| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Refundacja utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnień podatkowych

Refundacja utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnień podatkowych

Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidują, że z budżetu państwa są refundowane gminom utracone dochody z tytułu zwolnień podatkowych określonych w tej ustawie. Zwolnienia te dotyczą podatku od nieruchomości, gruntów, budynków, budowli w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

ARKADIUSZ JERZY SPUTOWSKI


Począwszy od 1 stycznia 2008 r., ustawodawca przewidział, że gminom z tytułu zwolnień przysługiwać będzie z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów za przedmioty opodatkowania, które podlegają opodatkowaniu i nie są z niego zwolnione na podstawie innych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (art. 1 ustawy z 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw).

Zwolnienie stanowiące podstawę ustalenia zwrotu utraconych dochodów odnosi się do:

• gruntów położonych na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwałe związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody;

• przedsiębiorców o statusie centrum badawczo- -rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w ustawie z 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej - w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych.

Zasady i tryb ubiegania się gmin o zwrot utraconych dochodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z 28 maja 2007 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego.

Zwrot gminie utraconych dochodów następuje na podstawie wniosku składanego do właściwego wojewody. Wniosek ten jest formularzem urzędowym, którego wzór określono w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia.

Harmonogram ubiegania się o refundację utraconych dochodów

1. Gmina w terminie do 31 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło zwolnienie z podatku od nieruchomości, wykazuje faktyczne roczne skutki zwolnień ustawowych, wynikające z decyzji oraz deklaracji podatkowych na dany rok podatkowy według stanu na 31 grudnia roku, za który sporządzany jest wniosek;

we wniosku o zwrot utraconych dochodów gmina wykazuje:

• podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości odrębnie dla gruntów, budynków i budowli, które według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym sporządzany jest wniosek, są zwolnione z tego podatku na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 7 ust. 2 pkt 5a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,

• stawki podatku od nieruchomości, ustalone przez radę gminy, obowiązujące w roku, za który sporządzany jest wniosek,

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa
Personel i Zarządzanie 4/201730.03 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych Zdanowicz i Wspólnicy Sp.K.

Profesjonalista w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego i cywilnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »