zamknij okno Następny artykuł

Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - podstawowe kwestie związane z ich ujęciem i wyceną

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa » Rachunkowość

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA | Plan kont
Nowe plany kont w rachunkowości budżetowej

Ostatnia aktualizacja: 2010-09-05

Minister Finansów w drodze rozporządzenia określił nowe zasady rachunkowości oraz plany kont dla jednostek sfery budżetowej mających siedzibę poza granicami państwa.

Od 31 lipca obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861).

Wprowadzane zostały m.in.: plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (określony w załączniku nr 2 do powołanego rozporządzenia) i plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (zawarty w załączniku nr 3 do rozporządzenia).

W celu ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, operacje dotyczące ich dochodów i wydatków są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych - z wyjątkiem operacji szczególnych, określonych w odrębnych przepisach. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  kasia 2011-01-18 12:53

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  pracuję w niepublicznym Domu Dziecka, do tej pory nie posługiwaliśmy się kontami z planu dla zakładów budżetowych, czy po ostatnim rozporządzeniu z 25 października 2010 obowiązuje nas ten plan kont czy możemy zostać przy swoim

 • avatar

  aga68 2011-01-04 09:19

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Zakład budżetowy.W poprzedmin rozporządzeniu było konto zaangazowania 995 obecnie jest 985 .Jak w bilansie otwarcia ująć salda konta 995 w przypadku gdy zmienił się numer konta:a) operacje dowyczące roku poprzedniego księgować w koresopondencji z kontem 995?:) zastosować w bilansie otwarcia numer 985 z saldami wynikającymi z sald konta 995 i opisć sytuację ?c)operacje roku 2010 kontynuować do zamknięcia sald na koncie 995 a operacje z roku 2010 na koncie 985?+

 • avatar

  Maga 2010-12-13 13:44

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  dokladnie

 • avatar

  krycha 2010-10-27 08:08

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Jak masz środki europejskie to do 31.10.2010, jeśli nie - to nowy plan kont zaczyna obowiązywać od 01.01.2011

 • avatar

  kasia 2010-10-26 10:26

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Do kiedy trzeba wprowadzić nową polityke rachunkowości ??

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?