| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Rozliczenie dotacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Rozliczenie dotacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Przepisy ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dalej: uofp) określają, że dotacjami są wydatki podlegające szczególnym zasadom rozliczania. Beneficjentem dotacji z budżetu mogą być zarówno jednostki sektora finansów publicznych, jak i podmioty do tego sektora niezaliczane (w tym fundacje i stowarzyszenia), z uwzględnieniem przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: upp).

ZAPAMIĘTAJ!

Oceny realizacji zadania, w tym prawidłowości wykorzystania środków finansowych, otrzymanych na jego realizację, dokonuje organ administracji publicznej.

Określone zadania w zakresie gospodarki finansowej, w tym ocenę prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowych przez wykonawców zadań publicznych, kierownik jednostki może powierzyć jej pracownikom. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno być stwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania w regulaminie organizacyjnym jednostki (art. 44 ust. 2 uofp).

Powierzając jednak pracownikowi jednostki obowiązek dokonywania kontroli sprawozdań z realizacji zadań publicznych, zleconych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, trzeba pamiętać, że należy przede wszystkim zapewnić skuteczność tej kontroli. Wyznaczony pracownik musi więc być osobą kompetentną i zdolną prawidłowo przeprowadzić czynności kontrolne.

Terminy zwrotu niewykorzystanej dotacji

Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, niewykorzystane do końca roku budżetowego, podlegają zwrotowi w terminie do 15 lutego następnego roku (art. 144 ust. 1 w związku z art. 190 uofp), a wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości - podlegają zwrotowi do budżetu, wraz odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do 28 lutego roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji (art. 145 ust. 1 w związku z art. 190 uofp). W przypadku niewypełnienia przez beneficjenta obowiązku zwrotu dotacji w ustalonym terminie organ jednostki samorządu terytorialnego wydaje decyzję określającą kwotę przypadającą do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki (art. 146 ust. 1 w związku z art. 190 uofp).

Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia dotacji

Rozliczenie dotacji przez organ administracji publicznej stanowi podstawę wpisu w księgach rachunkowych Urzędu Gminy, Starostwa, Urzędu Marszałkowskiego na koncie 224 - Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 - Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych powinna zapewnić możliwość ustalenia wartości przekazanych dotacji, według jednostek oraz przeznaczenia dotacji. Na stronieWn konta 224 ujmuje się wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, na stronieMa - wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Rachunkowość Budżetowa

Zdjęcia


Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201849.00 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto jest zespołem wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa i biznesu, charakteryzujących się praktycznym, pro-biznesowym podejściem i umiejętnością sprawnego działania, współpracujących ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK