zamknij okno Następny artykuł

Jak należy rozliczyć różnice kursowe w księgach rachunkowych

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa » Rachunkowość

Obowiązek potwierdzania sald z bankami i kontrahentami

Ostatnia aktualizacja: 2008-01-09
Autor: DOROTA ADAMEK-HYSKA
Źródło: Rachunkowość Budżetowa nr 1 z dnia 2008-01-01

Inwentaryzację należy zdefiniować jako określoną przepisami prawa formę weryfikacji wykazanego w księgach rachunkowych stanu aktywów i pasywów jednostki gospodarczej na określony dzień.

DOROTA ADAMEK-HYSKA


Podstawę prawną, określającą skutki nieprzeprowadzenia lub niewłaściwego przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi artykuł 18 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Przepis ten stanowi, że zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej: uor) jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Jedną z trzech metod inwentaryzacji wskazanych przez prawo bilansowe jest metoda "potwierdzania sald z bankami i kontrahentami". W artykule 26 uor uregulowano, iż otrzymanie od banków i uzyskanie od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości stanu wykazanego w księgach rachunkowych jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic dotyczy wyłącznie:

• aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki,

• należności,

• udzielonych pożyczek,

• powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów.

ZAPAMIĘTAJ!

Metodą "potwierdzenia sald z bankami i kontrahentami" nie inwentaryzuje się należności spornych i wątpliwych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, należności od pracowników oraz z tytułów publicznoprawnych.

W przypadku środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych posiadanych przez jednostkę, jednostka nie musi wysyłać prośby o potwierdzenie salda, gdyż banki obligatoryjnie wystawiają potwierdzenia sald na dzień kończący rok kalendarzowy.

Potwierdzenie przez kontrahenta posiadanych rzeczowych składników obcej jednostki, np. najem, obróbka obca, przerób, wymaga określenia na piśmie nazwy przedmiotu, ilości, ceny i wartości.

Należności, których nie udało się uzgodnić, inwentaryzuje się w drodze weryfikacji. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych.

Terminy inwentaryzacji metodą "potwierdzenia sald z bankami i kontrahentami"

Terminy inwentaryzacji metodą potwierdzenia salda przedstawiają się następująco:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.Strona
1
2
3 »

Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

HITY INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?