| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Księgowość > Rachunkowość > Sprawozdawczość > Jak sporządzić zestawienie zmian w kapitale własnym

Jak sporządzić zestawienie zmian w kapitale własnym

W 2002 r. do ustawy o rachunkowości wprowadzono - jako element sprawozdania finansowego - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Ten element sprawozdania sporządzają jednostki podlegające obligatoryjnemu badaniu i publikowaniu swoich sprawozdań finansowych.

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym przedstawia dane o zmianach (i przyczynach tych zmian) w poszczególnych składnikach kapitału (funduszu) własnego. Zmiany, jakie nastąpiły w kapitale własnym w danym okresie sprawozdawczym, mają istotne znaczenie dla użytkowników sprawozdania finansowego. Odzwierciedlają wzrost lub spadek wartości aktywów netto. Zestawienie to przedstawia także dane o kosztach i przychodach, które zostały bezpośrednio odniesione na kapitał (fundusz) własny, z pominięciem rachunku zysków i strat. Konstrukcja tego zestawienia prezentuje poszczególne rodzaje kapitałów własnych, począwszy od bilansu otwarcia, poprzez zwiększenia i zmniejszenia według określonych tytułów, aż do bilansu zamknięcia. Zestawienie prezentuje też wartość kapitału (funduszu) własnego na początek okresu (BO), kapitału (funduszu) własnego na koniec okresu (BZ) oraz informacje o wielkości kapitału (funduszu) własnego po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku albo pokrycia straty.

Sporządzenie zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym następuje na podstawie danych wynikających z zapisów na kontach oraz sald na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

W tabeli 1 scharakteryzowano poszczególne pozycje zestawienia.

Tabela 1. Charakterystyka pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Przykład

W księgach rachunkowych firmy METRONEX Sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2006 r. (BO) wykazano następujące stany początkowe kont kapitału własnego:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

W roku 2006 dokonano następujących operacji gospodarczych dotyczących kapitału własnego:

1. W marcu sprostowano błąd ujawniony w trakcie kontroli rozliczenia podatkowego za rok 2004. Stwierdzono, że wartość prac modernizacyjnych w hali produkcyjnej na kwotę 321 000 zł błędnie zaksięgowano w koszty remontów na konto „usługi obce”. Z tego tytułu nastąpiło istotne zaniżenie wyniku finansowego roku 2004. Wartość zaniżenia należy ująć jako „błąd podstawowy”.

2. W kwietniu zlikwidowano starą linię produkcyjną, która na 1 stycznia 1995 r. podlegała aktualizacji wyceny. Skutki aktualizacji wyceny były następujące: zwiększenie wartości początkowej o 29 400 zł oraz zwiększenie umorzenia o 6200 zł. Różnicę (23 200 zł) należy odnieść z konta „kapitał z aktualizacji wyceny” na konto „Kapitał zapasowy”.

3. W lipcu przeksięgowano zysk z roku 2005 oraz dokonano jego podziału. Zysk w kwocie 127 600 zł podzielono w następujący sposób:

a) kwota na zwiększenie udziałów - 23 000 zł, z tego: 20 000 zł na kapitał udziałowy, 3000 zł na zryczałtowane opodatkowanie (15%),

b) kwota na kapitał zapasowy - 28 000 zł,

c) kwota na kapitał rezerwowy - 20 000 zł,

d) kwota na wypłatę dywidendy udziałowcom - 40 000 zł,

e) kwota na nagrody dla pracowników - 16 600 zł.

4. W grudniu wypłacono zaliczkę na poczet zysku roku bieżącego w kwocie 20 000 zł, w tym: 17 000 zł - wartość otrzymana przez udziałowców, oraz 3000 zł - podatek dochodowy.

Ponadto na konto 860 „Wynik finansowy 2006 r.” przeksięgowano przychody, koszty, wyniki nadzwyczajne. W efekcie saldo końcowe tego konta wyniosło 123 840 zł.

Na podstawie przedstawionych danych sporządzono zestawienie zmian w kapitale własnym, podając dane za rok bieżący.

Opisane operacje zostały ujęte na następujących kontach:

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Zestawienie zmian w kapitale własnym firmy METRONEX Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2006 r.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Należy zwrócić uwagę, że między zestawieniem zmian w kapitale (funduszu) własnym a kapitałami własnymi wykazanymi w bilansie muszą zachodzić następujące zgodności:

l stan kapitału własnego na początek okresu (BO) musi być zgodny ze stanem zaprezentowanym w pasywach bilansu na początek okresu (BO),

l stan kapitału własnego (BO) powiększony o sumę wszystkich zwiększeń i pomniejszony o sumę wszystkich zmniejszeń poszczególnych kapitałów musi się równać kapitałowi na koniec okresu wykazanemu w pasywach bilansu (BZ).

UWAGA!

W celu sprawdzenia poprawności sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym należy porównać wartości poszczególnych pozycji kapitałów własnych w zestawieniu z wartościami kapitałów przedstawionych w części A pasywów bilansu (tabela 2).

Tabela 2. Część A bilansu firmy METRONEX Sp. z o.o.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Mariusz Dudek

ekspert w zakresie księgowości, audytor wewnętrzny

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia księgowego

POLECANE

WYWIADY

reklama

Ostatnio na forum

Jednolity Plik Kontrolny

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od ksiegowosc.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK