| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > W jakiej podziałce ująć fakturę za eksploatację lokalu

W jakiej podziałce ująć fakturę za eksploatację lokalu

Nasz oddział jest jednostką państwową - funduszem celowym i musimy stosować klasyfikację budżetową. Jak należy zakwalifikować ponoszone wydatki z tytułu eksploatacji podstawowej lokalu, legalizacji ciepłomierzy, centralnego ogrzewania i eksploatacji za garaż?

Dotychczas kwalifikowaliśmy każdą pozycję z faktury, tj.:

- eksploatację podstawową i garażu - § 4300,

- centralne ogrzewanie - § 4260,

- legalizację ciepłomierzy - § 4390.

Czy jest to prawidłowe, czy też wszystkie pozycje powinny być zakwalifikowane jako opłaty z tytułu czynszu - § 4400?

Udzielenie odpowiedzi wymaga przypomnienia, że sektor finansów publicznych składa się z jednostek organizacyjnych sektora publicznego działających na podstawie ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) lub ustaw szczególnych i wyłącznie w celu wykonywania zadań publicznych, które finansowane są ze środków publicznych, podlegających planowaniu, bilansowaniu, kontroli, rachunkowości i sprawozdawczości oraz dyscyplinie finansów publicznych według zasad określonych w ustawie. Do podmiotów tworzących sektor finansów publicznych należą m.in. państwowe i samorządowe fundusze celowe (art. 4 ust. 1 pkt 4 uofp). Funduszem celowym jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań. Fundusz może działać jako osoba prawna lub stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje organ wskazany w ustawie go tworzącej.

Fundusz prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego ustalanego według zasad i norm określonych ustawą, a w szczególności na podstawie przepisów ustaw powołujących poszczególne fundusze oraz w zakresie nieuregulowanym ustawami - zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra nadzorującego dany fundusz w porozumieniu z Ministrem Finansów. Wydatki mogą być dokonywane przez fundusz wyłącznie w ramach posiadanych środków obejmujących bieżące przychody, w tym dotacje z budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także pozostałych środków z okresów poprzednich. Źródłem przychodów funduszu celowego mogą być m.in. dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Plany finansowe funduszy celowych obejmują stan początkowy i końcowy funduszu, w tym:

• środków pieniężnych, należności i zobowiązań,

• przychodów własnych,

• dotacji z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych,

• wydatków na realizację zadań, w tym wydatków na wynagrodzenia i składek naliczanych od wynagrodzeń.

Plany przychodów i wydatków samorządowych funduszy celowych zawiera uchwała budżetowa (art. 165 ust. 4 uofp).

Ujmowane w planach finansowych przychody i wydatki funduszy klasyfikuje się, stosując przepisy rozporządzenia Ministra Finansów 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (dalej: rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej). Stosowanie klasyfikacji budżetowej dotyczy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych gromadzących środki publiczne i dokonujących z nich wydatków lub rozchodów. Powołane przepisy określają jednolite zasady, wspólne dla całego systemu, i obejmują wszystkie podmioty sektora finansów publicznych i jego jednostki organizacyjne.

Udzielając odpowiedzi na pytanie, warto przywołać wyjaśnienia Ministerstwa Finansów z 19 kwietnia 2007 r. (pismo nr BA. I. 3014-64/07) dotyczące stosowania przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z którymi:

1) usługi związane z administrowaniem oraz czynsze (zgodnie z ustawą z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - w przypadku umowy najmu, dzierżawy) za pomieszczenia należy klasyfikować w § 440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu),

2) pozostałe, związane z utrzymaniem pomieszczeń - w odpowiednich paragrafach z grupy wydatków bieżących, stosownie do rodzaju ponoszonych kosztów, z odpowiednią czwartą cyfrą, np.:

• centralne ogrzewanie i ciepła woda w § 426 „Zakup energii”,

• wywóz śmieci, dowóz obiektu i sprzątanie w § 430 „Zakup usług pozostałych”,

• ubezpieczenie w § 443 „Różne opłaty i składki”,

• konserwacja i remonty w § 427 „Zakup usług remontowych”.

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


Personel i Zarządzanie 4/201730.03 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »