w spółkę akcyjną.

2. Wpis spółki akcyjnej do KRS miał miejsce 9 kwietnia 2015 r.

3. Spółka jawna zamknęła księgi rachunkowe na dzień 8 kwietnia 2015 r. i sporządziła sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 8 kwietnia 2015 r. Z bilansu wynikają następujące dane:

Aktywa

Pasywa

A. Aktywa trwałe

733 000

A. Kapitał własny

663 000

I. Wartości niematerialne i prawne

75 000

I. Kapitał podstawowy

440 000

II. Rzeczowe aktywa trwałe

458 000

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

III. Należności długoterminowe

III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

IV. Inwestycje długoterminowe

200 000

IV. Kapitał zapasowy

145 000

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

V. Kapitał z aktualizacji wyceny

B. Aktywa obrotowe

142 000

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe

Zapasy

Towary 68.000

Materiały 43.500

111 500

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

- 90 000

Należności krótkoterminowe, w tym

z tytułu dostaw i usług 3500

od pracowników 1000

4 500

VIII. Zysk (strata) netto

168 000

Inwestycje krótkoterminowe, w tym

W kasie 2000

Na rachunkach bankowych bieżących 8000

Lokaty do 3 m-cy 16 000

26 000

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

212 000

Aktywa razem

875 000

I. Rezerwy na zobowiązania

II. Zobowiązania długoterminowe, w tym z tytułu kredytów 60 000

60 000

III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym

z tytułu dostaw i usług 120 000

z tytułu wynagrodzeń 32 000

152 000

IV. Rozliczenia międzyokresowe

-

Pasywa razem

875 000

Na rzeczowe aktywa trwałe składają się:

– Maszyny o wartości początkowej 250 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 216 000 zł;

– Budynki o wartości początkowej 625 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 336 500 zł;

– Wyposażenie o wartości początkowej 205 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 69 500 zł.

Z kolei wartości niematerialne to licencje o wartości początkowej 100 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 25 000 zł.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

Na podstawie tych danych (z uwzględnieniem informacji szczegółowych, wynikających z ksiąg spółki jawnej) będzie sporządzony bilans otwarcia w spółce akcyjnej.

Na rzeczowe aktywa trwałe składają się:

– maszyny o wartości początkowej 250 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 216 000 zł;

– budynki o wartości początkowej 625 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 336 500 zł;

– wyposażenie o wartości początkowej 205 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 69 500 zł;

Z kolei wartości niematerialne to licencje o wartości początkowej 100 000 zł i dotychczasowym umorzeniu 25 000 zł.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Kwapisz

Radca prawny.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK