| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Rozliczenie dotacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Rozliczenie dotacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Przepisy ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) określają, że dotacjami są wydatki podlegające szczególnym zasadom rozliczania. Beneficjentem dotacji z budżetu mogą być zarówno jednostki sektora finansów publicznych, jak i podmioty do tego sektora niezaliczane (w tym fundacje i stowarzyszenia), z uwzględnieniem przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: upp).

Odwołanie do przepisów odrębnych, zawarte w art. 11 ust. 2 upp, powoduje, że zlecanie realizacji zadań może następować w trybie i na zasadach innych niż określone w tej ustawie. Dlatego też do zlecania realizacji zadań z zakresu:

pomocy społecznej, o których mowa w art. 4 ust. 1 upp - stosuje się przepisy ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - stosuje się przepisy ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (np. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, organizacja szkoleń),

ochrony zabytków - stosuje się przepisy ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

a dotacji udziela się na zasadach uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego podjętej na podstawie art. 81 tej ustawy.

Bez względu na tryb udzielenia dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wykorzystanie środków finansowych przekazanych na wykonanie powierzonych zadań lub wspieranie ich realizacji podlega rozliczeniu przez dotującego.

Kontrola wykorzystania dotacji

Rzetelność sprawowanej kontroli polega na dokonaniu oceny realizacji zleconego zadania, jego efektywności i jakości wykonania, prawidłowości wykorzystania dotacji oraz właściwego prowadzenia dokumentacji (art. 17 upp).

Ocena może być dokonana na podstawie sprawozdania z wykonania zadania (częściowego lub końcowego) złożonego przez dotowanego, jak również w siedzibie zleceniobiorcy lub w miejscu wykonywania zadania. Jeżeli czas jego realizacji jest dłuższy niż rok kalendarzowy, to wówczas za okres sprawozdawczy przyjmuje się rok budżetowy (Lex, Komentarz do art. 18 upp, N. Kowal, Zakamycze, 2005).

Przepisy upp określają tylko ogólne wymagania dotyczące kontroli i oceny realizacji zleconych zadań publicznych oraz obowiązków sprawozdawczych w zakresie ich wykonania (art. 17 i 18). Szczegółowe wymagania określa umowa zawarta z wykonawcą zadania.

Kontrola prowadzona w oparciu o sprawozdania złożone przez beneficjentów, w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta (art. 18 ust. 1 upp), powinna dać odpowiedź na pytania, czy:

• zadanie zostało wykonane zgodnie z zakresem rzeczowym i w terminie określonym umową,

• zawartość sprawozdania oraz załączone do niego dokumenty umożliwiają pozyskanie rzetelnych danych o osiągniętych efektach i o sposobie wykorzystania środków publicznych przekazanych na realizację zadania,

reklama

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


CIT 2018. Komentarz299.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Ciołko

Ekspert Prawny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK