| INFORFK | INFORRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Bilans 2010. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Bilans 2010. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest obligatoryjnym elementem sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki, których sprawozdanie finansowe w myśl art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dalej: u.o.r.) podlega obowiązkowi corocznego badania. Obowiązek sporządzenia zestawienia zmian w kapitale wynika bezpośrednio z art. 45 ust. 3 u.o.r.


Brak obowiązku sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym przez jednostki, których sprawozdanie finansowe składa się jedynie z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, nie oznacza, że ich sprawozdania są zupełnie pozbawione informacji o kapitale własnym, jego elementach składowych oraz zmianach na przestrzeni roku obrotowego. Informacje na ten temat można odczytać z bilansu, gdzie jest prezentowany stan na początek i koniec roku obrotowego kapitału własnego oraz poszczególnych jego składników. Ponadto w dodatkowych informacjach i objaśnieniach podaje się:

• dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,

39.00 złKalendarz Księgowego 2015

• stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, jeżeli jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,

• propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jednostki umożliwia jednak bardziej szczegółowe zaprezentowanie informacji dotyczących zmian w kapitale własnym jednostki niż jej bilans. Zestawienie to pozwala również na analizę struktury i dynamiki zmian poszczególnych elementów kapitału własnego, stanowiąc uzupełnienie informacji zawartych w bilansie, przede wszystkim na temat przyczyn zwiększeń lub zmniejszeń, które nie są wykazywane w rachunku zysków i strat. Dotyczy to m.in.:

• ujawnionych istotnych błędów z lat poprzednich,

• skutków zmiany zasad (polityki) rachunkowości,

• różnic między wyższą ceną nabycia a niższą ceną nominalną nowo wydanych udziałów lub akcji,

• różnic pomiędzy ceną nabycia a ceną sprzedaży sprzedanych albo ceną nominalną umorzonych udziałów i akcji własnych,

• zysków z bezwarunkowego umorzenia zobowiązań w wyniku postępowania układowego,

• konwersji zobowiązań na udziały bądź akcje.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządza się według „wzoru” podanego w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości. Wzór ten, podobnie jak inne elementy składowe sprawozdania finansowego, ma charakter „otwarty” w tym sensie, że jednostki mogą pominąć te pozycje, które nie wystąpiły w roku obrotowym oraz w roku poprzednim, jak również zwiększyć jego szczegółowość, przedstawiając informacje dotyczące tych istotnych zdarzeń, które wystąpiły w okresie objętym sprawozdaniem, dla których ustawodawca nie przewidział oddzielnych pozycji.

 

Więcej na ten temat przeczytasz w Internetowym Serwisie Księgowego w artykule Bilans 2010. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym


• art. 8 ust. 3, art. 31 ust. 4, art. 32 ust. 5, art. 36 ust. 2c, ust. 2d, art. 36a ust. 1-3, art. 45 ust. 3, art. 53 ust. 5, art. 54 ust. 3, art. 64 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223; ost.zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278

• art. 199 § 1 i 4, art. 200 § 1 i 2, art. 260 § 1, art. 359 § 1 i 6, art. 362, art. 363 § 6, art. 442 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych - Dz.U. Nr 94, poz. 1037; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 104, poz. 860

Tadeusz Waślicki

autor jest biegłym rewidentem

Aktualizacja: 19.05.2011

Autor:

Źródło:

isk.infor.pl
Biuletyn Głównego Księgowego189.00 zł

POLECANE ARTYKUŁY

TERMINARZ

PAŹ31
TydzieńPWŚCPSN
40293012345
416789101112
4213141516171819
4320212223242526
4427282930310102

Poznaj platformę INFORFK

Ostatnio na forum

Narzędzia księgowego

Eksperci infor.pl

Marzena Jaworska

Radca prawny   

Zostań ekspertem Infor.pl »