| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Jak w likwidowanej spółce wykazać należności objęte postępowaniem komorniczym

Jak w likwidowanej spółce wykazać należności objęte postępowaniem komorniczym

Likwidujemy spółkę z o.o. Proces likwidacyjny zbliża się już ku końcowi. Przygotowujemy się do sporządzenia sprawozdania finansowego. Jak wykazać należności sporne, wobec których zakończyło się postępowanie sądowe i które są u komornika, jednak ich ściągnięcie może jeszcze długo potrwać?

rada

 

Jeżeli proces likwidacyjny zbliża się ku końcowi, to spółka powinna nieściągnięte należności spisać w koszty, eliminując je w ten sposób z ewidencji księgowej.

uzasadnienie

Już w momencie wystąpienia na drogę postępowania sądowego spółka powinna utworzyć odpis aktualizujący wartość wierzytelności.

Wierzytelność potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu jest skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, tj. przekazana komornikowi w celu egzekucji wierzytelności.

W przypadku gdy dochodzona kwota zostanie spółce zapłacona, utworzony odpis aktualizujący podlega rozwiązaniu i zarachowaniu do pozostałych przychodów operacyjnych bądź przychodów finansowych. Rozwiązywany odpis, w świetle prawa podatkowego, będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu, jeśli wcześniej został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Jeżeli spółka nie może przewidzieć, ile czasu potrwa ściągnięcie należności, powinna wystąpić do komornika z zapytaniem o ich ściągalność.

Podczas postępowania egzekucyjnego może zostać stwierdzony brak majątku dłużnika i wówczas komornik może wydać postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Gdy wierzyciel (spółka) uzna postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego i jeżeli nie utworzył odpisu aktualizującego, nieściągalną wierzytelność odpisuje w ciężar kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, uznanych za koszty uzyskania przychodów, w wysokości uprzednio zarachowanego przychodu należnego. Jeśli natomiast spółka dokonała wcześniej odpisu aktualizującego, spisuje należności i rozwiązuje utworzony odpis.

UWAGA!

Samo zarachowanie kosztów w księgach wierzyciela nie zwalnia dłużnika z długu. Zwolnienie z długu przez wierzyciela następuje dopiero po zawarciu umowy, mówiącej o zwolnieniu dłużnika z długu i przyjęciu tego zwolnienia przez dłużnika.

Jeżeli proces likwidacyjny zmierza do końca, spółka powinna bezwzględnie wyksięgować z ewidencji wszelkie należności, które nie mogą być uregulowane. Wynika to z tego, że w sprawozdaniu likwidacyjnym mogą być wykazane tylko następujące pozycje:

l środki pieniężne,

l kapitały,

l rezerwy na przyszłe koszty, które zostaną poniesione po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, np. opłaty za wykreślenie spółki z rejestru,

l nieuregulowane zobowiązania wobec Skarbu Państwa.

Jeżeli komornik umorzy postępowanie komornicze, wówczas spółka powinna uwzględnić ten fakt w swoich księgach, spisując należność w koszty. Wraz z końcem roku koszty te zostaną przeniesione na wynik finansowy, wpływając w ten sposób na kapitał własny, który ulegnie zmniejszeniu o wartość poniesionych kosztów w związku z umorzeniem należności.

Przykład 1

Założenia:

1. Spółka akcyjna sprzedała odbiorcy X towary o wartości 122 000 zł.

2. Spółka skierowała sprawę do sądu, gdyż pomimo wysyłania dłużnikowi wezwania do zapłaty dłużnik nie uregulował zobowiązania. Spółka opłaciła koszty sądowe w wysokości 5000 zł.

3. Sąd zasądził na rzecz wierzyciela:

a) spłatę należności głównej - 122 000 zł,

b) odsetki za zwłokę - 2000 zł,

c) zwrot kosztów postępowania sądowego - 5000 zł.

4. W związku ze zwlekaniem dłużnika z uregulowaniem zasądzonej należności spółka skierowała należność do egzekucji komorniczej.

5. Komornik wyegzekwował część wierzytelności w kwocie 73 200 zł, którą przekazał na rachunek wierzyciela.

6. Na podstawie wydanego przez komornika postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego z powodu niewypłacalności dłużnika wierzyciel umorzył niespłaconą kwotę należności, tj.:

a) należność główną - 48 800 zł,

b) odsetki za zwłokę - 2000 zł,

c) koszty postępowania sądowego - 5000 zł.

Ewidencja księgowa

1. Przeksięgowanie należności pod datą skierowania sprawy do sądu - 122 000 zł:

Wn„Należności dochodzone na drodze sądowej” 122 000

Ma„Rozrachunki z odbiorcami” 122 000

2. Opłacenie kosztów postępowania sądowego - 5000 zł:

Wn„Pozostałe koszty operacyjne” 5 000

Ma„Rachunek bieżący” 5 000

3. Odpis aktualizujący należność dochodzoną na drodze sądowej:

Wn„Pozostałe koszty operacyjne” 122 000

Ma„Odpisy aktualizujące wartość należności” 122 000

4. Prawomocny wyrok zasądzający na rzecz wierzyciela:

a) należność główną - 122 000 zł

Wn„Rozrachunki z odbiorcami” 122 000

Ma„Należności dochodzone na drodze sądowej” 122 000

b) zwrot kosztów postępowania sądowego - 5000 zł, na które jednocześnie utworzono odpis aktualizujący

Wn„Rozrachunki z odbiorcami” 5 000

Ma„Odpisy aktualizujące wartość należności” 5 000

c) odsetki za zwłokę - 2000 zł

Wn„Rozrachunki z odbiorcami” 2 000

Ma„Przychody finansowe” 2 000

5. Utworzenie odpisu aktualizacyjnego dotyczącego odsetek - 2000 zł:

Wn„Koszty finansowe” 2 000

Ma„Odpisy aktualizujące wartość należności” 2 000

6. Przelew środków od komornika - 73 200 zł:

Wn„Rachunek bieżący” 73 200

Ma„Rozrachunki z odbiorcami” 73 200

7. Rozliczenie dokonanego odpisu aktualizującego w związku z uregulowaniem części wierzytelności:

Wn„Odpisy aktualizujące wartość należności” 73 200

Ma„Pozostałe przychody operacyjne” 73 200

8. Uznanie niespłaconej wartości wierzytelności za nieściągalną i wyksięgowanie z ewidencji:

a) należności głównej - 48 800 zł

Wn„Odpisy aktualizujące wartość należności” 48 800

Ma„Rozrachunki z odbiorcami” 48 800

b) kosztów postępowania sądowego - 5000 zł

Wn„Odpisy aktualizujące wartość należności” 5 000

Ma„Rozrachunki z odbiorcami” 5 000

c) odsetek za zwłokę - 2000 zł

Wn„Odpisy aktualizujące wartość należności” 2 000

Ma„Rozrachunki z odbiorcami” 2 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Spółka ma prawo zaliczyć dokonany odpis aktualizujący wierzytelność do kosztów uzyskania przychodów z chwilą uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności, a więc z chwilą skierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego.

Przykład 2

Spółka z o.o. w likwidacji posiada wierzytelność w wysokości 100 000 zł, w tym odsetki w kwocie 5000 zł. Wierzytelność ta potwierdzona jest prawomocnym wyrokiem sądu i została skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Spółka nie utworzyła na wątpliwą należność odpisu aktualizującego. Proces likwidacyjny dobiega końca i spółka przygotowuje się do sporządzenia sprawozdania. Dlatego w porozumieniu z komornikiem postanowiła umorzyć należność.

Ewidencja księgowa

1. Spisanie należności głównej w koszty:

Wn„Pozostałe koszty operacyjne” 95 000

Ma„Rozrachunki z odbiorcami” 95 000

2. Wyksięgowanie należnych odsetek:

Wn„Koszty finansowe” 5 000

Ma„Rozrachunki z odbiorcami” 5 000

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

l art. 35b ust. 1 pkt 4, art. 35b ust. 2, art. 35c ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości - j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1540

l art. 508 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U. Nr 16, poz. 93; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1166

l art. 12 ust. 1 pkt 4d, art. 16 ust. 1 pkt 25, art. 16 ust. 2a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

Joanna Gawrońska

biegły rewident

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY, RELACJE, WYDARZENIA

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Kozłowska

Dydaktyk medialny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK