| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Należności z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości na raty

Należności z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości na raty

Jak zaewidencjonować należności z tytułu dochodów ze sprzedaży lokalu komunalnego, których płatność rozłożona jest na raty?

W art. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami zostały określone zasady:

- gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego,

- podziału nieruchomości,

- scalania i podziału nieruchomości,

- pierwokupu nieruchomości,

- wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

- udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej,

- wyceny nieruchomości,

- działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.

Nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, a w szczególności mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd.

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Sprzedaż nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i może odbyć się w drodze przetargu lub drodze bezprzetargowej.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej może zostać rozłożona na raty na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu z zastosowaniem stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem służy konto 226 „Długoterminowe należności budżetowe”.

Na stronie Wn tego konta w szczególności ujmuje się:

- wartość mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub podległych jednostek przekazanego spółkom do odpłatnego używania lub sprzedanego, ale niezapłaconego - w wysokości ustalonej w umowie,

- przypisanie długoterminowych należności z tytułu przychodów przyszłych okresów płatnych w następnych latach,

- należności zahipotekowane.

Natomiast strona Ma konta 226 obejmuje:

- równowartość spłaconego mienia pochodzącego ze zlikwidowanych jednostek,

- równowartość mienia ze zlikwidowanych jednostek zwróconego przez spółki,

- wartość mienia znajdującego się u użytkownika, które właściciel zlikwidował,

- przeniesienie długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych do krótkoterminowych, w wysokości raty należnej za dany rok budżetowy,

- ustanie hipoteki.

Ewidencję analityczną prowadzi się według jednostek, od których te należności przysługują.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości, w przypadku gdy należności z tego tytułu rozłożono na raty przypadające do spłaty w latach następnych, należy ujmować jak na schemacie.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zapisów operacji gospodarczych należy dokonywać w porządku systematycznym, zgodnie z ustaleniami prawidłowo opracowanego zakładowego planu kont.

Podstawy prawne

- Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 69, poz. 468)

- Rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020)

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Oworuszko

Dyrektor Finansowy LeasePlan

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK