| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Księgi rachunkowe > Jak ująć w księgach ubezpieczenie samochodu

Jak ująć w księgach ubezpieczenie samochodu

W marcu sprzedaliśmy samochód. Jego ubezpieczenie opłacone zostało za pół roku - Rozliczenia międzyokresowe kosztów (na 6 miesięcy do października). Czy po sprzedaniu samochodu nadal powinnam rozliczać ubezpieczenie w czasie, czy zaksięgować jednorazowo całość w koszty?


MAŁGORZATA SZANIAWSKA

biegły rewident Ruciński i Wspólnicy Kancelaria Audytorów i Doradców

Nie, koszty ubezpieczenia nie mogą po dniu sprzedaży samochodu pozostawać w pozycji - Rozliczenia międzyokresowe kosztów i być rozliczane w czasie, gdyż stałoby to w sprzeczności z zasadą współmierności kosztów i przychodów, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z tą zasadą, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Rozliczanie kosztów ubezpieczenia po dniu sprzedaży ubezpieczonego przedmiotu powodowałoby również ujęcie w aktywach jednostki składnika, który nie spełnia definicji aktywów określonej w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości. Przez aktywa bowiem rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Po sprzedaży samochodu, który był wykorzystywany w celu osiągania przez jednostkę przychodów z działalności, opłacone z góry koszty zawarcia polisy ubezpieczeniowej nie mają żadnego związku z uzyskiwanymi w przyszłości przez jednostkę korzyściami ekonomicznymi.

Sposób rozliczenia uzależniony jest od rodzaju ubezpieczenia. Inne rozwiązanie będzie w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), a inne w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia autocasco (AC). Różnice w ujęciu księgowym wynikają z różnych konsekwencji prawnych, mających swoją podstawę w kodeksie cywilnym oraz ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zgodnie z art. 31 ust 1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. W świetle powyższego przejęte przez nabywcę samochodu ubezpieczenie OC powinno być uwzględnione w cenie sprzedaży pojazdu. W związku z tym w dniu sprzedaży powinno obciążyć rachunek zysków i strat jako koszt współmierny do uzyskanych przychodów ze sprzedaży samochodu.

W przypadku ubezpieczenia dobrowolnego AC, zgodnie z art. 823 kodeksu cywilnego, prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody ubezpieczyciela, chyba że umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej. W przypadku gdy umowa zostaje rozwiązana automatycznie, zakład ubezpieczeń, na wniosek ubezpieczającego, dokonuje zwrotu nadpłaconej składki proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Staje się ona należnością od zakładu ubezpieczeń. Rozliczenie należności nastąpi z wpłatą dokonaną przez zakład ubezpieczeń na rachunek bankowy. W przypadku gdy zgodnie z warunkami umowy polisa AC nie wygasa, postępujemy analogicznie jak w przypadku polisy OC.

(AP)

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK