| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Nowe obowiązki sprawozdawcze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Nowe obowiązki sprawozdawcze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Zaczęły obowiązywać nowe obowiązki sprawozdawcze dotyczące sprawozdawczości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 8 stycznia 2013 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej - Dz.U. z 10 stycznia 2013 r. poz. 41. Nowe rozporządzenie zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 30 grudnia 2011 r. - Dz. U. z 2012 r. poz. 45

Rozporządzenie, które weszło w życie z dniem 11 stycznia 2013 r., określa zakres, terminy i tryb przekazywania informacji sprawozdawczych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową do Komisji Nadzoru Finansowego i ma zastosowanie do sprawozdań finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2013 r.

Zgodnie z rozporządzeniam sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (dalej: kasa) oraz Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (dalej: Kasa Krajowa) przekazują do Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: KNF) nie później niż do dnia 31 lipca roku następującego po roku, za który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe.

Jak zmieniły się zasady publikacji sprawozdań finansowych

Obowiązki sprawozdawcze w przypadku likwidacji spółki

W roku obrotowym, za który są sporządzane sprawozdania finansowe, odpowiednio kasa oraz Kasa Krajowa przekazują do KNF dane sprawozdawcze sporządzone zgodnie z zapisami ksiąg rachunkowych prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

Natomiast kwartalne sprawozdania Kasa Krajowa przekazuje do Komisji nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te sprawozdania zostały sporządzone.


Zakres danych zawartych w sprawozdaniu


Dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych szczegółowy zakres oraz strukturę danych sprawozdawczych określają formularze sprawozdawcze, których wzory określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. Kasa przekazuje dane sprawozdawcze w zakresie:

1) danych ogólnych;

2) bilansu oraz rachunku zysków i strat;

3) funduszy własnych;

4) inwestycji kasy;

5) przekroczenia koncentracji zaangażowań;

6) płynności oraz rezerwy płynnej;

7) aktywów finansowych, w tym:

a) kredytów i pożyczek,

b) instrumentów kapitałowych,

c) dłużnych papierów wartościowych,

d) pozostałych należności oraz lokat;

8) zobowiązań finansowych;

9) zobowiązań z tytułu zabezpieczeń pieniężnych oraz z tytułu oszczędności;

10) zobowiązań z tytułu kredytów;

11) zobowiązań z tytułu własnej emisji;

12) zobowiązań pozabilansowych udzielonych oraz zobowiązań pozabilansowych otrzymanych;

13) promes udzielenia kredytu;

14) informacji o radzie nadzorczej i zarządzie;

15) informacji o poziomie współczynnika wypłacalności.

Dane sprawozdawcze kasa sporządza, odpowiednio do charakteru tych danych, narastająco od początku roku obrotowego do końca kwartału, którego dotyczą, albo według stanu na ostatni dzień kwartału i przekazuje do KNF do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który te dane są sporządzane.

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Jednolity Plik Kontolny

Eksperci portalu infor.pl

Marta Domagała

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK