| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Lokowanie wolnych środków przez zakład budżetowy

Lokowanie wolnych środków przez zakład budżetowy

Prosimy o definicję pojęcia „wolne środki” w zakładzie budżetowym użyte w art. 38 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Prosimy także o interpretację § 54 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną w zakresie odsetek od środków własnych, z wyłączeniem dotacji z budżetu, stanowiących przychody zakładu budżetowego w powiązaniu z zakazem lokowania wolnych środków na lokacie. Czy zakład budżetowy będący podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych może lokować pieniądze (będące częścią środków obrotowych) gromadzone w ciągu roku dla zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na lokacie?

W odpowiedzi na Państwa pytania, Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że uregulowania ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn.zm.) nie zawierają definicji pojęcia „wolnych środków”. Jednakże formułowanie takiej definicji nie jest konieczne do rozstrzygnięcia kwestii dopuszczalności lokowania wolnych środków na lokacie przez zakłady budżetowe, gdyż przepis art. 38 ww. ustawy nie obejmuje, między innymi, zakładów budżetowych, tym samym wykluczając je jednoznacznie z jednostek sektora finansów publicznych, mających możliwość lokowania wolnych środków. Powyższe wyłączenie uzasadnione jest specyfiką działania zakładów budżetowych, ich statusem organizacyjnym i majątkowym, a także zadaniami, dla realizacji których jednostki te zostały utworzone.

Jednocześnie, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym z 29 czerwca 2006 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa oraz zakresu i terminów udostępniania informacji o stanach środków na tych rachunkach (Dz.U. Nr 116, poz. 785, z późn.zm.) do ww. ustawy, jedyną formą zarządzania środkami własnymi przez zakład budżetowy jest utrzymywanie na odrębnym rachunku bankowym środków obrotowych. Obsługę tych rachunków w zakładach budżetowych może prowadzić Narodowy Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego lub inny bank, wybrany w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

Ponadto należy zauważyć, że w myśl § 54 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno-prawną (Dz.U. Nr 116, poz. 783, z późn.zm.) odsetki uzyskane od środków własnych, z wyłączeniem dotacji z budżetu, które zostały zgromadzone na rachunku bankowym zakładu budżetowego, stanowią jego przychód własny. Zapis ten jest konsekwencją przywołanej wyżej zasady (zakaz lokowania środków) i nie stoi z nią w sprzeczności, gdyż odnosi się jedynie do odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym. Natomiast lokata jest odrębną umową, wykraczającą poza ramy rachunku bankowego.

Tym samym w zakładach budżetowych nie może być mowy o „wolnych środkach”, a jedynie o nadwyżce, którą w przypadku wystąpienia należy odprowadzić do właściwego budżetu.

POZNAJ PRZEPISY ART. 38 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Art. 38. Jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem jednostek, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 [przypis redakcji: organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały, jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych), mogą lokować wolne środki:

1) w skarbowych papierach wartościowych,

2) w obligacjach emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,

3) na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK