| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Aktualizacja wartości środków trwałych

Aktualizacja wartości środków trwałych

Kiedy i na jakiej podstawie należy aktualizować wartość środków trwałych ujętą w księgach rachunkowych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych? Posiadamy budynek biurowy o wartości 24 638,60 zł. Umorzenie wynosi 10 471,51 zł. Czy należy zaktualizować jego wartość? Jak to zrobić i jak później zaksięgować?


Zakładam, że w rozpatrywanym przypadku mamy środek trwały - budynek biurowy, pozostający w posiadaniu jednostki budżetowej, o ustalonej wartości początkowej wynoszącej na 31 grudnia 2007 r. 24 638,60 zł, pomniejszonej o odpisy umorzeniowe w kwocie 10 471,51 zł i chodzi o ustalenie jego wartości do bilansu.

Środki trwałe wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości).

Aktualizacja wyceny środków trwałych to rozwiązanie, które ma umożliwić urealnienie początkowej wartości środków trwałych i ich umorzenia ujętych w księgach rachunkowych, które stały się nierealne na skutek inflacji. Polega ona na przeliczeniu wykazanej w ewidencji księgowej wartości brutto oraz wartości umorzenia poszczególnych środków trwałych, z zastosowaniem odpowiednich wskaźników przeliczeniowych, określonych jednolicie dla wszystkich podmiotów gospodarczych i o jej przeprowadzeniu rozstrzygają przepisy ustawowe.

Wartość początkowa i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe środków trwałych mogą być aktualizowane na podstawie odrębnych przepisów (art. 31 ust. 3 ustawy o rachunkowości). O aktualizacji wyceny środków trwałych w przypadku jednostek budżetowych mówi § 5 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych - zgodnie z którym wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Chodzi tu o przepisy art. 15 ust. 5 oraz ust. 5b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którymi minister właściwy do spraw finansów publicznych określa w rozporządzeniu tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, jeżeli wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów w roku poprzedzającym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego przekroczy 10%. Wskaźnik ten jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w odstępach kwartalnych i w 2006 r. nie przekroczył 10% (za 3 kwartały 2006 r. wyniósł 0,9%); dlatego też w 2007 r. nie została zarządzona aktualizacja wyceny środków trwałych, a więc nie ma podstaw prawnych do jej przeprowadzania. Podobnie zresztą będzie w roku kolejnym, ponieważ wskaźnik wzrostu cen nakładów inwestycyjnych w okresie trzech kwartałów 2007 r. wyniósł tylko 2,6%.

Podstawy prawne

- Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 63, poz. 393)

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 1020; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 72, poz. 422)

- Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238)

- Komunikat Prezesa GUS z 30 listopada 2006 r. w sprawie wskaźnika nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2006 r. (Dziennik Urzędowy GUS nr 12, poz. 78)

- Komunikat Prezesa GUS z 30 listopada 2007 r. w sprawie wskaźnika nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2007 r. (Dziennik Urzędowy GUS nr 12, poz. 77)

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK