| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Księgi rachunkowe spółki postawionej w stan likwidacji

Księgi rachunkowe spółki postawionej w stan likwidacji

Rozpoczęcie procesu likwidacyjnego w spółce wiąże się z obowiązkiem stosowania szczególnych zasad rachunkowości, które znajdują odzwierciedlenie w sposobie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Przed rozpoczęciem likwidacji spółka zobowiązana jest m.in. do przeprowadzenia inwentaryzacji, przeszacowania wartości aktywów do wartości odzyskiwalnej, utworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania oraz rezerwy na zagrożenie utraty zdolności do kontynuacji działalności.

Polecamy: Monitor Księgowego – prenumerata

W sytuacji gdy wartość aktywów w księgach rachunkowych jest zawyżona - różnice wynikające z aktualizacji wartości należy ująć bezpośrednio po stronie Wn na koncie Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Obowiązek utworzenia rezerw, które tworzone są w związku ze wzrostem możliwości wystąpienia potencjalnych strat, dotyczy w szczególności kosztów:

● wynagrodzenia likwidatora oraz rzeczoznawcy,

● odpraw dla pracowników,

● odszkodowań,

● opłat sądowych i notarialnych,

● ekspertyz prawnych.

Jak zaksięgować nietypowe faktury?

Powstanie sytuacji kryzysowych nakłada również na podmioty w likwidacji obowiązek połączenia kapitałów własnych w jeden kapitał podstawowy na dzień rozpoczęcia likwidacji. Ponadto w stosunku do spółek kapitałowych w likwidacji istnieje obowiązek wezwania wierzycieli do zgłaszania swoich roszczeń w terminie:

● trzech miesięcy w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,

● sześciu miesięcy w przypadku spółek akcyjnych, licząc te terminy od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wykrywanie sytuacji kryzysowych

Przepisy ustawy o rachunkowości przez wprowadzenie definicji jednostek mikro uprawniają m.in. już od sprawozdania finansowego sporządzanego za 2014 r. do dobrowolnego stosowania uproszczeń w zakresie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienia zmian w kapitale własnym. Bilans jest elementem sprawozdania finansowego cechującym się znaczną pojemnością informacyjną. Jednak ze względu na to, że sporządzany jest na dany dzień, prezentowane informacje mogą podlegać pewnej kreacji, co w przypadku rozszerzonych elementów sprawozdania jest znacznie ograniczone.

WAŻNE

Wartość odzyskiwalna to cena sprzedaży netto pomniejszona o odpisy umorzeniowe, amortyzacyjne oraz z tytułu trwałej utraty wartości – nie wyższa od początkowej ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia

Polecamy produkt: 50 Ściąg Księgowego z aktualizacją online

Wprowadzenie uproszczeń w zakresie prezentacji danych przez jednostki mikro może negatywnie wpłynąć na decyzje podejmowane przez interesariuszy. Ograniczenie informacyjne może doprowadzić (przez zwiększenie niepewności co do sytuacji finansowej jednostki) do wzrostu oczekiwanej stopy zwrotu za ponoszone ryzyko. Systematyczne weryfikowanie sytuacji finansowej jednostki ogranicza również prawdopodobieństwo wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń kryzysowych. Wczesna identyfikacja symptomów zagrażających dalszej działalności jest więc podstawowym elementem racjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem. Ponadto bieżąca weryfikacja zasadności stosowania zasady kontynuacji działalności należy do obowiązków osób zarządzających. Pominięcie ustawowego obowiązku badania zagrożenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa, bez względu na celowe bądź niezamierzone działanie, może pociągnąć osoby zarządzające spółką do poniesienia odpowiedzialności karnej lub/i materialnej. ©?

Joanna Płachta, księgowa w dziale usług księgowych BDO, biuro w Katowicach

Podstawa prawna:

- Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Podyskutuj o tym na naszym FORUM

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK