zamknij okno Następny artykuł

Można odstąpić od spisu środków trwałych

Infor.pl Księgowość

Znajdujesz się: Księgowość » Rachunkowość » Rachunkowość budżetowa » Rachunkowość

Kto w jednostce budżetowej powinien prowadzić księgi inwentarzowe

Ostatnia aktualizacja: 2008-11-26
Autor: Izabela Motowilczuk
Źródło: Rachunkowość Budżetowa

Czy księgę środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (programy) powinien prowadzić pracownik administracyjny (kierownik ds. administracyjno-obsługowych), czy księgowa, która księguje operacje dotyczące środków trwałych w księgach rachunkowych?


Prowadzenie ksiąg rachunkowych ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należy do zadań z zakresu rachunkowości jednostki (art. 4 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 13 ust. 1 i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, dalej: uor). Za wykonanie tych zadań, w tym z tytułu nadzoru, odpowiada kierownik jednostki, który może określone obowiązki powierzyć innej osobie za jej zgodą (art. 4 ust. 5 uor). Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. Tak więc o tym, który z pracowników w danej jednostce budżetowej będzie odpowiadał za prowadzenie ksiąg rachunkowych ewidencji syntetycznej i analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zadecyduje kierownik tej jednostki.

W praktyce najczęściej stosowanym rozwiązaniem w zakresie prowadzenia ewidencji syntetycznej i analitycznej wymienionych w pytaniu składników aktywów jest powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych ewidencji syntetycznej pracownikom komórki finansowo-księgowej, a ewidencji analitycznej pracownikom komórki organizacyjnej jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie gospodarki mieniem jednostki i nadzór nad nim, m.in. wykonującej zadania w zakresie:

• ustalania potrzeb jednostki w zakresie wyposażenia w środki trwałe,

• dokonywania ich zakupów i oznakowania,

• należytego zabezpieczenia przed kradzieżą lub zniszczeniem,

• likwidacji składników majątkowych niezdatnych do użytku oraz przedstawiania kierownikowi jednostki propozycji w zakresie sposobu zagospodarowania składników majątkowych, które stały się jednostce zbędne.

Komórkami tymi są najczęściej wydziały/referaty/stanowiska organizacyjne lub organizacyjno-administracyjne.

Inne rozwiązania stosowane w jednostkach w zakresie prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (ewidencja syntetyczna zawsze prowadzona jest w komórce finansowo-księgowej) to:

1) prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych w komórce finansowo-księgowej a ewidencji ilościowej pozostałych środków trwałych w komórce organizacyjno-administracyjnej,

2) prowadzenie ewidencji analitycznej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w komórce finansowo-księgowej a ewidencji ilościowo-wartościowej oraz ilościowej pozostałych środków trwałych w komórce organizacyjno-administracyjnej.

O tym, które z tych rozwiązań zostanie przyjęte, powinien zadecydować kierownik jednostki, mając na względzie wielkość jednostki, liczbę i rodzaj poszczególnych grup składników aktywów, miejsca ich użytkowania, liczbę operacji w okresie sprawozdawczym dotyczących nabycia i zbycia składników mienia, szczególne potrzeby związane z nadzorem nad składnikami mienia znajdującymi się poza terenem strzeżonym, obsadę kadrową, umiejętności i kwalifikacje pracowników jednostki.

Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w sposób zgodny z wymogami art. 24 uor, tj. w sposób rzetelny (zgodny ze stanem rzeczywistym), bezbłędny, sprawdzalny i bieżący.

Podstawa prawna

• Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. Nr 144, poz. 900)
Chcesz otrzymywać najnowsze
informacje na ten temat?

Najnowsze komentarze:

 • avatar

  *** 2010-11-09 14:20

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  ~Lonia no i co w związku z tym? Zakazu nie ma,a jak chcesz więcej kasy to rozmawiajz przełożonym

 • avatar

  księgowa 2010-11-09 14:18

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Rozliczeniem inwentaryzacji zajmuje się pracownik ksiegowości.A księgi inwentarzowe są prowadzone dwutorowo,aby było sprawdzalnie i porównywalnie.To znaczy: pracownik księgowości sam z sobą nie uzgadnia ksiąg.Prowadzący księgi inwentarzowe porównuje je z ewidencją księgową i ksiegami prowadzonymi w dziale administracji a w momencie inwentaryzacji arkusze spisowe powinny po wycenieniu przez pacownika księgowości dać wynik z wszystkich tych urządzeń jednakowy wtedy nie ma róznic inwentaryzacyjnych Czyli:ksiegi prowadzone w administracji = księgi prowadzone w ksiegowości = ewidencja ksiegowa (konta) = inwentaryzacja

 • avatar

  Anielinka 2010-11-09 14:10

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Pracuję na stanowisku magazyniera w szkole podstawowej. Powierzono mi prowadzenie ksiąg inwentarzowych, oraz polecono rozliczenie inwentaryzacji. Czy jest to zgodne z przepisami. Bardzo proszę o odpowiedź. Pozdrawiam.

 • avatar

  ktos 2008-11-28 07:17

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  do jednej z księgowych...znam się,prowadzę to od lat i robię to dobrze;a jak zdjąć likwidację środka trwałego w księgowości???Komórka merytoryczna prowadzi tylko ewidencje ilościową,poza tym trzeba naliczyć amortyzację,zrobić sprawozdania do gusu,to właśnie na podstawie ewidencji w dz.finansowym,proszę poczytać przepisy,pozdrawiam :(

 • avatar

  jedna z księgowych 2008-11-27 21:20

  Zgłoś nadużycie|Skomentuj

  Pracownik księgowości nie musi prowadzić ksiąg inwentarzowych, najlepiej nawieszać na księgową wszystko co się da i tylko wymagać.Coś mi się wydaje panie ktoś,że nie masz zielonego pojęcia o pracy i nie znasz przepisów panie ktos

Sklep INFOR.PL

Niezbędnik

Pomóż nam lepiej dostosować nasz portal
do Twoich potrzeb. Zaznacz jedną odpowiedź.

Z jakiego programu do prowadzenia księgowości korzystasz?