| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Rachunkowość budżetowa > Sprawozdawczość w zakresie dotacji

Sprawozdawczość w zakresie dotacji

Jednostki samorządu terytorialnego sporządzają sprawozdania budżetowe zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Sprawozdawczość budżetowa w zakresie dotacji obejmuje zarówno dotacje otrzymane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ich wydatkowanie, jak i dotacje udzielane z budżetów jednostki samorządu terytorialnego innym podmiotom.

W przypadku zadań inwestycyjnych są to odpowiednio paragrafy:

• 632 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

• 642 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,

• 652 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Natomiast dotacje na zadania własne wykazywane są odpowiednio w paragrafach:

• 203 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i 633 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin),

• 213 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu i 643 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu,

• 223 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa i 653 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa.

Dotacje otrzymywane z funduszy celowych (np. PFRON, WFOŚiGW) na realizację określonych zadań w zależności od funduszu wykazywane są przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w paragrafach:

• 244 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych lub

• 626 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Dotacje uzyskiwane od innych jednostek samorządu terytorialnego mogą wystąpić w formie pomocy lub wkładu w koszty finansowania wspólnego zadania. Podstawą przekazania środków na pomoc innej jednostce samorządu terytorialnego musi być umowa, która określa przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. Przykładowo dotacje te mogą być wykazane w następujących paragrafach:

• 270 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł,

• 271 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

• 661 - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

• 662 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

• 663 - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

• 664 - dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów),

• 665 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dotacje uzyskane z UE oraz z innych źródeł bezzwrotnej pomocy zagranicznej to przeważnie środki przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego jako refundacja już poniesionych wydatków przekazywane przez instytucję krajową, która pełni rolę instytucji zarządzającej programem operacyjnym. Czwarta cyfra wcześniej wymienionych paragrafów jest różna w zależności od tego, czy dotacje pochodzą ze środków krajowych (0) czy ze środków UE (8, 9).

W sprawozdaniu Rb-27S wykazywane są także zwroty dotacji dokonane przez podmioty, które otrzymały środki od danej jednostki samorządu terytorialnego i na przykład wykorzystały je niezgodnie z przeznaczeniem (paragraf 291 „Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości”).

Polecamy artykuły

Autor:

Źródło:

Poradnik Rachunkowości Budżetowej
Przewodnik po zmianach przepisów 2017/201825.80 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Wydawnictwo GASKOR

Profesjonalne publikacje z zakresu prawa i biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK